від 7 листопада 2003 року № 616-р

Про проведення ІІ етапу щорічного

всеукраїнського конкурсу "Населений

пункт найкращого благоустрою і

підтримки громадського порядку"

Відповідно до п.10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2003 року № 1119 "Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку":

1. Утворити обласну комісію з проведення ІІ етапу (на рівні області) щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" (далі - конкурсна комісія) згідно з додатком та затвердити Положення про неї (додається).

2. Райдержадміністраціям утворити відповідні комісії та затвердити положення про них.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 січня 2000 року № 22-р "Про щорічний обласний конкурс "Місто, селище міського типу найкращого благоустрою".

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 листопада 2003 року № 616-р

СКЛАД

обласної комісії з проведення ІІ етапу (на рівні області) щорічного

всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою

і підтримки громадського порядку"

Голова комісії

КОМПАНІЄЦЬ

Василь Олександрович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови комісії:

ГОНЧАРОВ

Віктор Іванович

-

заступник начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміні-страції

СНІСАРЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Секретар комісії

КРАСНЮК

Людмила Василівна

-

начальник відділу управління житлово-комунального господарства облдержадмініст-рації

Члени комісії:

БОРИСКО

Жанна Тимофіївна

-

заступник голови обкому профспілки праців-ників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуго-вування населення (за згодою)

БРОЖЕНКО

Григорій Миколайович

-

головний інженер ВАТ "Кіровоградавтотранс" (за згодою)

ВІННИЦЬКИЙ

Василь Михайлович

-

генеральний директор ВТОВ "Кіровоград-Трансгазбуд", голова постійної комісії облас-ної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, благоуст-рою, розвитку населених пунктів, споживчого ринку, торгівлі, житлово-комунального господарства та побуту (за згодою)

ГЛУГОВСЬКИЙ

Анатолій Антонович

-

заступник начальника Державного управління екології та природних ресурсів в Кіровоград-ській області

ДЕРЕВІНСЬКА

Катерина Олександрівна

-

завідуюча комунальним відділенням обласної санітарно-епідеміологічної станції

ДОВЖУК

Ольга Василівна

-

начальник відділу управління житлово-комунального господарства облдержадмініст-рації

КОВАЛЬОВ

Володимир Олексійович

-

начальник управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадмініст-рації

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдерж-адміністрації

КОРОЛЬ

Юрій Григорович

-

старший інспектор відділу ДАІ управління МВС України в області (за згодою)

КОРОТИЧ

Галина Олександрівна

-

заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

ЛЕВЧЕНКО

Василь Дмитрович

-

заступник начальника управління капіталь-ного будівництва облдержадміністрації

ЛЕЩЕНКО

Олександр Якович

-

перший заступник начальника головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадмініст-рації

ЛЯШЕНКО

Євгеній Васильович

-

начальник відділу взаємодії з правоохорон-ними органами апарату облдержадміністрації

ПАШКОВСЬКА

Лариса Павлівна

-

начальник відділу головного управління економіки облдержадміністрації

ЧЕРНІЙ

Володимир Петрович

-

заступник начальника управління містобуду-вання та архітектури облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 листопада 2003 року № 616-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну конкурсну комісію з проведення ІІ етапу (на рівні області)

щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого

благоустрою і підтримки громадського порядку"

Обласна комісія з проведення ІІ етапу щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" (далі - конкурсна комісія) створюється для організації проведення конкурсу в області, підведення підсумків та визначення його переможців на ІІ етапі.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації і формується з представників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України, підприємств, організацій та установ, громадських організацій (за згодою).

Комісію очолює голова, який має двох заступників. Голова конкурсної комісії має право вносити зміни та доповнення до персонального складу комісії.

Підготовку засідань конкурсної комісії здійснює секретар.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяло участь не менше 2/3 членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні її членів.

Матеріали, подані учасниками конкурсу, за необхідністю можуть перевірятися членами комісії з виїздом на місце.

Рішення конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписується секретарем та затверджується головою комісії або його заступником.

Підсумковий протокол про визначення переможців конкурсу направляється голові обласної державної адміністрації, який приймає рішення про затвердження переможців конкурсу та подальшу їх участь у ІІІ етапі (на загальнодержавному рівні) щорічного всеукраїнського конкурсу.

______________________

2

Продовження додатка