від 7 листопада 2003 року № 619-р

Про результати перевірки виконання

Світловодською райдержадміністрацією

повноважень, визначених Законом

України “Про місцеві державні адміністрації”

Аналіз роботи Світловодської районної державної адміністрації показав, що райдержадміністрацією вживаються певні організаційні заходи щодо поліпшення соціально-економічного розвитку території, проводиться робота, спрямована на виконання повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації”.

За 9 місяців 2003 року забезпечено зростання обсягів промислового виробництва порівняно з відповідним періодом минулого року на 60,7 відс.

Забезпечено стабільну роботу Світловодського заводу силікатних виробів, промислово-комерційної фірми “Каскад”, обсяги продукції яких зросли.

Вдалося відновити роботу Микільського консервного заводу, Світловодського харчкомбінату райспоживтовариства, ввести в дію підприємство ТОВ “Пролог Лайт Імпекс”.

У січні-вересні п.р. в районі виконані прогнозні завдання по мобілізації податків і зборів до зведеного бюджету на 106,4 відс.

Разом з тим, у діяльності Світловодської райдержадміністрації відсутній комплексний підхід до вирішення основних проблем соціально-економічного розвитку району.

Не забезпечено ритмічної роботи ряду підприємств, внаслідок чого не вдалося досягти якісних зрушень у галузі промисловості. Питома вага району у загальнообласному обсязі промислового виробництва скорочується: якщо у 2000 році вона складала 0,7 відс., то за підсумками 2002 року - лише 0,4 відс.

Райдержадміністрацією не повною мірою проводиться робота щодо підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, бракує системності, аналітичності.

Внаслідок цього за темпами проведення комплексу осінньо-польових робіт Світловодський район посідає останнє місце серед районів області.

У господарствах району найнижчі показники посіву озимих культур, збирання цукрового буряку, соняшнику та кукурудзи на зерно, практично зірвано підняття зябу, який зорано лише на 46 відс. прогнозованих площ, у той час, як у середньому по області виконання завдання становить 89 відс.

Складним залишається становище у тваринницькій галузі.

Якщо у 2000 році чисельність поголів'я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах становила 2,4 тис.гол., у тому числі
корів - 974 гол., то станом на 1 жовтня п.р. її нарахувалось відповідно 875 та 309 гол. Поголів'я птиці зменшилось з 10,3 тис.гол. до 2,8 тис.гол., або на
92,5 відс.

До критичної межі впала продуктивність. За 9 місяців п.р. одержано молока на одну корову 823 кг, що є одним із найнижчих показників продуктивності по області, у той час як за відповідний період минулого року вона становила
1039 кг. Середня несучість однієї курки-несучки зменшилась проти 2002 року на 25 відс.

Як наслідок, виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах зменшилось за 9 місяців п.р. порівняно з січнем-вереснем 2000 року у 3,9 раза, яєць - у 2,9 раза.

Не вживаються заходи щодо поліпшення фінансового стану агропромислової галузі.

Станом на 1 жовтня 2003 року по району нараховано фіксованого сільськогосподарського податку - 320,2 тис.грн., з яких сплачено лише 151,3 тис.грн., що становить 47,3 відс. Це найгірший показник серед районів області.

Одними з найнижчих є розрахунки за оренду землі та майна.

Складним залишається фінансовий стан підприємств району. За 8 місяців п.р. розмір збитків перевищив розмір прибутків на 1,1 млн.грн.

Надходження до державного бюджету зменшились на 5,1 відс. проти січня-вересня 2002 року.

За рівнем надходжень власних і закріплених доходів район займає одне з останніх місць в області.

Загальна сума недоїмки до бюджетів усіх рівнів зросла за січень-вересень п.р. на 546,2 тис.грн., або на 48,5 відс.

Незадовільною залишається ситуація з погашенням заборгованості із виплати заробітної плати. Сума заборгованості із заробітної плати на одного штатного працівника більше середньообласного показника в 1,8 раза.

У районі ускладнюється ситуація на ринку праці. Чисельність незайнятого населення збільшується і станом на 1 жовтня 2003 року склала 780 чол., що на 15 відс. більше ніж за аналогічний період минулого року, чисельність безробітних зросла на 17,9 відс. і склала 763 чол.

Не проводиться робота по залученню прямих іноземних інвестицій в районі. Починаючи з 1992 року, в економіку району не залучено жодної іноземної інвестиції.

На недостатньому рівні знаходиться розвиток малого підприємництва.

У поточному році допущено відставання по реалізації товарів через мережу роздрібної торгівлі.

Недостатньо уваги приділяється розвитку побутового обслуговування населення району.

Не здійснюються заходи щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності, у районі зовсім відсутні обсяги зовнішньоторговельного обороту.

Враховуючи вищевикладене:

1. Роботу Світловодської районної державної адміністрації щодо забезпечення виконання повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" визнати незадовільною.

2. Звернути увагу голови Світловодської районної державної адміністрації Буртака М.О. на недостатній рівень розвитку агропромислового комплексу.

3. Голові Світловодської районної державної адміністрації Буртаку М.О. розглянути результати перевірки виконання повноважень відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 24 квітня 2003 року № 365 "Про відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної політики щодо комплексного розвитку територій" Світловодською райдержадміністрацією на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації у листопаді 2003 року.

4. Світловодській райдержадміністрації розробити план дій щодо поліпшення соціально-економічної ситуації в районі, звернувши особливу увагу на нарощування поголів'я худоби та птиці, активізацію залучення інвестицій в економіку району, зовнішньоекономічної діяльності та побутового обслуговування населення.

5. Попередити голову Світловодської райдержадміністрації Буртака М.О., що в разі невжиття дієвих заходів щодо прискорення соціально-економічного розвитку району, за підсумками роботи господарського комплексу району за січень-березень 2004 року буде порушено питання про доцільність перебування його на посаді.

6. Головному управлінню економіки, головному управлінню сільського господарства і продовольства, управлінню інвестиційної політики, управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації надати практичну допомогу Світловодській райдержадміністрації щодо розробки та реалізації вищезазначеного плану дій.

7. Заступнику голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату Осадчому Є.Б. проінформувати до 10 квітня 2004 року голову обласної державної адміністрації про хід виконання даного розпорядження.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

4