від 21 листопада 2003 року № 644-р

Про запровадження казначейського

обслуговування місцевих бюджетів

З метою забезпечення виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо казначейського обслуговування місцевих бюджетів та Указу Президента України від 5 грудня 2002 року № 1133/2002 "Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування”:

1. Затвердити План організаційних заходів щодо забезпечення переведення з 1 січня 2004 року обласного бюджету на казначейське обслуговування за видатками (додається) та забезпечити його виконання.

2. Утворити обласну робочу групу з вирішення проблемних питань у процесі запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів області за видатками у складі згідно з додатком.

3. До 10 грудня 2003 року заступнику голови облдержадміністрації Ковальчуку М.М. провести нараду з головами райдержадміністрацій, міськими головами, головними розпорядниками коштів обласного бюджету з питань впровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.

4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам:

забезпечити з 1 січня 2004 року запровадження обслуговування місцевих бюджетів за видатками шляхом казначейського обслуговування;

за участю фахівців територіальних органів Державного казначейства України в області та фінансових органів розробити і затвердити у тижневий термін заходи із запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками, утворити робочі групи з вирішення проблемних питань у процесі запровадження казначейського обслуговування бюджетів районів і міст обласного значення за видатками;

сприяти територіальним органам Державного казначейства України в області у вирішенні питань, пов'язаних з виконанням покладених на них завдань (функцій) та із забезпеченням додатковими службовими приміщеннями;

вжити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, у частині забезпечення комп'ютерною технікою та підвищення кваліфікаційного рівня їх працівників.

5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, головним розпорядникам коштів обласного бюджету, райдержадміністраціям, міськвиконкомам забезпечити дотримання Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 року за № 919/7207, з внесеними змінами та доповненнями.

6. Кіровоградській дирекції Українського державного підприємства електрозв'язку “Укртелеком” протягом листопада-грудня 2003 року виділити необхідну кількість каналів зв'язку управлінню Державного казначейства в області та його територіальним органам для належної організації електронного обігу платіжних документів та телефонізації службових приміщень за поданими заявами.

7. Управлінню Державного казначейства в області узагальнену інформацію про стан виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації надати голові обласної робочої групи, заступнику голови обласної державної адміністрації Ковальчуку М.М. до 1 лютого 2004 року.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 листопада 2003 року № 644-р

ПЛАН

організаційних заходів щодо забезпечення переведення

з 1 січня 2004 року обласного бюджету на казначейське

обслуговування за видатками

1. Провести навчання працівників фінансово-бухгалтерських служб розпорядників коштів обласного бюджету з метою:

вивчення Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада
2002 року № 205 з внесеними змінами та доповненнями;

освоєння ними програмного забезпечення в частині подання даних про кошторисні призначення, прийняті зобов`язання.

Управління Державного казначейства в області, головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 10 грудня 2003 року

2. Провести інвентаризацію мережі розпорядників коштів обласного бюджету та перевірку наявності у них положень, затверджених в установленому порядку, які підтверджують статус, напрямки їх діяльності. Подати узагальнену інформацію, погоджену з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації, до управління Державного казначейства в області.

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 15 грудня 2003 року

3. Забезпечити подання документів до управління Державного казначейства в області необхідних для формування юридичних справ розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету.

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 22 грудня 2003 року

4. Забезпечити в установленому чинним законодавством порядку відкриття рахунків з обліку операцій по здійсненню видатків головним розпорядникам, розпорядникам коштів нижчого рівня та одержувачам коштів обласного бюджету.

Управління Державного казначейства в області

До 5 січня 2004 року

5. Вжити заходів щодо недопущення наявності залишків коштів загального та спеціального фонду обласного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) на рахунках розпорядників та одержувачів коштів станом на 1 січня 2004 року.

Головне фінансове управління облдержадміні-

страції, головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 1 січня 2004 року

6. Забезпечити закриття власних поточних рахунків, рахунків розпорядників нижчого рівня, одержувачів коштів обласного бюджету в установах уповноважених банків та перерахувати наявні залишки коштів на рахунках з обліку коштів спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) на рахунки, відкриті в управлінні Державного казначейства в області.

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 5 січня 2004 року

7. Вжити заходів щодо програмно-технічного забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками та створення системи телекомунікаційного зв`язку.

Управління Державного казначейства в області

До 1 січня 2004 року

8. При формуванні показників обласного бюджету на 2004 рік врахувати необхідність передбачення коштів на придбання комп`ютерної техніки для бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету, з метою технічного забезпечення казначейського виконання місцевих бюджетів.

Головне фінансове управління облдержадміні-страції, головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 1 січня 2004 року

9. Обласній робочій групі забезпечити координацію роботи робочих груп районів і міст, надання методичної допомоги з питань, що виникають в процесі запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.

Обласна робоча група

До 1 січня 2004 року

______________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 листопада 2003 року № 644-р

С К Л А Д

обласної робочої групи з вирішення проблемних питань у процесі

запровадження казначейського обслуговування місцевих

бюджетів області за видатками

Голова робочої групи

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови робочої групи:

МАРТИНЮК

Іван Васильович

-

начальник управління Державного казначейства в області

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Члени робочої групи:

АНІСІМОВА

Анжела Миколаївна

-

начальник відділу головного фінансового управління облдержадміністрації

ЗАЇКА

Валерій Віталійович

-

заступник начальника управління Державного казначейства в області

ЗАЛІЗНЯК

Світлана Іванівна

-

начальник відділу головного фінансового управління облдержадміністрації

ЗБАТАНОВА

Тамара Іванівна

-

заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації

КУЦЕНКО

Валентин Іванович

-

заступник начальника управління Державного казначейства в області

НІКОЛАЄНКО

Валентина Іванівна

-

заступник начальника - головний бухгалтер управління Державного казначейства в області

ПЕЛИХ

Людмила Григорівна

-

заступник начальника відділу управління Державного казначейства в області

ПОПКОВ

Олексій Михайлович

-

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

ПРИЛУЦЬКА

Віра Михайлівна

-

заступник головного бухгалтера головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

СВІТЛИЧНА

Тетяна Степанівна

-

начальник відділу головного фінансового управління облдержадміністрації

УКРАДИЖЕНКО

Ольга Володимирівна

-

головний бухгалтер управління культури облдержадміністрації

ХАРЧЕНКО

Віра Андріївна

-

перший заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації Ю.ЛИТВИН

2

3

2

Продовження додатка