від 3 листопада 2003 року № 601-р

Про затвердження Порядку

преміювання керівників та

заступників керівників структурних

підрозділів облдержадміністрації

у новій редакції

Відповідно до ст.33 Закону України “Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року № 2288 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”:

1. Затвердити Порядок преміювання керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок преміювання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2002 року № 417-р.

3. Установити, що преміювання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюється відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 3 листопада 2003 року № 601-р

ПОРЯДОК

преміювання керівників та заступників керівників

структурних підрозділів облдержадміністрації

І. Загальні положення

Преміювання керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації (далі - керівники та їх заступники) здійснюється відповідно до ст. 33 Закону України “Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року №2288 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”:

щомісяця - за загальні результати роботи відповідної галузі чи сфери діяльності, за підсумками участі у міжнародних, державних, обласних заходах;

разово - з нагоди професійних, державних свят.

ІІ. Умови преміювання

1. Підставою для щомісячного преміювання керівників та їх заступників є дотримання законів України, виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації та його заступників з питань, віднесених до компетенції структурного підрозділу, повноважень, визначених відповідними положеннями про структурні підрозділи облдержадміністрації, показників соціально-економічного розвитку області (згідно з додатком), досягнення успіхів у міжнародних, державних та обласних заходах, що сприяло підвищенню авторитету та поліпшенню іміджу держави і області.

1.1. Основними є показники роботи структурних підрозділів облдержадміністрації щодо розвитку галузей та сфер діяльності , які забезпечують соціально-економічний розвиток області та впливають на рейтинг області серед інших регіонів України.

1.2. Додатковими є показники, які не мають прямого впливу на рейтинг області, але відображають рівень виконання структурним підрозділом облдержадміністрації повноважень, визначених положенням про відповідний структурний підрозділ облдержадміністрації.

2. Розмір премії керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації визначається у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці у розмірі, визначеному для преміювання працівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.

3. Пропозиції голові облдержадміністрації щодо збільшення або зменшення розміру премії керівнику та заступникам керівника структурного підрозділу облдержадміністрації вносять перший заступник, заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

4. У разі невиконання одного чи кількох показників роботи структурного підрозділу облдержадміністрації допускається преміювання за умови надолуження раніше допущеного відставання порівняно з попереднім періодом.

5. У разі застосування до керівника та (або) заступників керівника структурного підрозділу облдержадміністрації дисциплінарного стягнення за підсумками роботи у відповідному місяці п.р. він (вони) позбавляються премії у повному обсязі.

6. Підставою для разового преміювання керівників та їх заступників є досягнення високих результатів у відповідній сфері діяльності, віднесеній до компетенції структурного підрозділу, визначених відповідними положеннями про структурні підрозділи облдержадміністрації, та відзначення професійного (раз на рік), державного свята.

ІІІ. Порядок подання та розгляду матеріалів

щодо преміювання керівників , заступників керівників

структурних підрозділів облдержадміністрації

1. Структурні підрозділи облдержадміністрації порушують клопотання перед першим заступником, заступником голови облдержадміністрації, який за розподілом функціональних повноважень координує діяльність відповідного підрозділу, про щомісячне преміювання керівника не пізніше 15 числа кожного місяця, до якого додають доповідну записку про проведену роботу щодо забезпечення виконання повноважень, визначених положеннями про структурні підрозділи облдержадміністрації, звіт про виконання показників, зазначених у додатку, у разі потреби - про досягнення у міжнародних, державних та обласних заходах, довідку про наявність фонду оплати праці для преміювання; разово - за 15 днів до терміну проведення суспільно-політичного заходу.

2. Перший заступник, заступники голови обласної державної адміністрації протягом 2-х днів розглядають питання щодо розміру щомісячного преміювання керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації і передають свої пропозиції головному управлінню економіки облдержадміністрації для узагальнення та підготовки проекту розпорядження голови облдержадміністрації.

3. Головне управління економіки облдержадміністрації у триденний термін готує проект розпорядження щодо щомісячного преміювання керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації і погоджує його в установленому порядку.

4. Перший заступник, заступники голови облдержадміністрації протягом трьох днів розглядають питання доцільності та розміру разового преміювання керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністраціїі, дають доручення структурному підрозділу облдержадміністрації, що порушив клопотання щодо разового преміювання, про підготовку проекту розпорядження голови облдержадміністрації.

5. Структурний підрозділ облдержадміністрації, що порушив клопотання щодо разового преміювання, у тижневий термін готує проект розпорядження голови облдержадміністрації та погоджує його в установленому порядку.

_______________________


Додаток

до Порядку преміювання керівників та

заступників керівників структурних підрозділів

облдержадміністрації у новій редакції,

затвердженого розпорядженням голови

Кіровоградської обласної державної

адміністрації

від 3 листопада 2003 року № 601-р

ПЕРЕЛІК

показників, які враховуються під час визначення розміру преміювання

керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

І. Основні показники

Головне управління економіки:

оцінка прогнозування основних показників програми соціально-економічного розвитку області на відповідний період (фактичні показники порівняно з програмними);

темп росту обсягів промислового виробництва порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темп росту обсягів виробництва товарів народного споживання порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темп росту роздрібного товарообороту порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темпи росту фонду оплати праці порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темпи росту середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

індекс споживчих цін, %.

Головне управління праці та соціального захисту населення:

скорочення частки працюючих, що невчасно отримали заробітну плату порівняно з попереднім періодом поточного року, проц. пункти;

скорочення заборгованості із виплати заробітної плати до початку року, %;

темп росту середньомісячної заробітної плати 1 працівника порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

фінансування будинків-інтернатів порівняно з відповідним періодом минулого року, % (витрати на одного підопічного).

Головне управління сільського господарства і продовольства:

темп росту обсягів валової продукції сільського господарства порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

зменшення частки бартеру у сільському господарстві порівняно з попереднім періодом поточного року, проц. пункти;

збільшення виробництва тваринницької та рослинницької продукції порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

збільшення чисельності поголів'я худоби та птиці порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

зменшення частки збиткових підприємств у загальній кількості підприємств порівняно з попереднім періодом поточного року, проц. пункти;

виплата орендної плати за користування земельними та майновими частками (паями) до нарахованого, %;

темп скорочення заборгованості із виплати заробітної плати до початку року, %.

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:

приріст кількості об”єктів, перевірених з питань цивільного захисту та техногенної безпеки порівняно з відповідним періодом минулого року;

приріст кількості проведених заходів, направлених на запобігання надзвичайним ситуаціям та удосконалення системи цивільної оборони, порівняно з відповідним періодом минулого року;

зниження кількості виїздів мобільної оперативної групи при виникненні надзвичайних ситуацій порівняно з відповідним періодом минулого року, %.

Управління містобудування та архітектури:

освоєння коштів на розроблення містобудівної документації;

виконання плану перевірок об”єктів, що будуються;

темп росту обсягу залучених небюджетних коштів на реставрацію пам”яток архітектури та інші роботи порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

освоєння коштів на ремонтно-реставраційні роботи;

темп росту обсягів житлового будівництва порівняно з відповідним періодом минулого року, % (квартальна звітність).

Управління житлово-комунального господарства:

темп росту обсягів надання послуг порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темпи скорочення заборгованості із виплати заробітної плати до початку року, %;

підвищення рівня проплат за надані житлово-комунальні послуги населенню порівняно з попереднім періодом поточного року, проц. пункти;

підготовка об”єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період (у % до загальної кількості).

Управління капітального будівництва:

темп приросту підрядних робіт до відповідного періоду минулого року;

темпи скорочення заборгованості із виплати заробітної плати у галузі будівництва порівняно з початком року, %;

зменшення частки збиткових підприємств у загальній кількості підприємств порівняно з попереднім періодом поточного року, проц. пункти.

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку:

темпи росту промислового виробництва порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темпи росту виробництва товарів народного споживання порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

рівень розрахунків промислових підприємств за електроенергію з початку року, %;

рівень розрахунків промислових підприємств за природний газ з початку року, %;

питома вага бартеру в обсязі відвантаженої продукції за звітний період, %;

питома вага непрацюючих підприємств до загальної кількості за звітний місяць, %;

темпи росту доходів від послуг зв”язку порівняно з відповідним періодом минулого року, %.

Управління культури:

збільшення обсягів позабюджетних надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темпи скорочення заборгованості із виплати заробітної плати порівняно з початком року, %;

кількість вистав у театрально-видовищних закладах.

Управління освіти і науки:

темпи скорочення заборгованості із виплати заробітної плати, %;

зростання обсягів залучення позабюджетних надходжень, у т.ч. платні послуги у % до відповідного періоду минулого року;

підвищення кваліфікації при Кіровоградському інституті післядипломної освіти, чол.

Управління охорони здоров”я:

скорочення дитячої смертності порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

скорочення материнської смертності порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темпи росту залучення позабюджетних коштів порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров”я, у тому числі за небюджетні кошти;

темпи скорочення заборгованості із виплати заробітної плати, %.

Управління з питань власності:

збільшення випуску продукції на підприємствах спільної власності порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

збільшення прибутків по підприємствах спільної власності області порівня-но з відповідним періодом минулого року, %;

скорочення частки збиткових підприємств порівняно з попереднім звітним періодом, проц. пунктів.

Управління у справах сім'ї та молоді:

збільшення охоплення населення заходами соціально-культурного спрямування порівняно з попереднім місяцем, тис.чол.;

забезпечення плану Держкомсім'ямолодь України щодо оздоровлення дітей в МДЦ “Артек”, %.

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі:

темп росту роздрібного товарообороту порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темп росту роздрібного товарообороту споживчої кооперації порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

сальдо зовнішньої торгівлі товарами за звітний період порівняно з відповідним періодом минулого року, %.

Управління з питань внутрішньої політики:

динаміка кількості акцій протесту місцевого характеру, викликаних політичними чинниками порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

кількість проведених заходів із залученням організацій і осередків політичних партій та громадських об”єднань.

Управління у справах національностей, міграції та релігій:

поліпшення сальдо міграційних процесів;

забезпечення міжконфесійної злагоди.

Управління інвестиційної політики:

темп росту інвестицій в основний капітал порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темп росту іноземних інвестицій до початку року, %.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму:

забезпечення виконання календаря спортивно-масових заходів, од. заходів;

організація та проведення всеукраїнських та міжнародних змагань на території області, одиниць;

збільшення охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи порівняно з початком року, проц.пункти.

Управління у справах преси та інформації:

розширення інформаційного простору області шляхом реєстрації нових інформаційних видань порівняно з початком року, проц.пункти;

темпи зростання обсягів надання поліграфічних послуг порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темпи зростання обсягів надання рекламних послуг редакціями комунальних ЗМІ порівняно з відповідним періодом минулого року, %.

Інспекція державного технічного нагляду:

ріст кількості технічних оглядів сільськогосподарської техніки порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

перевірка стану технічної експлуатації машин, зареєстрованих в інспекціях Держнагляду, порівняно з відповідним періодом минулого року, %.

Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції:

контроль за дотриманням сільськогосподарськими, закупівельними та переробними підприємствами і організаціями всіх форм власності вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов'язаних з якістю і сертифікацією сільськогосподарської продукції (обсяг проконтрольованих сум), тис.грн.;

участь у формуванні державних та регіональних ресурсів, закупівля на конкурсних засадах сільськогосподарської продукції та сировини за державні кошти для забезпечення потреб внутрішнього і зовнішнього ринку;

маркетингові дослідження ринку сільськогосподарської продукції та ринку послуг для сільгоспвиробників (кількість обстежених ринків), одиниць.

Служба у справах неповнолітніх:

темпи скорочення кількості злочинів, скоєних неповнолітніми, порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

темпи скорочення чисельності неповнолітніх, які брали участь у злочинах, порівняно з відповідним періодом минулого року, %;

виявлення та влаштування неповнолітніх, схильних до бродяжництва, жебракування, безпритульних, схильних до правопорушень та злочинів, порівняно з відповідним періодом минулого року,%;

виявлення неповнолітніх, які потребують соціально-правового захисту, порівняно з відповідним періодом минулого року та здійснення заходів щодо їх захисту, %;

індивідуальна профілактична робота з неповнолітніми з девіантною поведінкою (розглянуто особових справ) порівняно з відповідним періодом минулого року, %.

Державний архів:

виконання плану з оправлення та підшивки документів;

виконання плану з каталогізації документів;

приймання на державне зберігання управлінської документації від установ і організацій;

ініціативне інформування.

Обласний центр соціальних служб для молоді:

виконання обсягів надання спектру соціальних послуг (ріст чисельності охоплених послугами до попереднього місяця), %;

виконання обсягів рекламно-інформаційної діяльності (зростання кількості видів) у % порівняно з попереднім місяцем.

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій:

збільшення кількості працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію;

динаміка змістового та методичного рівня проведення занять, якості навчання.

ІІ. Додаткові показники преміювання

Виконання контрольних документів

Своєчасність і якість виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації у звітному місяці

______________________

3

2

3

5