від 29 жовтня 2003 року № 594-р

Про створення нових робочих місць

для працівників вугледобувних та

вуглепереробних підприємств, які

вивільняються у зв'язку

із закриттям шахт (розрізів)

З метою організації роботи щодо створення нових робочих місць для працівників вугледобувних та вуглепереробних підприємств, які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт (розрізів), відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року № 1954 “Про заходи щодо створення нових робочих місць для працівників, які вивільняються з вугледобувних та вуглепереробних підприємств, що ліквідуються згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України” та від 26 квітня 2003 року № 606 “Про затвердження Порядку спрямування та використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт":

1. Затвердити:

1.1. Головним розпорядником коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, - управління інвестиційної політики облдержадміністрації.

1.2. Порядок спрямування та використання у 2003 році коштів Фонду (додається).

1.3. Перелік підприємств (далі - замовники-одержувачі коштів), на яких створюються нові робочі місця, та нові об'єкти для працевлаштування працівників, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт (додається).

2. Управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації разом з головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації укласти угоду із замовниками - одержувачами коштів Фонду на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт.

3. Управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації - розпоряднику коштів Фонду:

3.1. Забезпечити фінансування робіт, які здійснюватиме згідно з проектно-кошторисною документацією замовник-одержувач коштів.

3.2. Готувати фінансову звітність про використання коштів Фонду Міністерству фінансів України та Державному центру зайнятості України щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, та в цілому за рік - протягом місяця після закінчення року.

4. Замовникам-одержувачам коштів Фонду:

4.1. Для одержання фінансування надавати управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації визначені Порядком документи.

4.2. Укласти договір з управлінням капітального будівництва облдержадміністрації на здійснення технічного нагляду за роботами, пов'язаними з будівництвом або створенням підприємств (об'єктів).

4.3. Забезпечити цільове використання коштів, передбачених на створення нових робочих місць.

4.4. Щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати головному управлінню праці та соціального захисту населення та управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації звіт про створення нових робочих місць для працівників вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт.

4.5. Щомісяця до 10 числа надавати управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації звіт про використання коштів Фонду на створення нових робочих місць для працівників вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації надавати звіт про створення нових робочих місць для працівників вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, за рахунок коштів Фонду Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України і Міністерству праці та соціальної політики України щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, та в цілому за рік - протягом місяця після закінчення року.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Компанійця В.О.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 29 жовтня 2003 року № 594-р

ПОРЯДОК

спрямування та використання у 2003 році коштів Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття на створення в Кіровоградській області

нових робочих місць для працівників вугільної промисловості,

які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування та використання у
2003 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) на створення у Кіровоградській області нових робочих місць для працівників вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт.

2. Державний центр зайнятості, на який покладено функції виконавчої дирекції Фонду, протягом 2003 року перераховує кошти Фонду в обсязі
5335,9 тис.грн. відповідно до Закону України “Про Державний бюджет на
2003 рік” на рахунок облдержадміністрації № 3711 “Інші кошти розпорядників коштів державного бюджету”, відкритий в управлінні Державного казначейства у Кіровоградській області.

3. Головний розпорядник коштів Фонду визначається розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

4. Перерахування асигнувань головним розпорядником коштів замовнику-одержувачу коштів (підприємству), на якому створюються нові робочі місця і нові об'єкти, для працевлаштування працівників вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, здійснюється на підставі таких документів:

титул будови (об'єкта), або титул перехідної будови (об'єкта);

внутрішьобудівельний титул будови (об'єкта);

титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва;

договір підряду (контракту) укладений замовником з підрядною організацією, або проектною організацією, та підприємством-постачальником матеріалів та обладнання в межах призначень за рахунок коштів Фонду та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо по кожному виконавцю, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

форм-розрахунків за виконані роботи, підписаних управлінням капітального будівництва облдержадміністрації, яке здійснює технічний нагляд за ходом будівництва та документів, які підтверджують придбання матеріалів та обладнання, узгоджених з розпорядником коштів;

наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на відповідну чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт.

5. Фінансування видатків здійснюється 10 та 25 числа кожного місяця за наявності документів, що підтверджують виконання робіт.

6. Перерахування коштів управлінню капітального будівництва облдерж-адміністрації, яке здійснює технічний нагляд за роботами, пов'язаними з будівництвом, або створенням підприємств (об'єктів) в межах коштів, передбачених кошторисною документацією, здійснюється на підставі договору, зазначеного у п.4.1 цього розпорядження, та розрахунки вартості витрат за здійснення технічного нагляду.

7. Відповідальність за достовірність даних про витрати покладається на замовника-одержувача коштів та управління капітального будівництва облдержадміністрації, яке здійснює технічний нагляд за роботами, пов'язаними з будівництвом, або створенням підприємств (об'єктів).

________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 29 жовтня 2003 року № 594-р

ПЕРЕЛІК

підприємств, на яких створюються нові робочі місця та нові об'єкти

для працевлаштування працівників вугільної промисловості,

які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт, та обсяги фінансування

на 2003 рік

Найменування об'єкта, на якому створюються нові робочі місця

Обсяг коштів, тис.грн.

Кількість створених робочих місць, одиниць

Замовник- одержувач коштів

Підприємство, яке здійснює технічний нагляд

Підприємство по виробництву виробів з декоративних гранітів

5335,9

60

ВАТ “Капустян-ський граніт”

Управління капі-тального будівни-цтва облдерж-адміністрації

________________________

2