від 17 жовтня 2003 року № 566-р

Про додаткові заходи на виконання

рішень Кабінету Міністрів України щодо

продовольчого забезпечення населення

З метою безумовного виконання рішень Кабінету Міністрів України та доручення Прем”єр-міністра України від 14 жовтня 2003 року № 65570 з питань стабілізації ринку продовольства, програми створення регіональних ресурсів зерна та продовольчого забезпечення Кіровоградської області на 2003-2004 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 19 вересня 2003 року № 192, посилення контролю за цільовим використанням зерна, недопущення зростання цін на соціально значущі види хлібобулочних виробів та інші продукти харчування:

1. Зобов'язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам провести необхідну організаторську роботу щодо завершення формування регіональних ресурсів продовольчого зерна до 1 листопада 2003 року.

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам забезпечити збалансування попиту і пропозицій на печений хліб, борошно, круп”яні та макаронні вироби шляхом спрямування наявних запасів зерна на переробку відповідно до завдань програми створення регіональних ресурсів зерна та продовольчого забезпечення Кіровоградської області на 2003-2004 роки, зосередивши зусилля на запровадженні прямих схем переробки сировини на власних потужностях і постачання готових продуктів харчування в торговельну мережу з найменшою собівартістю.

3. Звернути увагу голів райдержадміністрацій: Бобринецької-Білобровенка В.В., Вільшанської - Водовозова В.І., Компаніївської - Рєзніка В.В., Олександрійської - Архипенка І.М., Петрівської - Ганжі В.І. на високий рівень цін на хлібобулочні вироби в сільській торговельній мережі, низьку питому вагу виробництва і завозу соціально значущих видів хліба за доступними цінами і зобов”язати їх вжити невідкладні заходи щодо поліпшення ситуації на ринку хлібобулочних виробів.

4. Першому заступнику голови облдержадміністрації Компанійцю В.О.:

разом з міськвиконкомами, райдержадміністраціями провести необхідну роботу з зернопереробними та хлібопекарними підприємствами області з питань гарантованого забезпечення потреб населення в масових сортах хліба з борошна першого ґатунку та сумішевого, недопущення скорочення виробництва соціально значущих видів хліба та збитковості роботи хлібозаводів, поліпшення завантаження власних потужностей зернопереробних та хлібопекарних підприємств;

забезпечити координацію роботи правоохоронних органів по запобіганню та виявленню правопорушень на внутрішньому продовольчому ринку області.

5. Заступнику голови облдержадміністрації Литвину Ю.О.:

терміново розглянути стан забезпечення продовольчим зерном потреб хлібопечення, виробництва круп та макаронних виробів і вжити заходи щодо формування прозорого оптового ринку сільськогосподарської продукції;

разом з головним управлінням сільського господарства і продовольства облдержадміністрації (Станіславук В.А.), головами райдержадміністрацій забезпечити прискорення темпів осінньо-польових робіт, звернувши особливу увагу на завершення збирання соняшнику, цукрового буряку, кукурудзи;

із залученням відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України до 10 листопада 2003 року вжити заходи щодо підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, спрямованих на підтримку тваринництва, недопущення необґрунтованого заниження закупівельних цін на тваринницьку продукцію, заготівлі достатньої кількості кормів, у тому числі особистими селянськими господарствами в рахунок плати за оренду земельних і майнових паїв, розширення інфраструктури ринку м”яса і молока та створення сприятливих умов для зимівлі худоби.

6. Заступнику голови облдержадміністрації Грінченку С.А.:

вжити додаткові заходи щодо забезпечення торговельної мережі хлібобулочними, круп”яними та макаронними виробами, іншими продовольчими товарами в широкому асортименті і за доступними роздрібними цінами;

посилити роботу обласної робочої групи по координації і контролю ситуації на споживчому ринку області;

разом з головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Пастух Г.В.) та міськвиконкомами, райдержадміністраціями вжити практичні заходи щодо забезпечення безумовного надання адресної грошової допомоги відповідно до завдань обласної програми соціального захисту вразливих верств населення у разі підвищення цін на хліб, затвердженої рішенням обласної ради від 19 вересня 2003 року № 193.

7. Заступнику голови облдержадміністрації Ковальчуку М.М. розглянути стан формування цін на продовольчі товари першої необхідності, внести в двотижневий термін пропозиції щодо удосконалення державного регулювання цін на хлібобулочні вироби.

8. Звернути увагу міських голів: Олександрійського -Цапюка С.К., Знам”янського - Джулая В.О., Світловодського - Волкова В.М. на зволікання із прийняттям міських програм соціального захисту вразливих верств населення у разі підвищення цін на хліб.

9. Рекомендувати правлінню облспоживспілки посилити роботу по заготівлі лишків сільськогосподарської продукції, вирощеної в особистих господарствах населення та отриманої в рахунок орендної плати за земельні і майнові паї, та організації їх переробки на власних потужностях і на підприємствах харчової промисловості області.

10. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам запровадити щодекадний моніторинг стану забезпечення попиту населення міст і районів області на продовольчі товари масового споживання.

Заступнику голови облдержадміністрації Ковальчуку М.М. разом з головним управлінням економіки облдержадміністрації (Куліковський Ю.Є.) в тижневий термін розробити і довести до міськвиконкомів і райдержадміністрацій форму складання моніторингу та забезпечити надання узагальненої інформації облдержадміністрації до 5, 15 та 25 числа кожного місяця.

11. Звернути увагу начальника інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації Кривого В.С. на недостатню роботу по залученню суб'єктів підприємницької діяльності до декларування запасів зерна і зобов”язати його вжити заходи щодо поліпшення моніторингу руху зернових запасів.

12. Начальнику обласного управління статистики Моторній Н.П. в десятиденний термін подати в облдержадміністрацію пропозиції щодо удосконалення статистичної звітності в розрізі територій та галузей економіки щодо руху зернових потоків, виробництва та постачання на внутрішній споживчий ринок продовольчих товарів, обліку обсягів ринкової торгівлі цими товарами.

13. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдерж-адміністраціям, міськвиконкомам інформацію про стан виконання даного розпорядження подавати щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, головному управлінню економіки облдержадміністрації.

14. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнювати інформацію та подавати керівництву облдержадміністрації до 20 числа місяця, наступного за звітним.

15. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації М.Черновол

3

4