від 7 жовтня 2003 року № 549-р

Про стипендії обласної державної

адміністрації та обласної ради за

липень-грудень 2003 року

Згідно з рішеннями обласної ради від 20 квітня 2001 року № 244 “Про стипендії обласної державної адміністрації, обласної ради, районних державних адміністрацій та районних і міських рад”, від 31 травня 2002 року № 37 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 квітня 2001 року № 244” та відповідно до рішення комісії з питань призначення стипендій обласної державної адміністрації та обласної ради (протокол від 22 вересня 2003 року
№ 6):

1. Призначити 37 стипендій обласної державної адміністрації та обласної ради студентам-відмінникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Кіровоградської області згідно з додатком і встановити, що стипендії виплачуються за період з липня по грудень 2003 року включно у розмірі 50 грн. кожна.

2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації профінансу-вати управління освіти і науки облдержадміністрації у сумі 11,1 тис.грн. на виплату стипендій студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 жовтня 2003 року № 549-р

СПИСОК

студентів-відмінників, яким призначаються стипендії

обласної державної адміністрації та обласної ради

за липень-грудень 2003 року

Кіровоградський державний

педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Баранова Ірина Володимирівна

- історичний факультет

Биканова Ірина Олександрівна

- мистецький факультет

Білостоцька Ірина Юріївна

- психолого-педагогічний факультет

Григоренко Наталія Олександрівна

- природничо-географічний факультет

Краснюк Наталія Миколаївна

- філологічний факультет

Соколенко Ганна Олексіївна

- факультет фізичного виховання

Якунін Роман Петрович

- фізико-математичний факультет

Ярова Наталія Юріївна

- факультет іноземних мов

Державна льотна академія України

Рабдєв Роман Олексійович

- факультет обслуговування повітряного руху

Харчілава Максим Олександрович

- факультет льотної експлуатації

Міхнюк Олена Станіславівна

- факультет менеджменту

Кіровоградський державний технічний університет

Болотова Тетяна Олександрівна

- факультет автоматики, енергетики та програмування

Кондратюк Зоріна Миколаївна

- факультет сільськогосподарського машинобудування

Костенко Анна Олександрівна

- факультет проектування та експлуатації машин

Погрібна Наталія Вікторівна

- механіко-технологічний факультет

Пустовіт Інна Ігорівна

- економічний факультет

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки

Ніколаєв Сергій Олександрович

- економічний факультет

Поплавська Юлія Броніславівна

- юридичний факультет

Чудакова Оксана Костянтинівна

- психологічний факультет

Соціально-педагогічний інститут “Педагогічна академія”

Швець Олена Петрівна

- психолого-педагогічний факультет

Щербатюк Ірина Юріївна

- лінгвістичний факультет

Кіровоградський інститут комерції

Гарєєва Ірина Рашитівна

- економічний факультет

Кіровоградський будівельний технікум

Мартиненко Ірина Олександрівна

- відділення обслуговування устаткування і систем

газопостачання

Технікум Кіровоградського державного технічного університету

Рябий Дмитро Костянтинович

- технологічне відділення

Кіровоградський базовий медичний коледж імені Є.Й.Мухіна

Однобочко Вікторія Вікторівна

- медсестринське відділення

Кіровоградське музичне училище

Полячок Дмитро Олександрович

- відділення теорії музики

Кіровоградський технікум механізації сільського господарства

Зайцев Андрій Михайлович

- відділення механізації сільського господарства

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П.Сая

Луценко Юлія Сергіївна

- відділення правознавства

Кіровоградський комерційний технікум

Павлик Людмила Олександрівна

- відділення технології харчування

Кіровоградський кібернетико-технічний коледж

Кривак Олег Валерійович

- відділення програмування

Олександрійський індустріальний технікум

Бобошко Олена Володимирівна

- відділення програмування для електронно-

обчислювальної техніки і автоматизованих систем

Олександрійське медичне училище

Толстова Марина Володимирівна

- медсестринське відділення

Олександрійське училище культури

Чебаненко Вікторія Олександрівна

- відділення народної художньої творчості

Олександрійський державний аграрний технікум

Компанієць Мирослава Юріївна

- відділення ветеринарної медицини

Компаніївський технікум ветеринарної медицини

Ісаєв Руслан Олександрович

- відділення ветеринарної медицини

Світловодський технікум радіоелектронного приладобудування

Чаплюк Вікторія Юріївна

- відділення економіки підприємництва

Гайворонський машинобудівний технікум

Котик Олена Василівна

- відділення економіки підприємництва

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

4

Продовження додатка