від 23 жовтня 2003 року № 585-р

Про упорядкування виставкової

діяльності в області

На підставі ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”, з метою здійснення в області державної політики у сфері виставкової діяльності, підвищення її ефективності для розвитку народного господарства та у зв'язку з кадровими змінами :

1. Затвердити склад обласного організаційного комітету з питань виставкової діяльності згідно з додатком.

Надати голові оргкомітету повноваження щодо внесення змін до його складу у разі необхідності.

2. Затвердити Положення про обласний організаційний комітет з питань виставкової діяльності (додається).

3. Визначити головною організацією з питань виставкової діяльності в області управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 листопада 1999 року № 512-р, від 29 травня
2001 року № 202-р, від 30 липня 2002 року № 278-р.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 23 жовтня 2003 року № 585-р

С К Л А Д

обласного організаційного комітету з питань

виставкової діяльності

Заступник голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, голова оргкомітету

Начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, заступник голови оргкомітету

Президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати, заступник голови оргкомітету (за згодою)

Відповідальний працівник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, секретар оргкомітету

Члени оргкомітету:

Заступник начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Заступник начальника управління охорони здоров`я облдержадміністрації

Заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Заступник начальника управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Заступник начальника управління культури облдержадміністрації

Заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації

Заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Заступник начальника управління інвестиційної політики облдержадміністрації

Заступник начальника управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 23 жовтня 2003 року № 585-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний організаційний комітет з питань

виставкової діяльності

1. Організаційний комітет з питань виставкової діяльності (далі - оргкомітет) є робочим дорадчим органом обласної державної адміністрації з питань виставкової діяльності.

2. Оргкомітет у своїй діяльності керується указами і розпорядженнями Президента України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, протокольними рішеннями Ради з питань виставкової діяльності в Україні, відповідними розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями оргкомітету є:

забезпечення проведення в області єдиної державної політики у сфері виставкової діяльності;

координація роботи органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, у сфері виставкової діяльності;

розроблення та організація виконання планів реалізації виставкових заходів в області;

організація експозицій області для представлення на міжнародних, національних та міжрегіональних виставках, ярмарках.

4. Оргкомітет відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує оперативне виконання в області указів та розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, протокольних рішень Ради з питань виставкової діяльності в Україні, окремих доручень посадових осіб центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань виставкової діяльності;

розробляє та забезпечує виконання плану реалізації виставкових заходів в області;

розглядає та готує пропозиції керівництву облдержадміністрації щодо участі підприємств та організацій області у міжнародних, національних і міжрегіональних виставках, ярмарках;

координує роботу місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, у сфері виставкової діяльності;

аналізує ефективність виставкової діяльності в області і готує керівництву облдержадміністрації відповідні пропозиції;

сприяє місцевим органам виконавчої влади, суб'єктам господарювання у вирішенні питань у сфері виставкової діяльності.

5. Оргкомітет має право:

проводити у межах своїх повноважень наради за участю представників міськвиконкомів, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій з питань виставкової діяльності;

одержувати в установленому порядку необхідні інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань планування і проведення виставкових заходів;

залучати в установленому порядку спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а також представників об'єднань громадян (за їх згодою) до підготовки і здійснення заходів, пов'язаних з виставково-ярмарковою діяльністю;

приймати рішення з питань виставкової діяльності, організовувати та контролювати їх виконання у межах своїх повноважень.

6. Розподіл обов'язків між членами оргкомітету проводить голова оргкомітету.

7. Засідання оргкомітету скликаються у міру необхідності, але не рідше ніж раз у півріччя.

Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина членів оргкомітету. Члени оргкомітету зобов'язані особисто брати участь у його засіданнях.

8. Рішення оргкомітету приймаються більшістю голосів членів комітету та оформляються протоколом, який затверджується головою, а у разі його відсутності - заступником голови комітету.

9. Оргкомітет проводить свої засідання гласно і забезпечує періодичне висвітлення результатів своєї діяльності у засобах масової інформації.

________________________

2