від 22 жовтня 2003 року № 579-р

Про створення обласної ради

з питань координації діяльності

у сфері захисту прав споживачів

На підставі ст.39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2002р. № 16 “Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 317 “Про утворення Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів”:

1. Створити обласну раду з питань координації діяльності у сфері захисту прав споживачів у складі згідно з додатком та затвердити Положення про неї (додається).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 22 жовтня 2003 року № 579-р

ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД

обласної ради з питань координації діяльності

у сфері захисту прав споживачів

Голова обласної державної адміністрації, керівник ради

Заступники голови обласної державної адміністрації, заступники керівника ради

Спеціаліст обласного управління у справах захисту прав споживачів, секретар ради

Члени ради :

Начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів

Начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Начальник головного управління економіки облдержадміністрації

Начальник управління державної ветеринарної медицини в області

Начальник управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Начальник головного управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації

Начальник обласного управління юстиції

Начальник управління МВС України у Кіровоградській області (за згодою)

Директор Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології та сертифікації

Голова державної податкової адміністрації в області (за згодою)

Голова Представництва державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Кіровоградській області (за згодою)

Начальник державної інспекції з контролю за цінами в області

Головний державний санітарний лікар області

Голова правління облспоживспілки (за згодою)

Директор обласної державної телерадіокомпанії

Представники громадських організацій (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 22 жовтня 2003 року № 579-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну раду з питань координації діяльності у сфері захисту прав споживачів

І. Загальні положення

1. Обласна рада з питань координації діяльності у сфері захисту прав споживачів (далі - рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при голові обласної державної адміністрації, утвореним для координації діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації та місцевих органів виконавчої влади з питань розроблення і реалізації правових, організаційних та економічних заходів, спрямованих на захист прав споживачів.

2. Керівником ради є голова облдержадміністрації .

3. Персональний склад ради затверджується головою Кіровоградської обласної державної адміністрації - керівником ради.

4. У своїй діяльності рада керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами, розпорядженнями і дорученнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

II. Основні завдання і права ради

5. Основними завданнями ради є:

розроблення заходів, пропозицій щодо формування споживчої і цінової політики в області, (сфера торгівлі, послуг, захист прав споживачів, харчова та переробна промисловість, транспорт, зв'язок, житлово-комунальне господарство) та відповідний контроль за виконанням рішень ради;

координація діяльності зацікавлених структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій з питань забезпечення державного захисту прав споживачів;

організація підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій про вдосконалення законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють питання державного захисту прав споживачів, торговельної діяльності, побутового та інших видів обслуговування населення і забезпечення їх розвитку;

сприяння реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів ;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів виконавчої влади з питань захисту прав споживачів;

контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності вимог чинних і нормативних актів України, рішень (розпоряджень) органів виконавчої влади, які регулюють діяльність сфер, що надають послуги споживачам, харчової та переробної промисловості, цінової політики;

внесення пропозицій щодо вдосконалення інформаційної та освітньої діяльності з питань захисту прав споживачів.

6. Рада має право:

залучати в установленому порядку до розроблення програм, спрямованих на поліпшення захисту прав споживачів, працівників місцевих та територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників місцевих органів виконавчої влади про стан виконання законів та інших нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів, впорядкування торговельної діяльності, надання послуг населенню;

одержувати від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію та документи, необхідні для виконання завдань;

утворювати консультативні та експертні комісії, робочі групи і залучати в установленому порядку провідних фахівців до роботи в них.

Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями і організаціями.

III . Організація діяльності ради

7. Раду очолює голова обласної державної адміністрації.

8. Члени ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

9. Рада здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, засідання ради проводяться у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Засідання ради визнається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

10. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх її членів.

Рішення ради, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання структурними підрозділами облдержадміністрації та місцевими органами виконавчої влади.

Рішення ради оформляються у вигляді доручень, пропозицій, рекомендацій та підписуються керівником ради, у разі його відсутності - заступником керівника ради.

11. Організацію роботи ради забезпечує секретар ради, який за дорученням керівника ради веде протокол засідання, здійснює аналіз виконання протокольних рішень та подає їх на розгляд керівнику ради.

IV. Голова ради:

12. Організовує роботу ради і несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

Затверджує персональний склад ради і плани її роботи.

13. Проводить засідання ради, а у разі його відсутності - один із заступників, визначений головою.

________________________

2

3