від 22 жовтня 2003 року № 578-р

Про розвиток та підтримку

волонтерського руху в області

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2003 року № 225-р "Про утворення Координаційної ради з питань розвитку та підтримки волонтерського руху”:

1. Утворити обласну координаційну раду з питань розвитку та підтримки волонтерського руху у складі згідно з додатком.

2. Затвердити обласні заходи з питань розвитку та підтримки волонтерського руху (додаються).

3. Міськвиконкомам, райдержадміністраціям, головному управлінню сільського господарства і продовольства, управлінню охорони здоров'я, управлінню освіти і науки, управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласній організації Товариства Червоного Хреста України, обласному комунальному підприємству "Ліки Кіровоградщини”, обласній організації ветеранів України інформацію щодо виконання обласних заходів подавати головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації кожного півріччя до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації кожного півріччя до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання обласних заходів.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 22 жовтня 2003 року № 578-р

С К Л А Д

координаційної ради з питань розвитку та підтримки

волонтерського руху

Голова координаційної ради

ГРІНЧЕНКО

Сергій Анатолійович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови координаційної ради

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

Члени координаційної ради:

БОНДАРЕНКО

Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров'я облдерждміністрації

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

ДАВИДЯК

Сергій Валентинович

-

директор обласного центру соціальних служб для молоді

ЄРЕЩЕНКО

Микола Юхимович

-

голова ради Кіровоградської обласної організації ветеранів України (за згодою)

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

СИЛАЄВА

Ольга Яківна

-

голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

СТАНІСЛАВУК

Віталій Антонович

-

перший заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 22 жовтня 2003 року № 578-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

щодо розвитку та підтримки волонтерського руху

1. Створити відповідні координаційні ради з питань розвитку та підтримки волонтерського руху і затвердити їх персональний склад.

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

До 1 грудня 2003 року

2. Забезпечити розроблення та реалізацію заходів з питань розвитку та підтримки волонтерського руху.

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

До 1 грудня 2003 року

3. Організовувати та проводити щорічну Всеукраїнської благодійну акцію "Милосердя".

Головне управління праці та соціального

захисту населення облдержадміністрації,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

Вересень-жовтень щороку

4. Сприяти роботі волонтерських центрів шляхом надання приміщень для проведення заходів, надання інформації тощо.

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

Постійно

5. Взяти на персональний облік осіб, які потребують повсякденної уваги. Визнати пріоритетним напрямком роботи волонтерів - соціальну підтримку одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів І та ІІ групи всіх категорій, що потребують стороннього догляду.

Міськвиконкоми, райдержадміністрації, обласна

організація Товариства Червоного Хреста України

Постійно

6. Сприяти подальшому розвитку лікарняних кас у регіонах області.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Постійно

7. Продовжити роботу з розширення мережі "ветеранських аптек" із залученням державних і недержавних фармацевтичних закладів із відповідними знижками на ліки.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації,

обласне комунальне підприємство "Ліки

Кіровоградщини”

Постійно

8. Продовжити практику заготівлі картоплі та овочів, інших продуктів від населення на потреби лікувальних закладів.

Міськвиконкоми, райдержадміністрації, головне

управління сільського господарства і продоволь-

ства облдержадміністрації

Щороку до 1 жовтня

9. Організувати роботу серед учнів шкіл, студентів медичних, соціологічних, правозахисних, прикладних навчальних середніх та вищих закладів щодо залучення їх до волонтерської діяльності.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Постійно

10. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації питань щодо розвитку та підтримки волонтерського руху.

Управління у справах преси та інформації

облдержадміністрації

Постійно

_________________________

1

2

Продовження додатка

2