від 16 жовтня 2003 року № 565-р

Про результати аудиту ефективності

виконання державних програм у сфері

земельних ресурсів

У травні-червні 2003 року працівники контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області, брали участь у дослідженні ефективності виконання державних програм у сфері земельних ресурсів за 2000-2002 роки.

Результати досліджень виконання державних програм у сфері земельних відносин засвідчили, що протягом минулих років виконано великий обсяг робіт, подолано державну монополію на земельну власність, проведено роздержавлення земель, сформовано землі запасу та резервного фонду, передано землі у власність недержавних колективних сільськогосподарських підприємств, визначено грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, розпайовано землі недержавних сільгосппідприємств, внаслідок чого вирішено питання надання земель у власність селян, з'явилися нові форми господарювання.

Проте зазначені програми мають невисокий відсоток виконання через ряд причин як об”єктивного, так і суб”єктивного характеру.

Обсяги фінансування з державного та місцевих бюджетів протягом 2000-2002 років по області у співвідношенні до визначеної потреби становили 17%; недоліки в механізмі контролю за використанням та охороною земель не дозволяють повною мірою дотримуватись земельного законодавства; внаслідок незапровадження та невідпрацювання системи контролю за повнотою надходження та використанням коштів, що надходять до бюджетів усіх рівнів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, від продажу земельних ділянок та як плата за землю, значні резерви в поповненні бюджетів втрачаються. Подальший розвиток земельної реформи вимагає удосконалення механізму функціонування та регулювання ринку землі, наявності прозорої інформаційної системи щодо попиту і пропозицій на земельні ділянки.

Результати перевірок показали, що органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади недостатньо здійснюється контроль за повнотою та своєчасністю надходження коштів від орендної плати, внаслідок чого виникає заборгованість по її сплаті або навіть ненадходження цих коштів. Так, за 2002-2003 роки не сплачено орендної плати до 189 сільських бюджетів на загальну суму 2042,8 тис.грн.

Слід відмітити, що в ряді виконкомів сільських (селищних) рад чи сільськими головами облік нарахування сум орендної плати не проводиться, внаслідок чого неможливо встановити фактичну суму, яка повинна надійти до бюджетів, а відповідно не достатньою мірою здійснюється контроль райдержадміністраціями та сільськими головами за надходженням орендної плати.

Аналіз проведених перевірок показав, що органи місцевого самоврядування та виконавчої влади не повною мірою використовують повноваження, надані їм земельним законодавством. Допускаються випадки передачі земель в оренду без належного документального оформлення, також самовільне використання державних земель юридичними та фізичними особами, що в більшості випадків призвело до несплати орендної плати, а відповідно недоотримання місцевими бюджетами доходів. Так в
2002 році - І кварталі 2003 року внаслідок безоплатного використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення бюджетами всіх рівнів недоотримано фінансових ресурсів понад 1,0 млн.грн. Найбільше недоотримано Світловодським - 482,4 тис.грн, Долинським - 155,4 тис.грн., Вільшанським - 87,7 тис.грн., Новгородківським - 55,8 тис.грн., Петрівським - 48,3 тис.грн., Олександрійським - 40,7 тис.грн., Новоукраїнським - 36,9 тис.грн., Устинівським - 31,2 тис.грн., Маловисківським - 31,9 тис.грн. та іншими районами.

Земельним кодексом України передбачено здійснення експертної грошової оцінки земель, яка покладена в основу вартості земельних ділянок при продажу ділянок несільськогосподарського призначення. Оскільки законодавством у сфері земельних відносин чітко не визначено, що грошова експертна оцінка є початковою (стартовою) ціною продажу, мають місце факти, коли ціна продажу земельної ділянки значно нижча, ніж її експертна грошова оцінка, внаслідок чого до бюджетів додатково не надійшло коштів на загальну суму 199,9 тис.грн., у тому числі до бюджету Уляновського району - 189,5 тис.грн. та
Кіровоградського району - 10,4 тис.грн.

Встановлено випадки, коли землі несільськогосподарського призначення знаходяться в тимчасовому користуванні, оплата за використання яких здійснюється у вигляді податку на землю замість орендної плати, внаслідок чого держава втрачає певні кошти. Так, лише по Кіровоградському району бюджетом недоотримано 245,0 тис.грн.

Мають місце випадки зволікання з відшкодуванням втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь для несільськогосподарських потреб, в Олександрійському, Бобринецькому та Ульяновському районах. Загальний розмір недоотриманого доходу по вказаних випадках склав 1251,82 тис.грн., з яких відшкодовано - 76,3 тис.грн.

З метою усунення виявлених порушень та недоліків з питань цільового і ефективного використання державних земель і недопущення їх в подальшій роботі, керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Звернути увагу голів райдержадміністрацій: Бобринецької - Білобровенка В.В., Вільшанської - Водовозова В.І., Долинської - Коробова В.В., Маловисківської - Шульги В.І., Новгородківської - Мірошніченка В.І., Новоукраїнської - Балана В.П., Олександрійської - Архипенка І.М., Петрівської - Ганжі В.І., Світловодської - Буртака М.О., Ульяновської - Журавля В.Г., Устинівської - Петруненка О.П. на наявні недоліки в орендних відносинах при розпорядженні землями запасу, резервного і водного фондів державної власності, збільшенні надходжень до бюджетів додаткових коштів від орендної плати за землю.

2. Рекомендувати райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування:

2.1. Організувати проведення семінарів (навчань) сільських голів та інших осіб, що відповідають за облік надходжень до сільських бюджетів, з питань земельного законодавства.

2.2. Організувати проведення суцільних перевірок наявності договорів оренди земель державної власності, їх реєстрації в установленому порядку, забезпечити збільшення розміру орендної плати не менше 1,0-1,5% від грошової вартості земельних ділянок

2.3. Посилити вимогливість до власників землі та землекористувачів щодо їх відповідальності за раціональне використання земельних ресурсів, підвищення їх родючості, захисту від ерозії та безумовного дотримання вимог чинного земельного законодавства.

2.4. Розглянути на сесіях місцевих рад у другому півріччі 2003 року питання про хід виконання районних програм розвитку земельних відносин на
2001-2010 роки.

2.5. Забезпечити ліквідацію порушень і недоліків, виявлених при проведенні перевірок виконання державних та обласної програм у сфері земельних ресурсів, використанні бюджетних коштів.

2.6. При формуванні дохідної частини місцевих бюджетів, з метою збільшення надходжень, в обов”язковому порядку враховувати суми нарахування орендної плати за землю та контролювати її сплату.

2.7. Посилити контроль райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад та міських, сільських, селищних голів за своєчасністю та повнотою надходжень платежів за землю.

3. Рекомендувати державній податковій адміністрації в області разом з виконкомами сільських, селищних, міських рад та сільськими головами вжити заходів для посилення контролю за своєчасністю сплати земельного податку та орендної плати за землю.

4. Рекомендувати обласному головному управлінню земельних ресурсів:

4.1. Розробити та здійснити комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію виявлених недоліків з питань використання бюджетних коштів, забезпечення безумовного виконання затверджених програм реформування земельних відносин в області.

4.2. Докорінно поліпшити здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, безумовним дотриманням вимог чинного земельного законодавства, притягненням до відповідальності винних у порушеннях.

4.3. Зобов”язати районні та міські відділи земельних ресурсів усунути порушення і недоліки, виявлені при проведенні перевірок стану використання земель та бюджетних коштів.

5. Обласному головному управлінню земельних ресурсів, райдержадміністраціям про вжиті заходи та результати проведеної роботи інформувати контрольно-ревізійне управління в області до 15 листопада
2003 року.

6. Контрольно-ревізійному управлінню в області проаналізувати і узагальнити стан виконання даного розпорядження та надати інформацію облдержадміністрації до 25 листопада 2003 року.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

2