від 16 жовтня 2003 року № 564-р

Про розробку програми

економічного і соціального

розвитку області на 2004 рік

На виконання законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” з метою формування цілісної системи прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку області, міст і районів, забезпечення складання проекту обласного бюджету на відповідний рік:

1. Головному управлінню економіки облдержадміністрації разом з структурними підрозділами облдержадміністрації та територіальними органами міністерств і відомств України, міськвиконкомами, райдержадміністраціями забезпечити розробку проекту програми соціально-економічного розвитку області на 2004 рік до 15 грудня 2003 року, поклавши в її основу завдання визначені в Указі Президента України від 25 травня 2001 р. № 341 “Про Концепцію державної регіональної політики” та в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, а також пропозиції міськвиконкомів і райдержадміністрацій щодо забезпечення комплексного розвитку територій.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, міськвиконкомам та райдержадміністраціям надати головному управлінню економіки облдержадміністрації прогнозні розрахунки та програмні документи для формування програми соціально-економічного розвитку області на 2004 рік відповідно до механізму розробки та супроводження (додаток 1), переліку основних показників (додаток 2) у терміни згідно з додатком 3.

3. Обласному управлінню статистики (Моторна Н.П.) забезпечити структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України даними для розробки проекту соціально-економічного розвитку області на 2004 рік.

4. Зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 квітня 2002 року № 129-р “Про розробку проекту програми соціально-економічного розвитку Кіровоградської області на 2003 рік”.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації М.Черновол


Додаток 3

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 жовтня 2003 року № 564-р

ПЛАН-ГРАФІК

розробки проекту програми економічного і соціального

розвитку Кіровоградської області на 2004 рік

№ п/п

Етапи розробки та зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

Хто контролює

1

2

3

4

5

І. Організаційний етап

1.

Розробити структуру програми соціально-економічного розвитку області на 2004 рік

До 17 жовтня 2003 р.

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

2.

Провести інструктивну нараду з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України з питань розробки програми

До 17 жовтня 2003 р.

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

3.

Довести інструктивні ма-теріали до економічних підрозділів райдержадміністрацій, міськвиконкомів

До 17 жовтня 2003 р.

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

ІІ. Етап розроблення

4.

Здійснити розробку про-ектів основних показників програм соціально-економічного розвитку міст і районів області

До 25 жовтня 2003 р.

Управління економіки райдержадміністрацій, міськвиконкомів разом з іншими структурними підрозділами

Міські голови, голови райдерж-адміністрацій

5.

Здійснити розробку проекту основних показників відповідних галузей

До 25 жовтня 2003 р.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Компанієць В.О.,

Грінченко С.А.,

Ковальчук М.М.,

Литвин Ю.О.,

Осадчий Є.Б.,

Перевозник А.В.

6.

Провести розширене засі-дання колегії головного управління економіки з участю керівників економічних підрозділів міськвиконкомів, райдержадміністрацій з питань узгодження галузевих і терито-ріальних показників програми

До 30 жовтня 2003 р.

Головне управління економіки облдержадміністрації за участю структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України

Ковальчук М.М.

7.

Провести захист галузевих розділів програм соціально-економічного розвитку міст і районів

До 10 листопа-да 2003 р.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Компанієць В.О.,

Ковальчук М.М.,

Литвин Ю.О.,

Перевозник А.В.,

Грінченко С.А.,

Осадчий Є.Б.

8.

Провести захист основних показників програми соціально-економічного розвитку міст і районів та основних балансів матері-ального виробництва

До 15 листо-пада 2003 р.

Головне управління економіки облдержадміністрації за участю структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України

Ковальчук М.М.

9.

Розробити відповідні розділи проекту програми соціально-економічного розвитку області на 2004 рік, заходи щодо її реалізації, перелік державних, галузевих, цільових та регіональних програм, які передбачається фінансувати у 2004 році, і надати головному управлінню економіки облдержадміністрації

До 20 листо-пада 2003 р.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Компанієць В.О.,

Ковальчук М.М.,

Литвин Ю.О.,

Грінченко С.А.,

Осадчий Є.Б.,

Перевозник А.В.

10.

Провести узагальнення основних показників соціально-економічного розвитку області із забезпеченням збалансованості галузевих і територіальних показників

До 25 листопада 2003 р.

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

ІІІ. Етап затвердження

11.

Розглянути перший варіант програми соціально-еконо-мічного розвитку області (основні показники) на розширеному засіданні колегії головного управління економіки

До 1 грудня 2003 р.

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

12.

Провести уточнення основних показників та розробити другий варіант програми соціально-економічного розвитку області на 2004 рік

До 5 грудня 2003 р.

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

13.

Розглянути проект програ-ми соціально-економічного розвитку області на 2004 рік на засіданні колегії облдержадміністрації

До 10 грудня 2003 р.

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

14.

Внести проект програми соціально-економічного розвитку області на 2004 рік на розгляд обласної ради

До 15 грудня 2003 р.

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.Осадчий


Додаток 1

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 жовтня 2003 року № 564-р

Механізм розробки і супроводження

програми економічного і соціального розвитку

області на 2004 рік

№ п/п

Розділи програми

Відповідальні за розробку

Забезпечення і супроводження, координації

1

2

3

4

1.

Аналіз економічного і соціального розвитку області за 2002 рік та у 2003 році

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Заступники голови облдержадміністра-ції згідно з розподілом функціональних повноважень

1.1.

Оцінка динаміки розвитку, використання природного виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу області

Головне управління еконо-міки, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

-“-

1.2.

Визначення головних проблем

Головне управління еконо-міки, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

-“-

2.

Цілі та пріоритети у 2004 році

Головне управління еконо-міки, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

-“-

Розділи 1-2 розробити за напрямками:

в промисловості, енергетиці, транспорті та зв'язку, дорожньому будівництві

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Компанієць В.О.

в інвестиційно-будівельному

комплексі

Управління інвестиційної політики, капітального будівництва, містобудування

та архітектури облдержадміністрації

Компанієць В.О.

в сільському господарстві

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Литвин Ю.О.

1

2

3

4

у використанні надр та видобутку корисних копалин

Головне управління еконо-міки, управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Компанієць В.О.

Ковальчук М.М.

у використанні земельних ресурсів

Обласне головне управління земельних ресурсів

Литвин Ю.О.

у розвитку споживчого ринку

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Грінченко С.А.

у забезпеченні продовольчої безпеки

Головне управління економ-міки, головне управління сільського господарства і продовольства, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Компанієць В.О.,

Ковальчук М.М.,

Литвин Ю.О.

у сфері підвищення матеріального добробуту населення, подолання безробіття, соціального захисту населення

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, головне управління Пенсійного фонду України в області, обласний центр зайнятості

Перевозник А.В.

у сфері охорони здоров'я

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

-“-

у сфері освіти і науки

Управління освіти і науки облдержадміністрації

-“-

у сфері культури

Управління культури облдержадміністрації

-“-

у сфері фізкультури, спорту і туризму

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

-“-

у сфері сім'ї та молоді

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

-“-

у справах неповнолітніх

Служба у справах неповнолітніх

Перевозник А.В.

1

2

3

4

у сфері розвитку малого бізнесу

Головне управління економіки облдержадміністрації, представництво Держпідприємництва в області

Ковальчук М.М.

у сфері охорони природи, поліп-шення екологічного стану області

Державне управління екології та природних ресурсів в області

Компанієць В.О.,

Литвин Ю.О.

у фінансовій та бюджетно-податковій сферах

Головне управління економіки, головне фінансове управління облдержадміні-страції, управління Національного банку України в області, державна податкова адміністрація в області, контрольно-ревізійне управління в області, управління Державного казначейства в області

Ковальчук М.М.

у житлово-комунальному господарстві

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Компанієць В.О.

у сфері реформування економічних відносин

Головне управління економіки облдержадміністрації, територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Ковальчук М.М.

у сфері розвитку конкуренції, підвищення якості товарів та послуг

Центр стандартизації, метрології та сертифікації

Грінченко С.А.

3.

Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економічної і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Заступники голови облдержадміністра-ції згідно з розпо-ділом функціональ-них повноважень

4.

Фінансові ресурси

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації

Заступники голови облдержадміністра-ції згідно з розподілом функціональних повноважень

1

2

3

4

4.1.

Джерела формування фінансових ресурсів області, з них:

кошти державного бюджету

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Заступники голови облдержадміністра-ції згідно з розподілом функціональних повноважень

кошти місцевих бюджетів, субвенції і дотації з державного бюджету

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

інвестиції

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

Компанієць В.О.

кредити банків

Управління Національного банку України в області

Ковальчук М.М.

4.2.

Фінансування видатків та цільових програм

Головне фінансове управління, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Заступники голови облдержадміністра-ції згідно з розподілом функціональних повноважень

4.3.

Заходи щодо поліпшення фінансового стану суб'єктів господарювання

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

-“-

5.

Ринкові перетворення

5.1

Реформування відносин власності

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

-“-

у тому числі:

приватизація та ефективне використання об'єктів державної власності

Регіональне відділення Фонду державного майна України в області

Ковальчук М.М.

1

2

3

4

поглиблення аграрної реформи

Головне управління сільського господарства і продовольства, обласне головне управління земельних ресурсів

Литвин Ю.О.

5.2.

Розвиток підприємництва

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

5.3.

Формування конкурентного середовища на регіональних ринках

Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Ковальчук М.М.

5.4.

Регулювання цін

Державна інспекція з контролю за цінами в області, головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

5.5.

Розвиток ринкової інфраструктури

Головне управління економіки, головне управління сільського господарства і продовольства, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, територіальне управління з цінних паперів та фондового ринку

Ковальчук М.М.,

Грінченко С.А.,

Литвин Ю.О.

6.

Механізми регулювання

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень

6.1.

Удосконалення управління та підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності

Управління з питань власності облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

6.2.

Забезпечення залучення інвестицій в структурну перебудову економіки, удосконалення управління інвестиціями

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

Компанієць В.О.

1

2

3

4

6.3.

Удосконалення системи закупівель продукції, товарів, робіт, послуг для регіональних потреб

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

6.4.

Забезпечення реалізації державних, цільових та регіональних програм

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Заступники голови облдержадміністра-ції згідно з розпо-ділом функціональ-них повноважень

7.

Розвиток реального сектора економіки

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

-“-

7.1.

Досягнення прогресивних зрушень у структурі економіки області

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

7.2.

Заходи щодо підвищення ефективності роботи паливно-енергетичного комплексу та зменшення енергоємності господарського комплексу області

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Компанієць В.О.

7.3.

Заходи щодо підвищення ефективності роботи промислового комплексу області

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Компанієць В.О.

7.4.

Заходи щодо підвищення ефективності роботи транспорту та зв'язку

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Компанієць В.О.

7.5.

Заходи щодо підвищення ефективності роботи агропро-мислового комплексу області

Головне управління сільсь-кого господарства і продово-льства облдержадміністрації, обласне виробниче управлін-ня меліорації і водного гос-подарства, обласне головне управління земельних ресурсів

Литвин Ю.О.

1

2

3

4

7.6.

Заходи щодо розвитку науково-технічної сфери, впровадження інновацій, передових технологій

Головне управління економ-міки, управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв'язку, головне управління сільського господарства і про-довольства, управління інвес-тиційної політики, управління освіти і науки, охорони здо-ров”я облдержадміністрації

Заступники голови облдержадміністра-ції згідно з розподілом функціональних повноважень

7.7.

Заходи щодо розвитку внутрішнього споживчого ринку, збільшення виробництва, розширення асортименту та підвищення якості товарів і послуг

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяль-ності та торгівлі, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, голов-не управління сільського господарства і продоволь-ства, головне управління еко-номіки облдержадміністрації

-“-

7.8.

Заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки області, розвитку внутрішнього продовольчого ринку

Головне управління економ-міки, головне управління сільського господарства і продовольства, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, управ-ління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяль-ності та торгівлі облдержадмі-ністрації, державна інспекція з контролю за цінами в об-ласті, обласне територіальне відділення Антимонополь- ного комітету України

-“-

8.

Зовнішньоекономічна діяльність

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Грінченко С.А.

9.

Соціальна сфера

Головне управління праці та соціального захисту населен-ня, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Заступники голови облдержадміністра-ції згідно з розпо-ділом функціональ-них повноважень

1

2

3

4

9.1.

Заходи щодо поліпшення демографічної ситуації в області

Головне управління економ-міки, управління у справах сім'ї та молоді, у справах національностей, міграції та релігій, охорони здоров'я, головне управління праці та соціального захисту насе-лення, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Компанієць В.О.,

Ковальчук М.М., Перевозник А.В.

9.2.

Заходи щодо забезпечення зайнятості населення, стабілізації на ринку праці

Головне управління праці та соціального захисту насе-лення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, структурні підрозділи облдержадміністрації

Заступники голови облдержадміністра-ції згідно з розпо-ділом функціональ-них повноважень

9.3.

Заходи щодо підвищення грошових доходів населення, заробітної плати працюючих, подолання заборгованості із виплати заробітної плати

Головне управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи облдержадміністрації

-“-

9.4.

Заходи щодо посилення соціального захисту населення

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, головне управління Пенсійного фонду України в області, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, обласне відділення фонду України соціального захисту інвалідів

-“-

9.5.

Заходи по впровадженню пенсійної реформи

Головне управління Пенсійного фонду України в області, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Грінченко С.А.

1

2

3

4

9.6.

Заходи щодо реформування та підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства, повнішого задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Компанієць В.О.

10.

Гуманітарна сфера

Управління охорони здоров'я, освіти і науки, культури, з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Перевозник А.В.

у тому числі:

10.1.

Шляхи розвитку охорони здоров'я

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

-“-

10.2.

Заходи щодо розвитку освіти

Управління освіти і науки облдержадміністрації

-“-

10.3.

Заходи щодо розвитку культури

Управління культури облдержадміністрації

-“-

10.4.

Заходи щодо розвитку фізичної культури, спорту і туризму

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

-“-

10.5.

Заходи по розвитку туристично-рекреаційної галузі

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

-“-

11.

Природокористування та безпека життєдіяльності людини

Державне управління екології і природних ресурсів в області, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, структурні підрозділи облдержадміністрації

Компанієць В.О., Литвин Ю.О.

1

2

3

4

11.1.

Розвиток мінерально-сировинної бази області та ефективність її використання

Державне управління екології та природних ресурсів в області, структурні підрозділи облдержадміністрації

Компанієць В.О.

11.2.

Охорона навколишнього природного середовища

Державне управління екології та природних ресурсів в області, головне управління економіки облдержадміністрації, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, обласне головне управління земельних ресурсів, Державне лісогосподарське об'єднання “Кіровоградліс”

Компанієць В.О.,

Ковальчук М.М.,

Литвин Ю.О.

11.3.

Заходи щодо забезпечення техногенної безпеки

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Компанієць В.О.

11.4.

Заходи щодо охорони праці

Головне управління праці та соціального захисту населення, інспекція державного технічного нагляду облдержадміністрації

Грінченко С.А.,

Литвин Ю.О.

12.

Розвиток малих міст

у тому числі:

12.1.

Розвиток промислового виробництва

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв”язку облдержадміністрації

Компанієць В.О.

12.2.

Виробництво товарів народного споживання

-“-

“-“

12.3.

Залучення інвестицій в економіку регіону

Управління інвестиційної політики обдержадміністрації

-“-

12.4.

Розвиток торгівлі та громадського харчування

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Грінченко С.А.

1

2

3

4

12.5.

Заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості

Грінченко С.А.

12.6.

Розвиток галузей освіти, охорони здоров”я, культури, спорту та туризму

Управління освіти і науки, охорони здоров”я, культури, з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Перевозник А.В.

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 2

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 жовтня 2003 року № 564-р

ПЕРЕЛІК

основних показників проекту

Програми економічного і соціального розвитку

Кіровоградської області на 2004 рік

п/п

Назва показника

Відповідальні за розробку

Хто здійснює контроль

1

2

3

4

1.

Обсяг продукції промисловості у % до попереднього року ( по облікованому колу)

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Компанієць В.О.

2.

Обсяг виробництва товарів народного споживання у % до попереднього року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Компанієць В.О.

3.

Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах 2000 року)

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Литвин Ю.О.

4.

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств:

зернові культури (у вазі після доробки)

соняшник

цукрові буряки (фабричні)

молоко

м'ясо

яйця

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Литвин Ю.О.

5.

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування у цінах відповідних років

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

Компанієць В.О.

6.

Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування:

загальна площа житла

загальноосвітні школи

дошкільні заклади

лікарні

амбулаторно-поліклінічні заклади

водопровід

каналізація

теплопостачання

газові мережі

автошляхи з твердим покриттям

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

Компанієць В.О.

7.

Обсяг прямих іноземніх інвестиції за рік

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

Компанієць В.О.

8.

Частка інноваційно активних підприємств в загальній кількості промислових підприємств

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Компанієць В.О.

9.

Зовнішньоторговельний оборот товарів у % до попереднього року

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Грінченко С.А.

у тому числі:

експорт

імпорт

сальдо

10.

Фонд оплати праці

Головне управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи облдержадміністрації

Грінченко С.А.

11.

Середньомісячна заробітна плата в цілому по економіці

Головне управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи облдержадміністрації

Грінченко С.А.

12.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, включаючи ресторанне господарство у % до попереднього року

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Грінченко С.А.

13.

Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості

Грінченко С.А.

14.

Рівень працевлаштування незайнятого населення

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості

Грінченко С.А.

15.

Фінансовий результат по всіх видах діяльності - усього (з підприємствами малого бізнесу)

у тому числі:

по прибуткових підприємствах

по збиткових підприємствах

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадміністрації

Ковальчук М.М., заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень

16.

Кількість малих підприємств

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

17.

Чисельність працюючих на малих підприємствах

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

18.

Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами

Головне управління економіки облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

19.

Кількість забруднених стічних вод, що скидаються у поверхневі водойми

Державне управління екології та природних ресурсів в області

Компанієць В.О.

20.

Кількість забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

Державне управління екології та природних ресурсів в області

Компанієць В.О.

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

3