від 8 жовтня 2003 року № 551-р

Про заходи щодо підвищення

відповідальності місцевих органів

виконавчої влади за забезпечення

сталого соціально-економічного

розвитку міст і районів, виконання

Програми діяльності Кабінету

Міністрів України

Аналіз стану соціально-економічного розвитку міст і районів, виконання законів України, актів і доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації показує, що при поліпшенні показників в економіці і соціальній сфері загальний рівень управлінської роботи в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування ще не відповідає вимогам Указу Президента України від
20 серпня 2003 року № 945 “Про роботу місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів”. У деяких містах і районах послаблена робота по організації виконання державних і місцевих програм. Низька якість підготовки управлінських рішень з проблем комплексного розвитку територій, незадовільний контроль за їх виконанням не сприяє ефективній перебудові структури економіки територій, використанню наявного виробничо-технічного, ресурсного і кадрового потенціалу.

Значна частка підприємств промисловості, будівництва, транспорту, аграрного сектора, житлово-комунального господарства перебуває в незадовільному фінансово-господарському стані. Повільно здійснюються заходи щодо подолання кризових явищ в паливній промисловості і сільському господарстві, стабілізації ситуації на внутрішньому продовольчому ринку.

У містах Кіровограді, Олександрії, Кіровоградському районі не приділяється увага розвитку бюджетоутворюючих підприємств, внаслідок чого допущено зниження надходжень податків і зборів до державного бюджету порівняно з січнем-серпнем минулого року. Зростає податкова заборгованість у містах Кіровограді, Олександрії, Гайворонському, Компаніївському, Новгородківському, Новоархангельському, Новомиргородському, Олександрівському районах.

Через недостатню координацію роботи місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів, недоліки у сфері освіти і культури має місце зростання загального рівня злочинності. Потребує поліпшення робота по захисту економічних інтересів держави, протидії корупції, протиправним діям в бюджетно-фінансовій сфері. Мають місце факти нецільового і неефективного витрачання бюджетних коштів.

Продовжує залишатися низьким рівень виконавської дисципліни по організації виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації в головному управлінні сільського господарства і продовольства, управліннях промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, освіти і науки, містобудування та архітектури, капітального будівництва облдержадміністрації.

У структурних підрозділах облдержадміністрації, міськвиконкомах та райдержадміністраціях послаблена робота з кадрами, відсутня належна вимогливість до посадових осіб за стан справ на дорученій ділянці роботи.

З метою підвищення відповідальності керівників місцевих органів виконавчої влади за забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів та на виконання Указу Президента України від 20 серпня 2003 року
№ 945 з цього питання:

1. Першому заступнику голови облдержадміністрації Компанійцю В.О., заступникам голови облдержадміністрації Грінченку С.А., Ковальчуку М.М., Литвину Ю.О., Осадчому Є.Б., Перевознику А.В. забезпечити дієвий контроль за роботою начальників структурних підрозділів облдержадміністрації, керівників територіальних органів міністерств і відомств України, голів райдержадміністрацій та міських голів з питань стабільного та ефективного соціально-економічного розвитку області, міст і районів, структурної перебудови економіки, посилити вимогливість за своєчасне виконання законів України, актів і доручень Президента України, розпоряджень голови облдержадміністрації, прийнятих програм.

2. Заступнику голови облдержадміністрації Осадчому Є.Б. відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 2 липня 2003 року № 332-р “Про результати перевірки виконання власних повноважень Ульяновською райдержадміністрацією” підготувати матеріали щодо забезпечення Ульяновською райдержадміністрацією комплексного соціально-економічного розвитку району у січні-вересні 2003 року та подати матеріали на розгляд керівництву облдержадміністрації до 10 жовтня 2003 року.

3. Першому заступнику голови облдержадміністрації Компанійцю В.О. організувати вивчення причин незадовільного фінансово-господарського стану державної холдингової компанії “Олександріявугілля” та разом з Мінпаливенерго України до 1 листопада 2003 року визначити шляхи виведення підприємства із кризового стану.

4. Попередити голів райдержадміністрацій: Добровеличківської - Семенця П.С., Новоукраїнської - Балана В.П., Устинівської - Петруненка О.П., що у разі невжиття ними вичерпних заходів щодо поліпшення роботи промислових підприємств, ефективного використання виробничо-технічної та ресурсної бази територій, стабілізації ситуації на внутрішньому продовольчому ринку, вони будуть притягнуті до суворої персональної відповідальності.

5. Вказати головам райдержадміністрацій: Знам'янської - Ткаченку В.В., Світловодської - Буртаку М.О., Ульяновської - Журавлю В.Г. на недостатню увагу до стабілізації становища у тваринництві, допущене скорочення поголів'я тварин у сільськогосподарських підприємствах і доручити їм визначити міру відповідальності за кризовий стан галузі заступників голів райдержадміністрацій з питань агропромислового комплексу. Про вжиті заходи доповісти до
1 листопада п.р.

6. Звернути увагу міських голів: Знам'янського - Джулая В.О., Світловодського - Волкова В.М., голів райдержадміністрацій: Добровеличківської - Семенця П.С., Маловисківської - Шульги В.І., Новоукраїнської - Балана В.П., Петрівської - Ганжі В.І., Світловодської - Буртака М.О., Устинівської - Петруненка О.П. на низький рівень організаторської роботи по залученню інвестицій в структурну перебудову економіки і соціальний розвиток населених пунктів та зажадати від них вжиття невідкладних заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості територій, завершити у 2003 році розробку дійових програм в цьому напрямку роботи.

7. Визнати такою, що не забезпечує виконання завдань програми соціально-економічного розвитку області на 2003 рік, роботу міськвиконкомів, райдержадміністрацій по поліпшенню фінансово-господарського стану підприємств і організацій, скороченню збитковості господарювання і доручити міським головам, головам райдержадміністрацій забезпечити розробку і реалізацію у вересні-грудні поточного року практичних заходів щодо зменшення частки збиткових підприємств до 30 проц.

8. Звернути увагу міських голів: Кіровоградського - Чигріна М.С., Олександрійського - Цапюка С.К., голови Кіровоградської райдержадміністрації Фурманова І.О. на недостатню увагу до розвитку бюджетоутворюючих підприємств, внаслідок чого допущено зниження обсягів надходження податків і зборів до державного бюджету порівняно з відповідним періодом минулого року.

9. Визнати незадовільною роботу комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, інших соціальних виплат у Гайворонському, Компаніївському, Новгородківському, Новоархангельському, Новомиргородському та Олександрівському районах, внаслідок чого допущене зростання податкової заборгованості.

Доручити заступнику голови обласної державної адміністрації
Ковальчуку М.М. заслухати звіти голів цих комісій на засіданні обласної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.

10. Начальникам головного управління праці та соціального захисту населення Пастух Г.В., обласного центру зайнятості Родіоновій М.О. здійснити у жовтні 2003 року вивчення причин ускладнення ситуації на ринку праці у м.Олександрії, незадовільного використання коштів на створення нових робочих місць для шахтарів, що вивільняються, і до 1 листопада п.р. внести в облдержадміністрацію пропозиції щодо стабілізації ситуації.

11. Міським головам, головам райдержадміністрацій посилити роботу з координації дій місцевих органів виконавчої влади з правоохоронними органами щодо посилення боротьби із злочинністю, захисту інтересів держави в економічній і бюджетно-податковій сферах, проявами корупції серед посадових осіб.

12. Вказати на недостатній рівень виконавської дисципліни по забезпеченню реалізації документів вищестоящих органів виконавчої влади начальникам управлінь: освіти і науки - Гайдуку С.М., капітального
будівництва - Кошовенку В.Л., містобудування та архітектури -
Бондаренку О.М., заступнику начальника управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку - Гурі В.І., головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, і зобов'язати їх вжити заходи щодо поліпшення стилю і методів роботи працівників апаратів.

13. Зобов'язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам у двотижневий термін розглянути в структурних підрозділах стан виконавської дисципліни по забезпеченню реалізації програм соціально-економічного розвитку міст і районів, законодавчих і нормативних актів.

14. Попередити голів райдержадміністрацій про персональну відпові-дальність за виконання прогнозних показників сівби озимих, якісне і без втрат збирання технічних культур та кукурудзи на зерно, забезпечення розрахунків із селянами за земельні та майнові паї, які передані в оренду.

15. Заступнику голови облдержадміністрації, керівнику апарату
Осадчому Є.Б посилити роботу з питань кадрового забезпечення місцевих органів виконавчої влади, удосконалення роботи з розгляду скарг і звернень громадян.

16. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, міськвиконкомам, райдерж-адміністраціям проінформувати про хід виконання даного розпорядження головне управління економіки облдержадміністрації до 10 листопада 2003 року.

17. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнити надану інформацію про стан виконання розпорядження та подати керівництву облдержадміністрації до 20 листопада 2003 року.

18. Зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 травня 2003 року № 269-р "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації державної політики з питань комплексного розвитку територій".

19. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

4

4