від 29 вересня 2003 року № 512-р

Про проведення в області

державної інвентаризації джерел

іонізуючого випромінювання

На виконання вимог статті 6 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 року № 847 "Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання", пункту 11 Програми заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, затвердженої даною постановою Кабінету Міністрів України, пункту 2.4 Інструкції з проведення державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства промислової політики України від 18 січня 2000 року № 16/22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 березня 2000 року за № 187/4408, та протоколу наради у Віце-прем”єр-міністра України В.Гайдука від 12 серпня 2003 року, з метою організації і забезпечення проведення в області державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, забезпечення обліку ДІВ, контролю за знаходженням та переміщенням ДІВ, проведенням аналізу їх кількісного і якісного складу (крім ДІВ, які є у Збройних Силах України), прогнозування їх накопичення, обсягів обслуговування, потреби у виробничих потужностях підприємств-виробників ДІВ та спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами:

1. Утворити обласну інвентаризаційну комісію джерел іонізуючого випромінювання у складі згідно з додатком.

2. Зобов"язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам до 10 жовтня 2003 року довести до відома юридичних та фізичних осіб, які використовують у своїй діяльності ДІВ, прилади, апарати й устаткування, що вміщують у собі ДІВ (крім ДІВ, які є у Збройних Силах України), інформацію щодо мети й завдань державної інвентаризації ДІВ та обов"язковості реєстрації ДІВ з 1 січня 2004 року.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій, юридичним та фізичним особам, які використовують у своїй діяльності ДІВ, прилади, апарати й устаткування, що вміщують у собі ДІВ, створити інвентаризаційні комісії, яким до 1 грудня 2003 року провести державну інвентаризацію ДІВ.

Документи за результатами державної інвентаризації подати до обласної інвентаризаційної комісії не пізніше 10 грудня 2003 року.

4. Державному управлінню екології та природних ресурсів у Кіровоградській області, обласній санітарно-епідеміологічній станції до
30 вересня 2003 року подати до обласної інвентаризаційної комісії відомості про підприємства, установи, організації, що розташовані на території області, юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов"язана з використанням ДІВ.

5. Обласній інвентаризаційній комісії:

до 1 жовтня 2003 року скласти графік проведення державної інвентаризації ДІВ на підприємствах, в установах і організаціях області та довести його до виконавців;

до 25 жовтня 2003 року організувати навчання голів інвентаризаційних комісій підприємств, установ і організацій щодо проведення державної інвентаризації ДІВ;

до 20 грудня 2003 року узагальнити результати проведених в області інвентаризацій та надати їх на розгляд голові облдержадміністрації з відповідними висновками і пропозиціями;

до 30 грудня 2003 року передати документи підприємств, установ, організацій і фізичних осіб до обласного реєстрового центру.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Компанійця В.О.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 29 вересня 2003 року № 512-р

С К Л А Д

обласної інвентаризаційної комісії

джерел іонізуючого випромінювання

Голова комісії

КОМПАНІЄЦЬ
Василь Олександрович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ГЛУГОВСЬКИЙ
Анатолій Антонович

-

перший заступник начальника Державного управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

Секретар комісії

ПЛИСЕНКО
Тетяна Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу Державного управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

Члени комісії:

ТОЦЬКА
Любов Вікторівна

-

завідуюча радіологічним відділом обласної лабораторії ветеринарної медицини

ЧАПЛИГІН
Володимир Іванович

-

лікар-гігієніст з радіаційної гігієни обласної санітарно-епідеміологічної станції

ЧУЧУПАЛ

Іван Іванович

-

провідний спеціаліст головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2