від 18 серпня 2003 року № 433-р

Про проведення в області державної

інвентаризації радіоактивних відходів

На виконання вимог статті 14 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами", Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів, затвердженого наказом Державного комітету ядерного регулювання від 11 лютого 2003 року № 27 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2003 року за № 160/7481, та з метою виявлення радіоактивних відходів (далі-РАВ), забезпечення контролю за їх накопиченням і переміщенням, своєчасної передачі спеціалізованим підприємствам по поводженню з РАВ, планування потужностей сховищ для зберігання та захоронення, а також для забезпечення постійного поновлення та своєчасного внесення змін до Державного реєстру радіоактивних відходів, Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів та місць тимчасового зберігання РАВ:

1. Затвердити обласну інвентаризаційну комісію у складі згідно з додатком.

2. Зобов'язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам:

створити до 15 вересня 2003 року районні, міські інвентаризаційні комісії;

організувати до 30 вересня 2003 року проведення навчання з головами інвентаризаційних комісій підприємств, установ та організацій щодо правил оформлення документів за результатами державної інвентаризації РАВ силами районних та міських інвентаризаційних комісій;

здійснити протягом жовтня-грудня 2003 року інвентаризацію РАВ;

забезпечити подання зведених актів державної інвентаризації РАВ у районі, місті до обласної інвентаризаційної комісії не пізніше 1 січня
2004 року.

3. Керівникам підприємств, установ і організацій області, у результаті діяльності яких утворюються РАВ або які здійснюють діяльність щодо переробки, зберігання та захоронення РАВ, до 15 вересня 2003 року створити інвентаризаційні комісії, яким до 15 грудня 2003 року провести державну інвентаризацію РАВ.

4. Державному управлінню екології та природних ресурсів у Кіровоградській області, обласній санітарно-епідеміологічній станції до
20 вересня 2003 року подати до обласної інвентаризаційної комісії відомості про підприємства, організації, установи, наукові і медичні заклади, діяльність яких пов'язана з утворенням радіоактивних відходів.

5. Обласній інвентаризаційній комісії:

організувати до 15 вересня 2003 року проведення навчання з головами районних та міських інвентаризаційних комісій щодо правил оформлення документів за результатами державної інвентаризації РАВ;

до 10 лютого 2004 року узагальнити результати проведених в області інвен таризацій та надати їх на розгляд голови облдержадміністрації з відповідними висновками і пропозиціями;

до 20 лютого 2004 року передати зведені дані до Дніпропетровського спецкомбінату Українського державного об'єднання "Радон".

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 2 березня 1999 року № 56-р “Про проведення в області державної інвентаризації радіоактивних відходів”.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 18 серпня 2003 року № 433-р

СКЛАД

обласної інвентаризаційної комісії

Голова комісії

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ГЛУГОВСЬКИЙ

Анатолій Антонович

-

перший заступник начальника Державного управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

Секретар комісії

ПЛИСЕНКО

Тетяна Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу радіаційної безпеки та контролю за відходами Держав-ного управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

Члени комісії:

БАБІРАД

Іван Йосипович

-

завідуючий відділом радіаційної гігієни обласної санітарно-епідеміологічної станції

ГАЛУШКО

Алім Миколайович

-

начальник служби радіаційної безпеки Дніпропетровського спецкомбінату Україн-ського державного об'єднання “Радон”

КОСТЮК

Валерій Олександрович

-

начальник відділу радіаційної безпеки та контролю за відходами Державного управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

СЕНЧУК

Анатолій Анатолійович

-

начальник відділу радіаційного та хімічного захисту управління захисту населення і територій головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

2