від 12 серпня 2003 року № 425-р

Про спеціальну обласну робочу

групу з питань регулювання цін

на ринку зерна, хліба і хлібопродуктів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 року № 1150 “Про недоліки у роботі окремих органів виконавчої влади із забезпечення продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації ринку основних продовольчих товарів” та доручення Прем'єр-міністра України від 5 серпня 2003 року №46893:

1. Створити спеціальну обласну робочу групу з питань регулювання цін на ринку зерна, хліба і хлібопродуктів (далі - робоча група) та затвердити її склад (додається).

2. Покласти на робочу групу завдання щодо опрацювання заходів із визначення, узагальнення та зниження рівня витрат на кожному етапі заготівель, транспортування, зберігання, переробки зерна та реалізації готової продукції, забезпечення стабільності на ринку зерна, борошна, круп, хлібобулочних і макаронних виробів тощо.

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам створити відповідні міські, районні групи і забезпечити протягом серпня
2003 року приведення роздрібних цін на хліб до рівня, що діяв до 30 травня п.р., а роздрібні ціни на борошно вищого гатунку - до рівня 1,50 грн. за кілограм.

4. Начальнику Державної інспекції з контролю за цінами в області Сергатому О.М. забезпечити протягом серпня 2003 року контроль за приведенням роздрібних цін на хліб до рівня, що діяв до 30 травня п.р., а роздрібних цін на борошно вищого гатунку - до рівня 1,50 грн. за кілограм.

5. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територі-альних підрозділів міністерств і відомств України, правоохоронним органам надавати всебічну допомогу робочій групі у виконанні покладених на неї завдань.

6. Рекомендувати правлінням облспоживспілки, районних споживчих спілок і товариств разом з райдержадміністраціями, селищними та сільськими радами вжити ефективні заходи щодо залучення для регіональних потреб зерна, що знаходиться у населення відповідно до доведеного Укоопспілкою завдання та використання його в першу чергу для забезпечення міні-пекарень борошном для виробництва соціально значущих видів хліба.

7. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити отримання для потреб хлібопечення області 40 тис.тонн борошна з державного резерву згідно з узгодженим графіком.

8. Головному управлінню економіки облдержадміністрації аналізувати стан виконання розпорядження та узагальнену інформацію з висновками та пропозиціями надавати керівнику робочої групи до 15 жовтня 2003, 2004 років.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 12 серпня 2003 року № 425-р

С К Л А Д

спеціальної обласної робочої групи з питань регулювання

цін на ринку зерна, хліба і хлібопродуктів

Керівник групи

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної

адміністрації

Заступники керівника групи:

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

Члени робочої групи:

БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Василь Сергійович

-

генеральний директор ЗАТ "Компанія "Солде-Грейн" (за згодою)

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

ВАГАНОВА

Людмила Валентинівна

-

в.о.генерального директора обласного дочірнього підприємства ДАК "Хліб України"

ГУЛАВСЬКИЙ

Володимир Тадеушевич

-

директор дочірнього підприємства
"Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів"

ДАК "Хліб України"

ГУРА

Віктор Іванович

-

заступник начальника управління промис-ловості, енергетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації

КОЛЕСНІЧЕНКО

Сергій Валентинович

-

директор дочірнього підприємства "Кірово-градський комбінат хлібопродуктів № 1" ДАК "Хліб України"

КРИВИЙ

Василь Семенович

-

начальник інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

НАЛБАД"ЯН

Сергій Вікторович

-

генеральний директор ЗАТ "Формула" (за згодою)

ПЕТРУШЕВСЬКИЙ

Петро Григорович

-

голова правління облспоживспілки (за згодою)

ЯНОВСЬКИЙ

Олексій Віталійович

-

директор Державного підприємства "Кіро-воградський комбінат хлібопродуктів № 2"

____________________

1

2

2

2