від 5 серпня 2003 року № 403-р

Про додаткові заходи щодо

залучення іноземних інвестицій

в економіку області

Відповідно до Указу Президента України від 7 липня 2003 року № 580 "Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України" та з метою забезпечення реалізації Програми залучення інвестицій для економічного розвитку області на 2003-2005 роки", затвердженої рішенням обласної ради від 29 листопада 2002 року № 94:

1. Управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

до 1 жовтня 2003 року запровадити систему моніторингу звернень інвесторів до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечити їх своєчасний розгляд та відповідне реагування на них;

протягом 2003 року запровадити постійний моніторинг процесу залучення іноземних інвестицій в економіку міст і районів області та вжити заходів щодо періодичного розгляду питань, пов"язаних з іноземним інвестуванням, на сесіях відповідних рад та колегіях районних державних адміністрацій, а також забезпечити оперативне реагування органів виконавчої влади на пропозиції та скарги інвесторів;

до кінця 2003 року вивчити практику надання органами місцевого самоврядування документів дозвільного характеру, необхідних для здійснення інвестиційних проектів, та вжити в установленому порядку заходів щодо вдосконалення порядку видачі таких документів, зокрема, скорочення термінів розгляду заяв про їх видачу;

протягом 2003 року вжити заходів до активізації роботи районних державних адміністрацій із залучення іноземних інвестицій у сільську місцевість.

2

2. Управлінням містобудування та архітектури, капітального будівництва, інвестиційної політики облдержадміністрації, комунальному підприємству "Інвест Інформ Центр", райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам до 1 жовтня 2003 року розробити з урахуванням досвіду холдингової компанії "Київміськбуд" та вжити заходів до розширення мережі інвестиційно-будівельних організацій, залучення коштів населення в житлове будівництво, активізації співробітництва з іноземними інвесторами з питань реалізації проектів щодо спорудження житла, а також торговельних центрів та інших об"єктів ринкової інфраструктури.

3. Управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації, комунальному підприємству "Інвест Інформ Центр" до кінця 2003 року забезпечити поширення серед потенційних інвесторів інформації про інвестиційну привабливість галузей економіки, перспективні інвестиційні проекти, зокрема у галузі машинобудування, енергетики, металургії, в хімічній промисловості, агропромисловому комплексі, у сфері розбудови міжнародних транспортних коридорів, будівництва доріг тощо.

4. Головному управлінню сільського господарства і продовольства, управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації протягом 2003 року запровадити систему інвестиційної підтримки сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих селянських господарств, зокрема шляхом створення інформаційно-консультаційних організацій та підготовки фахівців з питань здійснення спільних з іноземними інвесторами інвестиційних проектів в аграрному секторі економіки.

5. Заступнику голови облдержадміністрації Ковальчуку М.М. до кінця 2003 року проаналізувати діяльність ради з питань залучення іноземних інвестицій при обласній державній адміністрації та вжити заходів щодо спрямування її роботи на вирішення конкретних проблем іноземного інвестування.

6. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам надати інформацію про хід виконання даного розпорядження голови облдержадміністрації управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації до 1 жовтня 2003 року та 1 січня 2004 року.

7. Управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації проаналізувати стан виконання даного розпорядження та узагальнену інформацію надати голові облдержадміністрації до 5 жовтня 2003 року і 5 січня 2004 року.

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

2