від 31 липня 2003 року № 393-р

Про підсумки соціально-

економічного розвитку

області у першому півріччі

2003 року та завдання щодо

поліпшення функціонування

господарського комплексу,

підвищення рівня життя населення

У січні-червні 2003 р. забезпечено прискорення соціально-економічного розвитку області на пріоритетних напрямках. Обсяги промислового виробництва області збільшились порівняно з відповідним періодом минулого року на
23,2 проц., випуску товарів народного споживання - на 21,7 проц., поставок продукції на експорт - на 28,6 проц. Утримані позиції минулого року по виробництву валової продукції сільського господарства. Виробництво м”яса у всіх категоріях господарств зросло порівняно із січнем-червнем минулого року на 7,9 проц., молока - на 5,2 проц., яєць - на 16,7 проц. Мають стійку тенденцію до поліпшення показники розвитку інвестиційно-будівельного комплексу. Обсяг інвестицій в основний капітал збільшився проти рівня відповідного періоду минулого року на 19,6 проц. З початку 2003 року в розвиток економіки області залучено 43,8 млн. доларів США іноземних інвестицій. Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами будівельно-монтажних організацій області, зріс порівняно з відповідним періодом минулого року на 29,3 проц. Значно зросли темпи впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, нових видів продукції, сучасних технологій. Питома вага інноваційно активних підприємств збільшилась порівняно з відповідним періодом минулого року у
2,8 раза.

В основному забезпечується виконання завдань програми соціально-економічного розвитку області на 2003 рік щодо забезпечення населення торговельними та комунально-побутовими послугами. Обсяг роздрібного товарообороту збільшився порівняно з січнем-червнем минулого року на
12 проц. Середньомісячна заробітна плата працюючих за перше півріччя п.р. склала 317,74 грн. і зросла проти рівня відповідного періоду минулого року на 22,5 проц., реальна заробітна плата збільшилась за цей період на 18,6 проц. У червні п.р. розмір середньої заробітної плати склав 365,05 грн., або досяг затвердженого прожиткового мінімуму. Забезпечено виконання прогнозних завдань по мобілізації надходжень до державного та місцевого бюджетів.

Разом з тим, у забезпеченні комплексного розвитку області, міст і районів ще недостатньо застосовуються сучасні форми і методи управління, має місце некритичне ставлення окремих керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до оцінки соціально-економічної ситуації, ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Допущено зниження обсягів промислового виробництва в містах Олександрії, Знам”янці, Бобринецькому, Кіровоградському, Новоархангельському та Устинівському районах. Зволікаються заходи по виведенню із кризового стану державної холдингової компанії “Олександріявугілля”, Світловодського заводу “Калькулятор”, підприємств молочної та деревообробної промисловості.

У червні в Бобринецькому районі не працювало кожне третє промислове підприємство, Знам”янському - кожне друге, Маловисківському та Олександрійському - кожне п'яте. У січні-червні п.р. 32,1 проц. промислових підприємств від загальної кількості знизили обсяги промислового виробництва проти рівня відповідного періоду минулого року. Більше як на третину зменшено обсяги будівельно-монтажних робіт у м.Світловодську та Кіровоградському районі. В цілому по області допущено скорочення введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування проти рівня першого півріччя минулого року на 2,2 тис.кв.метрів, або на 6,2 проц. Більша частина підприємств будівельного комплексу працює збитково, не забезпечуються своєчасні розрахунки замовників і підрядних організацій за виконані роботи.

У сільському господарстві внаслідок несприятливих погодно-кліматичних умов, а також порушень у технології вирощування сільськогосподарських культур, науково обгрунтованих сівозмін очікується недобір зерна, допущено зволікання з накопиченням достатніх ресурсів насіння для сівби озимих, не подолані негативні тенденції в тваринницькій галузі. В сільськогосподарських підприємствах усіх районів допущено скорочення чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів, у кожному другому - свиней та птиці. Заготовлено кормів на умовну голову лише 0,74 цнт. кормових одиниць проти 1,77 цнт.к.од. на початок другого півріччя минулого року. Не опрацьовані заходи ресурсного забезпечення розрахунків з працівниками сільського господарства по заробітній платі, орендній платі за земельні і майнові паї. У Компаніївському, Новоархангельському, Знам”янському районах не забезпечено вчасний ремонт зернозбиральних та кормозбиральних комбайнів.

Не використовуються належним чином наявні можливості щодо насичення споживчого ринку області товарами масового попиту власного виробництва, поліпшення торговельного обслуговування населення. З початку року зменшено виробництво і постачання в торговельну мережу тваринного масла, сирів, продукції з незбираного молока, круп. Припинено виробництво молочних виробів дитячого харчування в м.Кіровограді. Порівняно з першим півріччям минулого року має місце скорочення обсягів роздрібного товарообороту в містах Світловодську, Знам”янці, Бобринецькому, Знам”янському та Світловодському районах.

Не забезпечено виконання стратегічних завдань першого півріччя
2003 року по погашенню заборгованості із виплати заробітної плати, скороченню безробіття, подоланню збитковості підприємств промисловості, будівництва, транспорту, енергетики, житлово-комунального господарства. Послаблено роботу обласної, міських і районних комісій по забезпеченню погашення заборгованості із виплати заробітної плати, повноти і своєчасності сплати податків і зборів до бюджетів. Допущено зростання податкової заборгованості в містах Кіровограді, Олександрії та у 19 районах області.

З метою забезпечення безумовного виконання програми соціально-економічного розвитку області на 2003 рік, підвищення відповідальності обласних структур управління, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективне використання наявної виробничо-технічної та фінансової бази для підвищення матеріального добробуту та якості життя населення:

1. Зобов'язати начальників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам глибоко і всебічно проаналізувати виконання показників соціально-економічного розвитку відповідних галузей і територій за період з початку року і вжити додаткові заходи щодо їх поліпшення, звернувши особливу увагу на подолання диспропорцій в розвитку галузей матеріального виробництва, соціальної сфери, надолуження відставання, де воно допущено.

2. Звернути увагу міських голів: Олександрійського - Цапюка С.К., Знам”янського - Джулая В.О., голів райдержадміністрацій: Кіровоградської - Фурманова І.О., Устинівської - Петруненка О.П., Новоархангельської - Голобородька О.В., першого заступника голови Бобринецької райдержадміністрації Білобровенка В.В. на зниження обсягів промислового виробництва, невжиття належних заходів щодо ефективного використання виробничо-технічного потенціалу територій.

3. Заступнику начальника управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації Гурі В.І. разом з генеральним директором державної холдингової компанії “Олександріявугілля”
Лисенком А.М., Олександрійським міськвиконкомом розробити узгоджені з Мінпаливенерго України комплексні заходи щодо виведення паливної галузі області з кризового стану, підготовки теплоенергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

4. Начальнику головного управління сільського господарства і продовольства Литвину Ю.О. в тижневий термін розробити і надати в облдержадміністрацію комплексний план заходів щодо забезпечення вчасного і без втрат збирання урожаю поточного року, сівби озимих культур, надання допомоги господарствам, які найбільше постраждали внаслідок загибелі посівів, забезпечення повної і своєчасної виплати заробітної плати працівникам села, розрахунків по орендній платі за земельні і майнові паї.

5. Звернути увагу голів райдержадміністрацій на неприпустимість масового скорочення поголів”я великої рогатої худоби, корів, свиней і птиці в сільськогосподарських підприємствах, послаблення уваги до питань кормовиробництва та формування прозорих схем реалізації товарної сільськогосподарської продукції і зобов'язати їх вжити невідкладні заходи по виправленню становища, надійного забезпечення сировиною підприємств борошномельно-круп'яної, м'ясо-молочної, цукрової та олієжирової промисловості області.

6. Відмітити недостатню роботу Кіровоградського, Світловодського міськвиконкомів, Кіровоградської райдержадміністрації з питань розвитку будівельного комплексу, внаслідок чого допущено зниження обсягів підрядних робіт, виконаних власними силами будівельно-монтажних організацій.

7. Зобов'язати Бобринецьку, Знам”янську, Світловодську райдерж-адміністрації та рекомендувати Світловодському та Знам”янському міськвиконкомам розібратись із причинами стійкого зниження обсягів роздрібного товарообороту та вжити додаткові заходи щодо докорінного поліпшення торговельного обслуговування населення, наведення порядку на продовольчих ринках, посилення боротьби з “тіньовою” економікою у сфері торговельних і побутових послуг.

8. Звернути увагу голів райдержадміністрацій: Голованівської - Кучера І.В., Світловодської - Буртака М.О., Онуфріївської - Архипенка І.М., Новгородківської - Мірошніченка В.І. на невжиття заходів щодо забезпечення розвитку споживчої кооперації, зволікання з виконанням вимог Указу Президента України від 19 грудня 2000 року № 1348 “Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах”.

9. Відмітити недостатню роботу структурних підрозділів облдерж-адміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій з питань поліпшення фінансового стану галузей матеріального виробництва, зниження кількості збиткових підприємств і запропонувати їм у серпні-вересні п.р. здійснити ефективні заходи щодо усунення наявних недоліків.

10. Визнати недостатньою роботу Олександрійського, Світловодського міськвиконкомів, Вільшанської, Компаніївської, Маловисківської, Олександрівської, Петрівської, Світловодської, Ульяновської райдержадміністрацій по забезпеченню у січні-червні п.р. доходів місцевих бюджетів та зажадати від них ефективних дій по надолуженню допущеного відставання.

11. Заступнику голови облдержадміністрації Ковальчуку М.М. разом з державною податковою адміністрацією в області, міськвиконкомами, райдержадміністраціями вжити додаткові заходи щодо забезпечення повноти і своєчасності надходжень податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, недопущення зростання податкової заборгованості, активізувати роботу обласної, міських і районних комісій по забезпеченню погашення заборгованості із заробітної плати та надходжень до бюджету.

12. Начальнику головного управління праці та соціального захисту населення Пастух Г.В. разом із структурними підрозділами облдержадміністрації, міськвиконкомами та райдержадміністраціями докорінно поліпшити роботу по скороченню заборгованості з виплати заробітної плати в галузях матеріального виробництва, посилити відповідальність власників і керівників підприємств, організацій та установ за дотримання законодавства у сфері оплати праці.

13. Начальнику обласного центру зайнятості Родіоновій М.О. до 20 серпня 2003 року надати в облдержадміністрацію аналітичну довідку про причини високого безробіття в області та пропозиції щодо стабілізації ситуації на ринку праці.

14. Заступнику голови облдержадміністрації Перевознику А.В., начальнику управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Снісаренку С.В. організувати проведення в першій половині серпня обласної наради з питань своєчасної і якісної підготовки житлового фонду теплоенергетичного та водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

15. Начальнику управління освіти і науки облдержадміністрації
Гайдуку С.М., міським головам, головам райдержадміністрацій забезпечити прискорення робіт по підготовці загальноосвітніх шкіл до початку нового навчального року, створення необхідних запасів палива, забезпечення школярів підручниками.

16. Заступникам голови облдержадміністрації, начальникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам вжити невідкладні заходи щодо підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком галузей і територій.

17. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, міськвиконкомам, райдержадміністраціям проінформувати про хід виконання даного розпорядження головне управління економіки облдержадміністрації до
15 жовтня 2003 року.

18. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнити надану інформацію та підготувати матеріали на засідання колегії облдержадміністрації у жовтні п.р.

19. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

5