від 30 липня 2003 року № 389-р

Про запровадження державного

регулювання граничних розмірів

плати за послуги, що надаються

ринками з продажу продовольчих

та непродовольчих товарів

На підставі статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року №1978 "Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548”:

1. Встановити, що граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, регулюються шляхом обов”язкового декларування граничного розміру плати.

Покласти на головне управління економіки облдержадміністрації функції декларування граничного розміру плати за послуги ринків.

2. Суб”єктам господарювання - ринкам з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у тримісячний термін задекларувати у головному управлінні економіки облдержадміністрації граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками, за формою, що додається.

3. Дія даного розпорядження не поширюється на ринки, плата за послуги яким встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації М.Черновол


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 30 липня 2003 року № 389-р

Зареєстровано

Головне управління економіки

обласної державної адміністрації

від “_____”___________200___року

Реєстраційний номер ____

______________ _______________

(підпис) (прізвище)

ДЕКЛАРАЦІЯ

граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринком ___________________________

(назва ринку, юридична адреса)

п/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Граничний розмір плати за одиницю виміру, грн.

Примітка

1

2

3

4

5

Керівник __________________ ______________________

(підпис) (прізвище ім”я, по батькові)

Головний бухгалтер __________________ ______________________

(підпис) (прізвище ім”я, по батькові)

М.П.

Примітка. До декларації обов”язково додаються:

копія паспорта ринку;

копія дозволу-угоди по розміщенню та експлуатації ринку;

перелік робіт, які входять до складу послуги.

______________________________________________________