від 11 липня 2003 року № 351-р

Про створення місцевої архівної

установи для централізованого

тимчасового зберігання документів

з особового складу суб"єктів

господарської діяльності незалежно

від форм власності (Трудовий архів)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня
2002 року № 518-р "Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію у 2003 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 740 "Про порядок державної реєстрації суб"єктів підприємницької діяльності", доручень Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 16455/46 та від 11 березня
2000 року № 4369/46, з метою запобігання випадковим втратам чи умисному знищенню документів суб"єктів господарювання різних форм власності, задоволення прав та законних інтересів громадян і держави:

1. Зобов"язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам міст обласного значення:

проаналізувати стан збереження документів суб"єктів господарювання різних форм власності (у тому числі колишніх колективних сільськогосподарських підприємств) в районах та містах;

внести районним, міським радам конкретні пропозиції щодо вирішення питання створення місцевої архівної установи для централізованого тимчасового зберігання документів з особового складу суб"єктів господарської діяльності незалежно від форм власності (Трудовий архів);

про хід виконання даного розпорядження проінформувати обласну державну адміністрацію до 1 грудня 2003 року.

2. Державному архіву області проаналізувати стан виконання даного розпорядження та узагальнену інформацію подати заступнику голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату Осадчому Є.Б.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

2