від 11 липня 2003 року № 350-р

Про затвердження нового складу

комісії при обласній державній

адміністрації з питань збереження

і використання об"єктів національної

історичної та культурної спадщини

У зв"язку з кадровими змінами у керівництві структурних підрозділів облдержадміністрації, змінами, що відбулися у законодавстві України про охорону об"єктів культурної спадщини, зростанням вимог пам"яткоохоронної справи:

1. Затвердити новий склад комісії при обласній державній адміністрації з питань збереження і використання об"єктів національної історичної та культурної спадщини згідно з додатком.

Дозволити голові комісії вносити зміни до її складу, виходячи з потреб залучення фахівців та можливих кадрових змін у структурних підрозділах облдержадміністрації, на які покладено повноваження з охорони об"єктів культурної спадщини.

2. Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам утворити відповідні районні та міські комісії.

Про стан виконання інформувати управління культури облдерж-адміністрації до 20 серпня 2003 року та щороку до 1 грудня подавати інформацію про діяльність комісії.

3. Управлінню культури облдержадміністрації забезпечити контроль та координацію діяльності районних і міських комісій та інформувати облдержадміністрацію про стан їх роботи щороку до 20 грудня.

4. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 та додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 вересня
1999 року № 450-р "Про створення комісії при обласній державній адміністрації з питань збереження і використання об"єктів національної історичної та культурної спадщини" в частині затвердження складу комісії.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 липня 2003 року № 350-р

С К Л А Д

комісії при обласній державній адміністрації з питань збереження

і використання об"єктів національної історичної та культурної

спадщини

Голова комісії

НЕГОДА

Світлана Дмитрівна

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови комісії:

БОНДАРЕНКО

Олександр Миколайович

-

начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдерж-адміністрації

Секретар комісії

КІНЗЕР

Володимир Остапович

-

провідний спеціаліст управління культури облдержадміністрації

Члени комісії:

ВИСТОРОБЕЦЬ

Олексій Іванович

-

начальник регіональної служби охорони і реставрації пам"яток містобудування та архітектури

ВЛАДОВ

Іван Васильович

-

начальник обласного управління земельних ресурсів

ГРИГОР"ЄВА

Тамара Андріївна

-

директор обласного краєзнавчого музею

КОШОВЕНКО

Валерій Леонтійович

-

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміні-страції

НІКІТЕНКО

Станіслав Володимирович

-

начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в області

ОВЧАРЕНКО

Наталія Юріївна

-

заступник начальника управління культури облдержадміністрації, голова обласної органі-зації Українського товариства охорони пам"яток історії та культури

ОРЛИК

Олексій Пантелійович

-

начальник інспекції з охорони нерухомих пам"яток археології, історії та монументаль-ного мистецтва

СЕРДЮК

Валентина Онисимівна

-

заступник голови обласної організації Україн-ського товариства охорони пам"яток історії та культури

ТКАЧЕНКО

Тетяна Олександрівна

-

в.о.директора обласного художнього музею

ЧВАНЬ

Тамара Володимирівна

-

директор Державного архіву Кіровоградської області

ЧЕРНІЙ

Володимир Петрович

-

заступник начальника управління містобуду-вання та архітектури облдержадміністрації, головний архітектор області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка