від 2 липня 2003 року № 332-р

Про результати перевірки виконання

власних повноважень Ульяновською

райдержадміністрацією

Комплексною перевіркою встановлено, що Ульяновською районною державною адміністрацією проводиться певна робота, спрямована на виконання повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", вживаються заходи щодо забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку території.

Разом з тим, у практичній діяльності районної державної адміністрації не вироблено чіткої системи реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації". Стилю та роботі бракує комплексного підходу у забезпеченні нарощування промислового потенціалу району, формування його ефективної структури, розвитку малого і середнього бізнесу.

Частка обсягів виробництва промислової продукції району у загальному обсязі по області скоротилась з 0,8 відс. у 1998 році до 0,3 відс. у 2002 році. На душу населення за січень-травень 2003 року вироблено продукції на суму
322 грн., тоді як у середньому по області цей показник склав 587,6 грн.

Протягом 2002 року та на початку 2003 року мало місце скорочення обсягів виробництва товарів народного споживання (за 2002 рік - на 6,3 відс., у
І кварталі 2003 року - на 6,7 відс.). В розрахунку на душу населення за січень-травень 2003 року випущено товарів у 5 разів менше ніж у середньому по області. Потреба населення району у хлібобулочних, макаронних, кондитерських, ковбасних виробах, безалкогольних напоях тощо на 90-100 відс. задовольняється за рахунок завозу цих товарів з інших регіонів.

Продовжується негативна тенденція до подальшого скорочення поголів'я великої рогатої худоби та птиці. За січень-квітень 2003 року поголів'я великої рогатої худоби скоротилось на 22,6 відс. ( по області скорочення - 14,6 відс.), птиці - на 44,4 відс. (по області приріст на 4,8 відс.)

Недостатньо уваги приділяється залученню інвестицій в економіку регіону.

Незначним залишається вклад малого підприємництва в економіку району. Питома вага цього сектора у загальному обсязі виробленої продукції та виконаних робіт складає лише 10,5 відс. (по області - 13,6 відс.).

Складним залишається фінансовий стан підприємств району.

Район займає одне з останніх місць серед районів області по рівню середньої заробітної плати на одного працюючого. За 2002 рік її розмір склав 189,47 грн., або 67,2 відс. до середньообласного показника, за І квартал п.р. - відповідно 185,47 грн., або 62,7 відс.

Не забезпечено надходження податків і зборів до державного бюджету. За 2002 рік виконання склало 91,1 відс., за січень-квітень 2003 року - 97,5 відс. Доходи державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації місцевим бюджетам, виконані за січень-квітень 2003 року лише на
78,3 відс. Недостатньо ведеться робота по залученню підприємств до сплати податків. Податковий борг зріс з початку року на 19.8 відс., або на
186,8 тис. грн.

Районною державною адміністрацією не забезпечується ефективність і своєчасність використання коштів державного бюджету.

Недостатня увага приділяється фактам порушень державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування спеціальних обмежень, встановлених Законом України “Про боротьбу з корупцією”.

Ускладнюється ситуація на ринку праці. Кількість безробітних зросла проти відповідного періоду минулого року у 2 рази.

Соціально-економічна ситуація в районі у травні та за січень-травень поточного року значно погіршилась. За показниками соціально-економічного розвитку район перемістився з 10 на 14 місце у загальнообласному рейтингу.

Враховуючи вищевикладене:

1. Роботу Ульяновської районної державної адміністрації щодо виконання повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", визнати незадовільною.

2. Попередити голову Ульяновської районної державної адміністрації .Журавля В.Г., що у разі невиконання кількісних і якісних показників програми соціально-економічного розвитку району за січень-вересень п.р. обласною державною адміністрацією буде порушено клопотання перед Президентом України щодо доцільності перебування його на займаній посаді.

3. Голові Ульяновської районної державної адміністрації Журавлю В.Г. розглянути результати перевірки виконання власних повноважень відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 24 квітня 2003 року № 365 "Про відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної політики щодо комплексного розвитку територій" Ульяновською райдержадміністрацією на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації у липні 2003 року.

4. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації разом з Ульяновською райдержадміністрацією у місячний термін розробити спільні заходи щодо нарощування поголів'я худоби та птиці та забезпечити контроль за їх виконанням.

За підсумками січня-вересня 2003 року начальнику головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації Литвину Ю.О. доповісти про виконання заходів, що будуть вживатися.

5. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації надати практичну допомогу Ульяновській районній державній адміністрації щодо нарощування промислового потенціалу району.

6. Заступнику голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату Осадчому Є.Б. проінформувати до 10 жовтня 2003 року голову обласної державної адміністрації про хід виконання даного розпорядження.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

3