від 2 липня 2003 року № 331-р

Про результати перевірки виконання

власних повноважень Новгородківською

райдержадміністрацією

Новгородківською районною державною адміністрацією проводиться певна робота по реалізації власних і делегованих районною радою повноважень, забезпеченню комплексного соціально-економічного розвитку району.

Разом з тим, районній державній адміністрації бракує комплексного підходу щодо управління соціально-економічним розвитком території, нарощування промислового потенціалу району, ефективного використання трудових і фінансових ресурсів.

Питома вага промисловості у структурі валового випуску продукції району у 2002 році склала лише 0,5 відс., а сільського господарства - 95 відс., що робить продукцію підприємств району неконкурентоспроможною. Район має найнижчі показники в області по виробництву промислової продукції та товарів народного споживання на душу населення.

Райдержадміністрацією практично не ведеться робота щодо залучення інвестицій в економіку району. Так, у І кварталі 2003 року залучено лише
1,08 млн.грн. інвестицій, що майже вдвічі менше відповідного періоду минулого року (по області збільшення на 22,7 відс.), не освоєно жодної іноземної інвестиції. Підприємствами та господарствами району фактично не впроваджуються інноваційні технології.

Ситуація, яка склалася в економіці району, вкрай негативно впливає на стан споживчого ринку.

Райдержадміністрацією не приділяється належної уваги та не вживаються заходи щодо стабілізації роботи підприємств споживчої кооперації.

Питома вага споживчої кооперації в загальному обсязі товарообороту району зменшилась з 10,2 відс. у 2002 році, до 8,7 відс. у січні-квітні 2003 року. Реалізація товарів через торговельну мережу споживчої кооперації в розрахунку на душу населення складає 8,5 коп. на день.

У сільському господарстві у 2002 році по всіх категоріях господарств допущено спад обсягів виробництва валової продукції сільського господарства на 2,5 відс. (середньообласні темпи приросту - 1,4 відс.). Темпи падіння обсягів сільськогосподарського виробництва у господарствах населення склали
12,3 відс. Зберігається тенденція скорочення поголів'я великої рогатої худоби.

В районі незадовільно використовуються наявні резерви по залученню підприємств до сплати податків. Так, податок на прибуток сплачують 42,7 відс. із загальної кількості платників, податок на додану вартість - 84,8 відс.

Надходження власних коштів до Пенсійного фонду не забезпечує загальну потребу району у виплаті пенсій. Питома вага власних надходжень у загальній їх сумі складає лише 34,7 відс. (по області - 63 відс.). Допущено зростання недоїмки по збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яка станом на 1 травня 2002 року склала 89,8 тис.грн. та зросла у 1,9 раза проти початку року.

Дедалі загострюється ситуація на зареєстрованому ринку праці району. Протягом 2002 року скорочення та ліквідація робочих місць у процесі реформування сільськогосподарської галузі та інших організацій і установ призвели до росту зареєстрованого безробіття з 2,06 відс. на початок року до 3,09 відс. на кінець року. Станом на 1 травня п.р. рівень безробіття дорівнює 3,69 відс.

Соціально-економічна ситуація в районі у травні 2003 року та за січень-травень поточного року дещо поліпшилась.

Враховуючи вищевикладене:

1. Роботу Новгородківської районної державної адміністрації щодо забезпечення виконання повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", визнати недостатньою.

2. Звернути увагу голови Новгородківської районної державної адміністрації Мірошніченка В.І. на недостатній рівень розвитку промислового комплексу, низький рівень інноваційної діяльності підприємств району.

3. Голові Новгородківської районної державної адміністрації
Мірошніченку В.І. розглянути результати перевірки виконання власних повноважень відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 24 квітня 2003 року № 365 "Про відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної політики щодо комплексного розвитку територій" Новгородківською райдержадміністрацією на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації у липні 2003 року.

4. Новгородківській райдержадміністрації розробити план дій щодо поліпшення соціально-економічної ситуації в районі, звернувши особливу увагу на нарощування промислового потенціалу, активізацію залучення інвестицій в економіку району.

5. Головному управлінню економіки, управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку, інвестиційної політики облдержадміністрації надати практичну допомогу Новгородківській райдержадміністрації щодо розробки та реалізації вищезазначеного плану дій.

6. Враховуючи деякі позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку району, заступнику голови облдержадміністрації, керівнику апарату Осадчому Є.Б. тримати на постійному контролі виконання основних показників програми соціально-економічного розвитку району та за підсумками роботи господарського комплексу Новгородківського району у 2003 році подати голові обласної державної адміністрації інформацію до 25 січня 2004 року.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

1

3