від 27 червня 2003 року № 323-р

Про реєстрацію статутів релігійних

громад, видачу дубліката свідоцтва

про реєстрацію

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та статті 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Зареєструвати представлені управлінням у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації статути релігійних громад Української православної церкви с.Червоний Яр Кіровоградського району, Української православної церкви Київського Патріархату с.Ємилівка Голованівського району, євангельських християн-баптистів м.Гайворон.

Встановити, що питання, зазначені у статтях 19, 22, 28, 30 і 39 статутів релігійних громад Української православної церкви та Української православної церкви Київського Патріархату, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

2. Гайворонській, Голованівській, Кіровоградській райдержадміністраціям забезпечити контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

3. Видати релігійній громаді Української православної церкви смт Новоар-хангельськ дублікат свідоцтва про реєстрацію у зв"язку з втратою даного документа.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

2

Продовження додатка 2