від 13 червня 2003 року № 295-р

Про формування регіональних

ресурсів зерна на період

2003/2004 року

На виконання Указу Президента України від 19 травня 2003 року № 415 “Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна”, на підставі статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 17 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” та з метою створення необхідних регіональних ресурсів зерна:

1. Зобов'язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам:

до 25 червня 2003 року визначити потребу населення районів, міст у продовольчому зерні для задоволення потреб хлібопечення до 1 серпня
2004 року;

у встановленому законодавством порядку забезпечити закупівлю продовольчого зерна для потреб хлібопечення відповідної території (у тому числі для формування регіональних ресурсів продовольчого зерна за рахунок коштів місцевих бюджетів);

розробити із залученням сільгосптоваровиробників, підприємств елеваторної і зернопереробної промисловості, хлібопекарних підприємств, незалежно від форм власності, помісячні індикативні плани-графіки створення, руху та використання ресурсів продовольчого зерна для гарантованого забезпечення населення хлібобулочними виробами до урожаю 2004 року.

2. Встановити, що згідно з чинним законодавством формування регіональних ресурсів зерна для потреб хлібопечення здійснюють уповноважені міськвиконкомами та райдержадміністраціями органи виключно через акредитовані біржі.

3. Головному управлінню сільського господарства і продовольства, інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам запровадити постійний моніторинг ринку зерна, зокрема, наявності продовольчого зерна, динаміки цін на ринку, обсягів споживання зерна, рівня поточної та прогнозованої забезпеченості територій.

4. Покласти персональну відповідальність на голів райдержадміністрацій за безперебійне забезпечення населення хлібом і хлібобулочними виробами та недопущення безконтрольного зростання цін на них.

Запропонувати міським головам встановити постійний контроль за безперебійним забезпеченням населення міст хлібом і хлібобулочними виробами та рівнем цін на борошно і хліб.

У разі зміни цін на основні види хліба оперативно інформувати головне управління економіки облдержадміністрації.

5. Головному управлінню сільського господарства і продовольства, інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам інформувати головне управління економіки облдержадміністрації про стан формування ресурсів продовольчого зерна для потреб хлібопечення щомісяця до
10 числа.

6. Головному управлінню економіки облдержадміністрації щомісяця до
20 числа надавати заступнику голови обласної державної адміністрації
Згривцю Ф.І. узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

2