від 28 травня 2003 року № 260-р

Про підсумки роботи господарського

комплексу, виконання бюджетів області

за січень-квітень 2003 року та заходи

щодо підвищення відповідальності

місцевих органів виконавчої влади

за прискорення соціально-економічного

розвитку галузей і регіонів

Незважаючи на певне поліпшення показників соціально-економічного розвитку області у січні-квітні 2003 року, зокрема в промисловості, інноваційно-інвестиційній діяльності, бюджетно-податковій сфері, рівень організаторської роботи багатьох структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, міськвиконкомів та райдержадміністрацій ще не відповідає вимогам нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України щодо розв'язання гострих соціально-економічних проблем, що стримують розвиток галузей економіки і регіонів.

Темпи зростання обсягів промислового виробництва, товарів народного споживання, роздрібного товарообороту, заробітної плати працюючих не забезпечують подолання відставання від середніх показників по державі по виробництву у розрахунку на одного жителя валової доданої вартості, інвестиціях в розвиток економіки, середньомісячній заробітній платі працюючих.

Внаслідок низької виконавської дисципліни, зниження рівня особистої відповідальності окремих міських голів і голів райдержадміністрацій має місце невиконання стратегічних завдань, визначених на січень-квітень та перше півріччя 2003 року. Зокрема, допущено зниження обсягів промислового виробництва у містах Знам'янці та Олександрії, Бобринецькому, Добровеличківському, Кіровоградському, Новоархангельському та Устинівському районах. Намітилась тенденція до уповільнення темпів приросту виробництва товарів народного споживання. Обсяг роздрібного товарообороту у м.Світловодську складає 77,9 проц., Світловодському районі - 80,9 проц., Знам'янському - 86,7 проц., Бобринецькому - 89,0 проц. від рівня січня-квітня 2002 року.

Не приділяється належна увага впровадженню у виробництво науково-технічних розробок та прогресивних технологічних процесів, освоєнню підприємствами нових видів продукції у Бобринецькому, Добровеличківському, Долинському, Знам”янському, Кіровоградському, Маловисківському, районах та містах Знам”янці, Світловодську, де у І кварталі п.р. зовсім відсутні інноваційно-активні підприємства.

Не здійснюють залучення прямих іноземних інвестицій 14 територій області. Знижено обсяги поставок продукції на експорт у Кіровоградському, Новомиргородському, Новоукраїнському та Олександрівському районах, а у Добровеличківському, Новоархангельському, Петрівському, Світловодському та Устинівському районах експорт зовсім відсутній. Значною залишається питома вага бартерних операцій при реалізації промислової продукції у Знам'янському, Новоархангельському, Олександрійському, Петрівському, Світловодському районах. Послаблено увагу до вирішення питань подолання збитковості підприємств. Питома вага збиткових підприємств зросла з 42,0 проц. за підсумками 2002 року до 46,2 проц. з початку поточного року. Найбільше їх у галузях промисловості, будівництва, транспорту, роздрібної торгівлі.

У сільському господарстві з боку окремих райдержадміністрацій не вжито належних заходів по розширенню посівів цукрових буряків, що ставить під загрозу забезпеченість сировиною цукрових заводів. Продовжує скорочуватись поголів'я корів у Бобринецькому, Долинському, Знам'янському, Маловисківському, Світловодському та Ульяновському районах. Не повною мірою витримується стратегічний курс на максимальне залучення тваринницької і рослинницької продукції для переробки на підприємствах області, внаслідок чого за І квартал п.р. вивезено на переробку у сусідні області 11,9 тис.тонн молока. Допущено зменшення обсягів виробництва основних видів продукції на підприємствах молочної промисловості, хоча продаж їх на ринках області збільшився порівняно з минулим роком, у тому числі сирів і бринзи - у 5 разів.

Внаслідок формалізму в роботі структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, райдержадміністрацій і міськвиконкомів по суті призупинено погашення заборгованості із виплати заробітної плати у галузях матеріального виробництва, не відповідає вимогам державної політики рівень оплати праці у сфері малого бізнесу, торгівлі та сільському господарстві, не дають бажаного результату заходи по боротьбі з “тіньовою” економікою. Не забезпечується належним чином виконання заходів державної програми зайнятості населення. Кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла з початку року на 5,2 тис. осіб. Високим залишається рівень зареєстрованого безробіття у містах Знам'янці, Світловодську, Знам'янському, Маловисківському, Олександрівському, Світловодському та Ульяновському районах.

Вищезазначені недоліки у соціально-економічному розвитку області мають місце ще й тому, що керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України не проявляють належної ініциативи у вирішенні наявних проблем і відповідальності за стан справ у закріплених сферах діяльності, перекладають значний обсяг роботи на заступників голови облдержадміністрації.

На виконання Указу Президента України від 24 квітня 2003 року №365, окремого доручення Прем'єр-міністра України від 6 травня 2003 року №27588 та з метою прискорення соціально-економічного розвитку області, посилення відповідальності органів місцевої виконавчої влади за позитивні результати роботи:

1. Зобов'язати заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств і відомств України, міським головам забезпечити проведення поглибленого аналізу причин існуючих недоліків у відповідних сферах діяльності та вжити вичерпних заходів до істотного поліпшення стилю і методів роботи по управлінню соціально-економічним розвитком галузей і територій, забезпечити ефективне розв'язання покладених на них завдань.

2. З метою підвищення особистої відповідальності керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, голів райдержадміністрацій, міських голів за виконання власних і делегованих повноважень у забезпеченні розв'язання комплексних соціально-економічних проблем галузей і регіонів заступнику голови облдержадміністрації Осадчому Є.Б. забезпечити запровадження їх звітів про виконання поставлених завдань і визначених показників роботи щомісяця у третій декаді звітного місяця на нарадах в облдержадміністрації.

3. Визнати незадовільною роботу Олександрійського, Знам'янського міськвиконкомів, особисто голів райдержадміністрацій: Бобринецької -
Жученка В.В., Устинівської - Петруненка О.П. по забезпеченню ефективної роботи промислових підприємств, внаслідок чого допущене значне скорочення обсягів промислового виробництва і випуску товарів народного споживання.

4. Взяти до відома, що за допущені недоліки в управлінні комплексним соціально-економічним розвитком територій Указом Президента України від
24 квітня 2003 року №365 звільнено із займаної посади голову Олександрійської райдержадміністрації Петруніна М.А., оголошено догану головам Ульяновської райдержадміністрації Журавлю В.Г. та Новгородківської райдержадміністрації Мірошніченку В.І.

5. Звернути увагу:

голів райдержадміністрацій: Новоукраїнської - Балана В.П., Олександрівської - Ковтуна О.С. на допущене зниження обсягів поставок продукції на експорт;

голів райдержадміністрацій: Добровеличківської - Семенця П.С., Петрівської - Ганжі В.І., Світловодської - Буртака М.О., Устинівської - Петруненка О.П. на відсутність експортної діяльності суб”єктів господарювання району;

Знам”янського - Джулая В.О., Світловодського - Волкова В.М. міських голов, голів райдержадміністрацій: Бобринецької - Жученка В.В., Добровеличківської - Семенця П.С., Долинської - Коробова В.В., Знам'янської - Ткаченка В.В., Маловисківської - Шульги В.І. на невжиття заходів щодо підвищення інноваційної активності промислових підприємств;

Світловодського міського голови Волкова В.М., голів райдержадміністрацій: Бобринецької - Жученка В.В., Знам'янської - Ткаченка В.В., Світловодської - Буртака М.О. на допущення зниження обсягів роздрібного товарообороту, зволікання з виконанням вимог Указу Президента України від 19 грудня
2000 року № 1348 “Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах” та доручення Президента України від 6 липня 2001 року № 1-14/841 щодо збільшення внутрішнього споживання та підвищення його частки в структурі валового продукту, зменшення залежності внутрішнього ринку від імпорту, а економічного зростання - від експорту;

голів Маловисківської - Шульги В.І., Новгородківської - Мірошніченка В.І., Петрівської - Ганжі В.І., Світловодської - Буртака М.О. райдержадміністрацій, Олександрійського - Цапюка С.К. та Світловодського - Волкова В.М. міських голів на недостатній рівень виконання власних і закріплених доходів місцевих бюджетів та зажадати від них вжити додаткові заходи щодо надолуження відставання.

6. Попередити голів райдержадміністрацій:

Знам'янської - Ткаченка В.В., Світловодської - Буртака М.О., Ульяновської - Журавля В.Г. про персональну відповідальність за допущене скорочення поголів'я корів у сільськогосподарських підприємствах.

7. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку разом з головним управлінням сільського господарства і продовольства облдержадміністрації із залученням райдержадміністрацій до 1 червня
2003 року визначитись із прогнозними обсягами закупівель цукрового буряку цукровими підприємствами області і доповісти облдержадміністрації про результати проведеної роботи.

8. Визнати недостатньою роботу головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласного центру зайнятості, голів Знам'янської - Ткаченка В.В., Маловисківської - Шульги В.І., Олександрівської - Ковтуна О.С., Світловодської - Буртака М.О., Ульяновської - Журавля В.Г. райдержадміністрацій по виконанню завдань державної програми зайнятості населення і зобов'язати у травні-червні п.р. вжити вичерпні заходи щодо стабілізації ситуації на ринку праці.

9. Начальнику головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Пастух Г.В. у тижневий термін подати на затвердження в облдержадміністрацію додаткові заходи щодо істотного прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати у галузях матеріального виробництва, внести пропозиції по притягненню до кримінальної і адміністративної відповідальності керівників підприємств державної і комунальної форм власності, які систематично порушують чинне законодавство у сфері оплати праці.

10. Начальнику головного управління економіки облдержадміністрації Куліковському Ю.Є. в термін до 10 червня п.р. здійснити вивчення причин невиконання указів Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, розпорядження голови облдержадміністрації від 3 грудня 2002 року №489-р щодо розвитку малого і середнього бізнесу та подати облдержадміністрації доповідну записку для заходів реагування.

11. Головам райдержадміністрацій, міським головам:

забезпечити максимальне поліпшення показників соціально-економічного розвитку територій, надходження власних та закріплених доходів до місцевих бюджетів та зобов”язань перед державним бюджетом. Попередити голів райдержадміністрацій, що в разі невиконання завдань щодо прискорення комплексного розвитку територій та формування дохідної частини бюджетів буде поставлено питання про їх сувору персональну відповідальність.

12. Рекомендувати райдержадміністраціям та міськвиконкомам ініціювати перед місцевими радами питання внесення змін до показників відповідних бюджетів на 2003 рік з метою повного забезпечення фінансовими ресурсами видатків на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2003 року
№ 11667 та приведення рішень про прийняті бюджети на 2003 рік у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України, у тому числі у разі необґрунтованого завищення власних і закріплених доходів.

13. Голові Петрівської райдержадміністрації Ганжі В.І. разом з головним фінансовим управлінням та Державною податковою адміністрацією в Кіровоградській області продовжити роботу з Комітетом з питань бюджету Верховної Ради України, Міністерством фінансів України, Державною податковою адміністрацією України по врегулюванню питання сплати прибуткового податку з громадян відокремленими підрозділами ВАТ Криворізький ЦГЗК.

14. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голів облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

5