від 16 травня 2003 року № 241-р

Про приведення стану територій

водоохоронних зон водних об"єктів

у відповідність із вимогами екологічного

та санітарно-гігієнічного законодавства

Відповідно до Указу Президента України від 4 лютого 2003 року № 75 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада
2002 року "Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води в містах і селах України":

1. Затвердити обласні заходи щодо приведення стану територій водоохоронних зон водних об"єктів області у відповідність із вимогами екологічного та санітарно-гігієнічного законодавства (далі - обласні заходи) (додаються).

2. Зобов"язати голів райдержадміністрацій, керівників обласних управлінь, визначених виконавцями заходів, а також рекомендувати міським головам:

забезпечити фінансування та безумовне виконання обласних заходів, затверджених даним розпорядженням;

згідно з вимогами статті 37 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" забезпечити дотримання режиму поясів особливого режиму зон санітарної охорони джерел та об"єктів централізованого питного водопостачання;

щокварталу надавати звіти державному управлінню екології та природних ресурсів в області про виконання обласних заходів;

у ІV кварталі 2003 року провести засідання міськвиконкомів та колегій райдержадміністрацій з розгляду питань виконання обласних заходів.

3. Державному управлінню екології та природних ресурсів в області проаналізувати стан виконання обласних заходів та надати узагальнену інформацію заступнику голови обласної державної адміністрації Згривцю Ф.І. до 25 грудня 2003 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 травня 2003 року № 241-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

щодо приведення стану територій водоохоронних зон водних об"єктів

у відповідність із вимогами екологічного та санітарно-гігієнічного

законодавства

1. Здійснити інвентаризацію об"єктів водопостачання і водовідведення, які експлуатуються підприємствами всіх форм власності.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,

управління житлово-комунального господарства

облдержадміністрації

До 4 серпня 2003 року

2. Розробити в установленому порядку проекти зон санітарної охорони водозаборів питної води, які використовуються для централізованого водопостачання, забезпечити їх затвердження радами відповідних рівнів. Визначити перелік об"єктів, які згідно із ст.36 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" підлягають винесенню з зон санітарної охорони.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, державне

управління екології та природних ресурсів в

області, обласна санітарно-епідеміологічна

станція

Перше півріччя 2003 року

3. Розробити план робіт по винесенню об"єктів, які є джерелами забруднення водних ресурсів, з зон санітарної охорони водозаборів централізованого водопостачання з визначенням термінів їх виконання, джерел та обсягів фінансування.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, державне

управління екології та природних ресурсів в

області

Перше півріччя 2003 року

4. Вжити заходи по дотриманню режиму обмеженої господарської діяльності в другому та третьому поясах зон санітарної охорони водозаборів централізованого водопостачання та довести його до землевласників та землекористувачів, земельні ділянки яких розташовані у межах цих зон.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, державне

управління екології та природних ресурсів в

області

Перше півріччя 2003 року

5. Провести інвентаризацію безводних, маловодних, недіючих та покинутих водозабірних свердловин, розробити план їх ліквідаційного тампонажу (або відновлення). При цьому обов"язково враховувати, що першочергово ліквідуються свердловини, розташовані в зонах санітарної охорони питних водозаборів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Перше півріччя 2003 року

6. Привести у відповідність з вимогами чинного законодавства перший пояс зон санітарної охорони питних водозаборів усіх форм власності (огородження, озеленення і таке інше). Посилити контроль за належним утриманням цих зон, а також зон санітарно-захисних смуг водопровідних споруд і водогонів. Забезпечити усунення виявлених порушень.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,

управління житлово-комунального господарства

облдержадміністрації

Перше півріччя 2003 року

7. Забезпечити організацію робіт по визначенню та винесенню на місцевість меж водоохоронних зон та прибережних смуг річок і водойм області. Визначити межі земель водного фонду, особливо на території населених пунктів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласне

виробниче управління меліорації та водного

господарства, обласне управління земельних

ресурсів

Протягом 2003-2005 років

8. Посилити здійснення контролю за якістю води, що використовується для господарсько-питних потреб, а також виконанням заходів по доведенню якості питної води, що подається населенню області через мережі централізованого водопостачання, до вимог державних стандартів.

Обласна санітарно-епідеміологічна станція

Щокварталу

9. Проводити цільові перевірки щодо розорювання земель водного фонду, а також зон санітарної охорони водозаборів, влаштування на них сміттєзвалищ тощо, та вживати заходи щодо усунення виявлених недоліків згідно з чинним законодавством.

Обласне управління земельних ресурсів,

державне управління екології та природних

ресурсів в області

Щокварталу

10. Посилити контроль за дотриманням режиму використання зон санітарної охорони питних водозаборів. Здійснити перевірки водозаборів, що здійснюють централізоване водопостачання.

Державне управління екології та природних

ресурсів

Постійно, до кінця 2003 року

____________________

1

3