від 16 травня 2003 року № 240-р

Про грошові компенсації для

часткової оплати вартості

продуктів харчування та розміри

витрат на безплатне харчування

у середніх навчальних закладах

осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 року
№ 258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 року № 155 "Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та листа Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16 листопада 2001 року № 21-1-1286/161, з метою забезпечення потерпілих осіб продуктами харчування і виплати часткової компенсації їх вартості, з урахуванням середніх цін на продукти харчування, які склались в області:

1. Встановити грошові компенсації для часткової оплати вартості продуктів харчування:

а) для громадян, віднесених до 1-ої категорії - у розмірі 155 грн. на місяць;

б) для громадян, віднесених до 2-ої категорії - у розмірі 78 грн. на місяць;

в) для батьків потерпілих дітей до їх вступу до школи, але не старше 8 років, які не влаштовані у дитячі дошкільні заклади, не перебувають на повному державному забезпеченні і не забезпечуються продуктами харчування на суму середньої вартості продуктів харчування, яка визначена для дошкільних закладів із розрахунку п"ятиденного їх відвідування:

віком до 3 років - 5 грн. 60 коп. на день;

віком від 3 до 6 років - 6 грн. 90 коп. на день;

віком від 6 до 8 років - 7 грн. 50 коп. на день.

Виплату зазначених компенсацій провадити з 1 червня 2003 року.

2. Встановити у загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, технікумах та коледжах витрати на безплатне харчування дітей (віком до 18 років), евакуйованих із зони відчуження, дітей, яким встановлено інвалідність, пов"язану з Чорнобильською катастрофою, дітей, що прожили у зоні безумовного (обов"язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення у розмірах:

від часу вступу до школи до 10 років - 7 грн. 50 коп. на навчальний день;

від 10 до 14 років - 8 грн. 70 коп. на навчальний день;

старше 14 років - 9 грн. 80 коп. на навчальний день.

Зазначені витрати на харчування діють з 1 червня 2003 року.

3. Взяти до відома, що:

відшкодування додаткових витрат із Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення навчальним закладам провадиться територіальними органами управління Державного казначейства у Кіровоградській області, виходячи із суми фактичних витрат на харчування, за винятком коштів, які спрямовуються на безкоштовне харчування учнів 1-3 класів загальноосвітніх шкіл і учнів професійно-технічних навчальних закладів;

батькам дітей, зазначених у п.2 даного розпорядження, які навчаються, за дні, коли вони не відвідували навчальні заклади (пропорційно навчальним дням) або не харчуються (відсутні їдальні, необхідна спеціальна дієта за рекомендаціями лікарів), виплачується грошова компенсація у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 року
№ 155 "Про порядок та розміри компнесаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи".

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації за даними обласного управління статистики про ціни, які склались в області на продукти харчування, робити перерахунок грошової компенсації для часткової оплати вартості продуктів харчування один раз на рік.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 березня 2001 року № 114-р "Про грошові компенсації для часткової оплати вартості продуктів харчування та розміри витрат на безплатне харчування у середніх навчальних закладах осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на голів райдержадміністрацій та міських голів.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

2