від 8 травня 2003 року № 224-р

Про утворення обласної робочої

групи з координації дій місцевих

органів виконавчої влади щодо

забезпечення податкових та інших

надходжень до державного бюджету

На підставі ст.37 і п.9 ст.39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26 березня 2003 року № 383 “Деякі питання координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного бюджету”:

1. Утворити обласну робочу групу з координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного бюджету в повному обсязі підприємствами, установами та організаціями області у складі згідно з додатком.

2. Головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам утворити робочі групи з координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного бюджету і установити контроль за діяльністю цих груп.

Установити, що керівниками робочих груп є заступники голів райдержадміністрацій та міських голів відповідно до функціональних обов'язків.

3. Установити, що:

робочі групи, утворені згідно з цим розпорядженням, здійснюють оперативний розгляд питань, що стосуються стану поточних розрахунків платників податків з державним і місцевими бюджетами, та готують пропозиції для зменшення податкового боргу;

основною формою роботи цих груп є засідання, які проводяться за рішенням керівників в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць;

рішення робочих груп, прийняті в межах їх компетенції, обов'язкові для розгляду відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

4. Організацію роботи обласної робочої групи з координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України, покласти на державну податкову адміністрацію в Кіровоградській області.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації надавати до 10 числа кожного місяця державній податковій адміністрації в області пропозиції стосовно визначення питань для розгляду на засіданнях обласної робочої групи з координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного бюджету.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 жовтня 2001 року № 412-р “Про утворення обласної робочої групи з координації дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень, передбачених Державним бюджетом на 2001 рік”.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 8 травня 2003 року № 224-р

СКЛАД

обласної робочої групи з координації дій місцевих органів

виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших

надходжень до державного бюджету

Керівник обласної робочої групи

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники керівника обласної робочої групи:

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

РУДЕНКО

Василь Сергійович

-

голова державної податкової адміністрації в області

Секретар обласної робочої групи

АЛЬОШИЧЕВА

Тетяна Григорівна

-

начальник відділу планування та інформацій-ного забезпечення управління стягнення податкової заборгованості державної податкової адміністрації в області

Члени обласної робочої групи:

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

ГАВРЕНКОВА

Тетяна Семенівна

-

заступник начальника управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

МАРТИНЮК

Іван Васильович

-

начальник управління Державного казначейства у Кіровоградській області

МИХАЛКОВИЧ

Петро Олександрович

-

начальник Кіровоградського обласного управління юстиції

ОЗЕРНИЙ

Віктор Іванович

-

перший заступник голови державної податкової адміністрації в області - начальник управління податкової міліції

ПІДОПРИГОРА

Володимир Іванович

-

перший заступник голови державної податкової адміністрації в області

САРДІНА

Галина Григорівна

-

заступник голови державної податкової адміністрації в області - начальник управління оподаткування юридичних осіб

СЕДЕЛЬ

Сергій Євгенович

-

начальник Кіровоградської митниці

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

СНІСАРЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

ТУРЧАК

Михайло Васильович

-

начальник регіонального управління Фонду державного майна України

ЦИПАРСЬКА

Людмила Іванівна

-

заступник голови державної податкової адміністрації в області - начальник управління стягнення податкової заборгованості

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка