від 28 квітня 2003 року № 208-р

Про затвердження обласних заходів

щодо підтримки молоді на 2003 рік

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 року № 193-р “Про затвердження заходів щодо підтримки молоді на 2003 рік” та з метою забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав:

1. Затвердити обласні заходи щодо підтримки молоді на 2003 рік (далі - заходи), що додаються.

2. Зобов'язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам розробити відповідні заходи до 15 червня 2003 року.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, райдерж-адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам здійснювати фінансування заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, передбачених у кошторисах головних розпорядників коштів, задіяних у виконанні цих заходів.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам забезпечити здійснення заходів, про що інформувати управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації до 1 грудня
2003 року.

5. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації надати узагальнену інформацію про стан здійснення заходів до 10 грудня 2003 року заступнику голови облдержадміністрації Негоді С.Д.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 28 квітня 2003 року № 208-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

щодо підтримки молоді на 2003 рік

Отримання освіти, сприяння

творчому та інтелектуальному розвитку молоді

1. Створити 3 центри дистанційної освіти у вищих навчальних закладах області.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Починаючи з вересня 2003 року

2. Провести організаційну роботу серед студентської молоді по створенню студентських наукових товариств, молодіжних підрозділів у Кіровоградському державному технічному університеті, Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Державній льотній академії України та надати організаційно - методичну, фінансову допомогу щодо їх роботи.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Протягом року

3. Створити у Кіровоградському державному технічному університеті, Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка центри соціальних служб для молоді.

Обласний центр соціальних служб для молоді,

управління освіти і науки облдержадміністрації

До листопада 2003 року

4. Вивчити питання про утворення у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації студентських госпрозрахункових сервісних центрів, які сприятимуть задоволенню соціальних, побутових та культурних потреб студентської молоді.

Кіровоградський обласний комітет молодіжних

організацій (за згодою)

Протягом року

5. Провести обласний щорічний огляд - конкурс на кращий студентський гуртожиток із залученням студентської громадськості, органів студентського самоврядування, профспілкових комітетів студентів. Вивчити питання щодо створення студентських готелів на базі студентських гуртожитків.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Протягом року

6. Провести роботу по направленню кращих представників студентської молоді області до вищих навчальних закладів близького та далекого зарубіжжя на навчання та стажування, щорічно збільшувати їх кількість.

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

рада ректорів, рада директорів вищих

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

ІІ-ІІІ квартал 2003 року

Сприяння зайнятості

та розвиток підприємницької діяльності молоді

7. Працевлаштовувати молодь, у тому числі інвалідів, на заброньовані робочі місця на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласна

служба зайнятості, підприємства, організації та

установи всіх форм власності

Протягом року

8. Надавати дотації підприємствам на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді.

Обласна служба зайнятості

Протягом року

9. З метою стимулювання розвитку малого бізнесу серед незайнятої молоді здійснити одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації ними підприємницької діяльності.

Обласна служба зайнятості

Протягом року

10. Створити тимчасові робочі місця для організації громадських та сезонних робіт на підприємствах, в організаціях, установах та залучати до них молодь, у тому числі інвалідів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,

обласна служба зайнятості

Протягом року

11. Провести форум молодих аграріїв області.

Управління у справах сім'ї та молоді, головне

управління сільського господарства та

продовольства облдержадміністрації

Листопад 2003 року

12. Надати молодим особам, у тому числі інвалідам, які звернулись за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, профорієнтаційні та профконсультаційні послуги щодо вибору професії з урахуванням потреб ринку праці.

Обласна служба зайнятості

Протягом року

13. Організувати професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації незайнятої молоді, у тому числі інвалідів, за професіями та спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці.

Обласна служба зайнятості

Протягом року

Формування здорового способу життя молоді

14. Створити обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді “Твоя перемога”.

Обласний центр соціальних служб для молоді,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Перше півріччя 2003 року

15. Забезпечити доступність для соціально незахищених категорій дітей та молоді послуг, які надаються спортивними клубами різних форм власності.

Управління з питань фізичної культури спорту і

туризму, освіти і науки облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

16. Продовжити проведення багатоступеневих спортивно-масових змагань серед молоді за місцем проживання, навчання та роботи.

Управління з питань фізичної культури спорту і

туризму, освіти і науки облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

17. Забезпечити створення та розповсюдження соціально-рекламної інформації з питань пропаганди здорового способу життя у кількості 20 найменувань.

Обласний центр соціальних служб для молоді,

управління з питань фізичної культури, спорту і

туризму, охорони здоров'я, у справах сім'ї та

молоді, освіти і науки облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

18. Забезпечити розвиток консультаційних пунктів для ін'єкційних споживачів наркотичних речовин “Довіра” при міських та районних центрах соціальних служб для молоді.

Обласний центр соціальних служб для молоді,

управління охорони здоров'я облдержадмініст-

рації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

19. Провести освітньо-виховні акції до Всесвітнього дня боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом “Нове покоління без наркотиків та СНІДу”.

Обласний центр соціальних служб для молоді,

управління освіти і науки, охорони здоров'я

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

ІІ і ІV квартал 2003 року

20. Провести обласний етап Всеукраїнської акції “Мистецтво проти наркоманії та СНІДу”.

Обласний центр соціальних служб для молоді,

управління освіти і науки, культури, охорони

здоров'я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

ІІІ-ІV квартал 2003 року

Підготовка молоді до сімейного життя

та підтримка молодих сімей

21. Забезпечити в повному обсязі фінансування витрат, передбачених в місцевих бюджетах на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям і одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Регіональний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, управління у справах

сім'ї та молоді облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

22. Запровадити 10-відсоткову квоту в загальній сумі витрат місцевих бюджетів, передбачених для надання довгострокових кредитів молодим сім'ям і одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, для отримання кредитів молодим вченим.

Регіональний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, управління у справах

сім'ї та молоді облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

23. Організувати інформаційну та консультаційну роботу серед підлітків та молоді з питань формування і збереження репродуктивного здоров'я шляхом застосування сучасних форм і методів.

Обласний центр соціальних служб для молоді,

управління охорони здоров'я, освіти і науки

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Протягом року

24. Оздоровити 65 студентів, що належать до соціально незахищених категорій громадян, в рамках виконання Міжгалузевої програми “Оздоровлення студентів”.

Управління освіти і науки, охорони здоров'я, у

справах сім'ї та молоді облдержадміністрації,

асоціація профспілкових організацій студентів

(за згодою)

ІІ-ІІІ квартал 2003 року

Сприяння розвитку духовності, моральності,

організації змістовного дозвілля та формування правової

культури молоді.

Розвиток громадянської активності молоді

25. Удосконалити систему заходів по залученню військово-патріотичних клубів, молодіжних та дитячих громадських організацій до співпраці з військкоматами, військовими частинами та навчальними закладами.

Облвійськкомат, управління культури, у справах

сім'ї та молоді облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

26. Надати різні види допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни, людям похилого віку, солдатським вдовам волонтерськими молодіжними та студентськими загонами.

Обласний центр соціальних служб для молоді,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

27. Забезпечити широке залучення молоді до організації та проведення заходів з нагоди звільнення населених пунктів України від фашистських загарбників.

Управління у справах сім'ї та молоді, освіти і

науки, культури облдержадміністрації,

облвійськкомат, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003 рік

28. Взяти участь у Всеукраїнській нараді щодо вдосконалення практики організації змістовного дозвілля молоді.

Управління у справах сім'ї та молоді облдерж-

адміністрації

ІІІ квартал 2003 року

29. Взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Духовний світ української молоді: проблеми та шляхи їх розв'язання”.

Управління у справах сім'ї та молоді, освіти і

науки, культури облдержадміністрації

ІV квартал 2003 року

30. Запровадити різні форми правової освіти дітей та молоді, у тому числі з використанням міжнародних методик (“рівний-рівному”, організація “гарячих ліній”).

Обласний центр соціальних служб для молоді,

Кіровоградська обласна державна телерадіо-

компанія, обласне управління юстиції,

управління освіти і науки облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

31. Провести цикл молодіжних дебатів “ Політична реформа в Україні очима молоді”.

Управління у справах сім'ї та молоді, освіти і

науки облдержадміністрації, обласне управління

юстиції, райдержадміністрації, міськвиконкоми

ІІ-ІV квартал 2003 року

32. Провести з лідерами районних та міських молодіжних громадських організацій рольову гру “Молодіжна держава”.

Управління у справах сім'ї та молоді облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації, міськвикон-

коми, молодіжні громадські організації

Травень 2003 року

33. З метою розвитку сучасних форм студентського самоврядування забезпечити реалізацію молодіжного проекту “Студентська республіка”.

Управління у справах сім'ї та молоді облдерж-

адміністрації, народно-демократична ліга молоді,

асоціація профспілкових організацій студентів

(за згодою)

Червень 2003 року

Формування інформаційного простору для сприяння

реалізації молодіжної політики

34. Провести семінар-навчання, “круглий стіл” з керівниками підприємств, установ та організацій різних форм власності щодо поширення в області міжнародних карток і студентських посвідчень, які дають право на отримання знижок під час придбання товарів (послуг).

Управління у справах сім'ї та молоді облдержад-

міністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Листопад 2003 року

35. Підтримувати функціонування молодіжних інформаційних центрів, інтернет-порталів, Web-сайтів, діяльності друкованих та електронних засобів масової інформації, які висвітлюють питання соціального становлення та розвитку молоді на всеукраїнському та регіональному рівні.

Управління у справах сім'ї та молоді облдерж-

адміністрації, обласний центр соціальних служб

для молоді, райдержадміністрації, міськвикон-

коми

Протягом року

36. Забезпечити проведення соціологічних досліджень з молодіжних питань на регіональному рівні та враховувати їх результати під час розроблення пропозицій щодо формування та аналізу ефективності реалізації державної молодіжної політики.

Управління у справах сім'ї та молоді облдерж-

адміністрації, обласний центр соціальних служб

для молоді

Протягом року

___________________________

1

2

2