від 25 травня 2003 року № 207-р

Про деякі заходи щодо розвитку

туристичної та рекреаційної

сфери Кіровоградської області

На виконання Указу Президента України від 11 березня 2003 року № 207 "Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України", відповідно до ст.3 Закону України "Про туризм", постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року № 583 "Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки", рішення обласної ради від
6 вересня 2002 року № 65 "Про програму розвитку туризму в Кіровоградській області на 2002-2010 роки":

1. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації, управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму, Кіровоградській обласній державній телерадіокомпанії забезпечити за участю громадських та благодійних організацій налагодження рекламно-інформаційної діяльності для поширення інформації про туристичні можливості області, зокрема, шляхом участі у 2003 році в акції "Україна запрошує", видання рекламних буклетів, створення циклів радіо- та телепрограм.

Про виконання інформувати управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації до 10 грудня 2003 року.

Управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму облдерж-адміністрації надати узагальнену інформацію заступнику голови обласної державної адміністрації Негоді С.Д. до 25 грудня 2003 року.

2. Зобов"язати голів райдержадміністрацій, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області, рекомендувати міським головам до 15 червня 2003 року вжити заходів для організації та облаштування приміських зон короткочасного відпочинку.

Інформацію про виконання для узагальнення надати управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації до 20 червня
2003 року.

3. З метою вивчення питання створення обласного центру пріоритетного розвитку туристичної і рекреаційної сфер у м.Кіровограді затвердити заходи щодо проведення аудиту туристичного потенціалу міста Кіровограда (додаються).

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації та територіальним органам міністерств і відомств України, рекомендувати Кіровоградському міськвиконкому:

забезпечити виконання зазначених заходів;

інформувати управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації до 10 грудня 2003 року про стан виконання заходів.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 25 травня 2003 року № 207-р

ЗАХОДИ

щодо проведення аудиту туристичного потенціалу

міста Кіровограда

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

1.

Проведення аудиту туристичного потенціалу міста:

2003 рік

1.1.

кількість, стан та компактне розта-шування історико-культурних пам"яток;

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Кіровоградський міськвиконком

1.2.

стан навколишнього середовища, наявність та розміри земель рекреаційного призначення, водних та інших природних об"єктів;

Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоград-ській області, обласне управління земельних ресурсів, Кіровоград-ський міськвиконком

1.3.

природні лікувальні ресурси;

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації, Кіровоград-ський міськвиконком

1.4.

комунікаційна доступність, наявна транспортна інфраструктура

Управління промисловості, енер-гетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації, Кіровоград-ський міськвиконком

2.

Визначення стану підприємств туристичної сфери:

2003 рік

2.1.

готелі (загальна кількість, перелік, форма власності, наявність кімнат, рік введення в дію, наявний стан будівлі, заклади громадського харчування у засобах розміщення);

Управління житлово-комунального господарства облдержадмініст-рації, Кіровоградський міськвиконком

2.2.

інші колективні заклади розміщення, перелік, тип підприємства (пансіо-нати, туристичні комплекси, міні-готелі, мотелі тощо);

- " -

2.3.

заклади культури (театри, кінотеатри, музеї тощо);

Управління культури облдерж-адміністрації, Кіровоградський міськвиконком

2.4.

заклади спорту, їх спеціалізація, стан, спортивні споруди (стадіони, тенісні корти, басейни тощо);

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму обл-держадміністрації, Кіровоград-ський міськвиконком

2.5.

заклади розваг (дискотеки, казино тощо);

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, Кіровоградський міськвиконком

2.6.

громадське харчування (кількість ресторанів, барів, їдалень та місткість у них)

- " -

________________

2

2

2

1

2

3

4