від 23 квітня 2003 року № 201-р

Про створення обласної координаційної

ради з питань житлового будівництва

та завершення недобудов

На підставі п.9 ч.1 ст.39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та з метою оперативного вирішення проблем, що виникають у ході реалізації щорічної обласної програми Розвитку житлового будівництва та програми “Завершення недобудов”:

1. Створити обласну координаційну раду з питань житлового будівництва та завершення недобудов у складі згідно з додатком та затвердити положення про неї (додається).

2. Організаційне забезпечення діяльності обласної координаційної ради з питань житлового будівництва та завершення недобудов покласти на управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Лавренка М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 23 квітня 2003 року № 201-р

С К Л А Д

обласної координаційної ради з питань житлового будівництва

та завершення недобудов

Голова координаційної ради

ЛАВРЕНКО

Микола Миколайович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови координаційної ради

БОНДАРЕНКО

Олександр Миколайович

-

начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Секретар координаційної ради

МАМЕДОВА

Наіля Аділовна

-

начальник відділу управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Члени координаційної ради:

БІДЕНКО

Алла Миколаївна

-

начальник відділу обласного управління статистики

КАРПЕНКО

Григорій Петрович

-

заступник начальника відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

КОРОТИЧ

Галина Олександрівна

-

заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

КОШОВЕНКО

Валерій Леонтійович

-

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації

ЛИПОВЕЦЬ

Тетяна Іванівна

-

начальник управління з питань власності облдержадміністрації

ЛОМАКІН

Ігор Анатолійович

-

голова обласного фонду підтримки індивідуаль-ного житлового будівництва на селі

ФАРТУШНІЙ

Сергій Маркович

-

заступник начальника головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи

ФУРМАНОВ

Ігор Олександрович

-

начальник управління інвестиційної політики облдержадміністрації

ШАТНИЙ

Микола Миколайович

-

заступник начальника регіонального Фонду державного майна України по Кіровоградській області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 23 квітня 2003 року № 201-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну координаційну раду з питань житлового будівництва

та завершення недобудов

І. Загальне положення

1. Обласна координаційна рада з питань житлового будівництва та завершення недобудов (далі - координаційна рада), утворена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, є постійно діючим робочим органом при обласній державній адміністрації.

2. Координаційна рада керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання координаційної ради

1. Оперативне вирішення проблем, що виникають у ході реалізації щорічної обласної програми житлового будівництва та програми завершення недобудов.

2. Об”єднання зусиль щодо координації дій підприємств, організацій та установ у вирішенні питань житлового будівництва та завершення недобудов.

ІІІ. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1. Здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за ходом виконання програм житлового будівництва, завершення недобудов, за ефективним використанням коштів на їх реалізацію.

2. Визначає перспективні завдання щодо реалізації програм по будівництву.

3. Розглядає на засіданнях питання про вжиття заходів, спрямованих на надолуження допущеного відставання у виконанні програмних обсягів житла та скорочення обсягів незавершеного будівництва.

4. Аналізує інвестиційну, технічну та цінову політику органів, що здійснюють реалізацію будівельних програм.

5. Надає рекомендації щодо розповсюдження в області досвіду інших регіонів щодо будівництва житла та незавершених будівництвом об”єктів, контроль за їх впровадження.

6. Координаційна рада має право:

залучати експертів до аналізу окремих питань житлового будівництва та завершення недобудов;

заслуховувати звіти органу, який здійснює реалізацію програм житлового будівництва та завершення недобудов;

давати рекомендації по внесенню змін в нормативні документи.

7. Члени координаційної ради несуть відповідальність у межах повноважень за дотриманням інтересів держави згідно з чинним законодавством.

8. Координаційна рада подає облдержадміністрації звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи координаційної ради незадовільною голова координаційної ради вносить пропозиції щодо зміни її складу.

9. Засідання координаційної ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення координаційної ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну - голос голови є вирішальним.

Позачергові засідання координаційної ради проводяться за вимогою голови ради.

____________________

1

1

2

Продовження додатка

2