від 15 квітня 2003 року № 186-р

Про фінансування заходів

та об'єктів з обласного фонду

охорони навколишнього

природного середовища

На виконання Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Указу Президента України від 4 лютого 2003 року № 75 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада
2002 року “Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води у містах і селах України”, відповідно до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням обласної ради від 20 квітня 2001 року № 233, програми соціально-економічного розвитку області на 2003 рік та порядку планування та фінансування природоохоронних заходів та об'єктів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 березня 2002 року № 110-р:

1. Затвердити перелік природоохоронних заходів та об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2003 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (додається).

2. Визначити обсяг фінансування природоохоронних заходів та об'єктів на 2003 рік з урахуванням перехідного залишку коштів з 2002 року у сумі
986,23 тис.грн.

3. Рекомендувати Кіровоградському, Олександрійському та Світловод-ському міськвиконкомам забезпечити фінансування природоохоронних заходів та об'єктів з міських фондів охорони навколишнього природного середовища відповідно до ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

4. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації забезпечити безумовне виконання заходів по реконструкції фільтрувальної станції районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград” за рахунок видатків обласного бюджету на капітальні вкладення у сумі 71,1 тис.грн. та коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі
400,0 тис.грн.

5. Державному управлінню екології та природних ресурсів в області, управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації, обласному виробничому управлінню меліорації і водного господарства, головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, міськвиконкомам, райдержадміністраціям глибоко і всебічно проаналізувати стан справ у сфері охорони та використання водних ресурсів, забезпечення якості питної води, а також з питань поліпшення навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів; розробити заходи щодо усунення наявних недоліків, забезпечити надання щоквартальних звітів про виконання відповідних програм в облдержадміністрацію.

6. Державному управлінню екології та природних ресурсів в області та державній податковій адміністрації в області здійснити додаткові заходи по залученню до сплати зборів за забруднення навколишнього природного середовища суб'єктів господарської діяльності з метою забезпечення понадпланових надходжень до обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

7. Головному розпоряднику коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища забезпечити фінансування природоохоронних заходів і об'єктів у міру надходження коштів та здійснювати контроль за цільовим та економним їх використанням.

8. Головному управлінню економіки облдержадміністрації надати до
25 січня 2004 року узагальнену інформацію про стан виконання зазначеного розпорядження заступнику голови обласної державної адміністрації
Ковальчуку М.М.

9. Зняти з контролю розпорядження голови облдержадміністрації від
26 березня 2002 року №110-р “Про фінансування заходів та об'єктів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища”, від 25 вересня
2002 року № 358-р “Про фінансування додаткових заходів та об'єктів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища” та від
26 грудня 2002 року № 531-р “Про фінансування додаткових заходів із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища”.

10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 15 квітня 2003 року № 186-р

П Е Р Е Л І К

природоохоронних заходів та об'єктів, фінансування яких буде здійснюватись

у 2003 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

№ п/п

Код видатку

Заходи та об'єкти

Сума, тис.грн.

Примітки

1

2

3

4

5

І. Природоохоронні заходи

1.

240602

Захоронення токсичних відходів гальванічного виробництва заводу "Калькулятор”, м.Світловодськ

20,0

Згідно із запитом

2.

240601

Створення захисних лісових насаджень на території області

60,0

Розпорядження голови облдерж-адміністрації від 26 червня 2001 р.

№ 253-р “Про створення захисних лісових насаджень на території області у 2002-2006 рр.”

3.

240601

Дослідження та розширення

мережі природно-заповідного

фонду області

5,0

Обласна програма формування національної екологічної мережі на території Кіровоградської області на 2003-2015 рр., затверджена рішен-ням обласної ради від 24 січня
2003 р. № 141

4.

240601

Поліпшення технічного і екологіч-ного стану Лелеківського водо-сховища (Кіровоградський район)

20,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р.

№ 197-р

5.

240601

Здійснення робіт по реставрації лісового дослідного господар-
ства - парк “Веселі Боковеньки”

34,0

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”

6.

240604

Реконструкція інфраструктури пам"ятки садово-паркового мистецтва "Хутір Надія"

45,0

Згідно з запитом

7.

240601

Природоохоронні заходи щодо захисту територій та об'єктів від підтоплення

15,0

Обласна програма ліквідації наслідків підтоплення територій міст, селищ і сіл Кіровоградської області, затверджена рішенням обласної ради від 6 вересня
2002 року № 66

8.

240601

Роботи, пов”язані з поліпшенням технічного стану Кіровоград-ського водосховища у м.Кіровограді

48,0

Згідно з запитом

9.

240601

Роботи, пов”язані з поліпшенням технічного стану водоймища в с.Червоний Яр Кіровоградського району

16,0

Згідно з запитом

10.

240601

Природоохоронні заходи на р.Омельничок в смт Павлиш

24,13

Програма екологічного оздоров-лення басейну Дніпра та поліп-шення якості питної води в Кірово-градській області, затверджена рішенням обласної ради від
28 січня 2000 р. № 115

ІІ. Природоохоронні об'єкти

1.

240604

Реконструкція фільтруючих накопичувачів фільтрувальної станції районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград”

400,0

Згідно з запитом

2.

240604

Реконструкція каналізаційного колектора у м.Олександрія

80,0

Згідно з запитом

3.

240604

Реконструкція очисних споруд в м.Бобринець

80,0

Згідно з запитом

4.

240604

Реконструкція очисних споруд в Новгородківському районі

50,0

Згідно з запитом

5.

240604

Реконструкція очисних споруд в м.Новомиргород

20,1

Згідно з запитом

6.

240604

Реконструкція каналізаційно-насосної станції у с.Липняжка Добровеличківського району

50,0

Згідно з запитом

ІІІ. Організаційні заходи

1.

240604

Проведення Дня довкілля

7,0

Указ Президента України від
6 серпня 1998 р. № 855 “Про проведення Дня довкілля”

2.

240604

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, органі-зація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навко-лишнього природного середо-вища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

7,0

Оргузька Конвенція від 30 жовтня 2001 р. “Про участь громадськості у прийнятті рішень екологічного характеру”

3.

240604

Резерв

5,0

Усього:

986,23

_____________________

2

2

1

2

3

4

5