від 11 квітня 2003 року № 181-р

Про встановлення на 2003 рік

граничної чисельності, фонду оплати

праці працівників і видатків на утримання

обласної та районних державних

адміністрацій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня
2003 року № 380 “Про встановлення на 2003 рік граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання обласних, Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій”:

1. Установити граничну чисельність, фонд оплати праці працівників обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій та затвердити видатки на їх утримання згідно з додатками 1,2.

2. Головам районних державних адміністрацій затвердити граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання структурних підрозділів райдержадміністрацій у межах показників, установлених цим розпорядженням.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня 2002 року № 140-р “Про встановлення граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання обласної та районних державних адміністрацій”.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток 1

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 квітня 2003 року № 181-р

ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

працівників, видатки на утримання апарату обласної державної адміністрації

та її структурних підрозділів

п/п

Обласна державна адміністрація

Гранична чисель-ність

(одиниць)

Фонд

оплати праці працівників (грн.)

Видатки на

2003 рік (грн.)

1.

Апарат облдержадміністрації

100

673200

1600994

2.

Головне управління економіки

43

275000

453254

3.

Головне управління праці та соціального захисту населення

42

277200

472342

4.

Головне управління сільського господарства і продовольства

50

294000

525092

5.

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

83

428000

790627

6.

Управління з питань власності

6

42100

70221

7.

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку

21

123000

213774

8.

Управління житлово-комунального господарства

21

131200

233608

9.

Управління містобудування та архітектури

12

82000

140324

10.

Управління охорони здоров'я

22

130200

216517

11.

Управління культури

19

111200

189770

12.

Управління у справах преси та інформації

7

53000

85345

13.

Управління з питань внутрішньої політики

10

73200

116397

14.

Служба у справах неповнолітніх

5

31900

55840

15.

Державний архів області

55

231000

385044

16.

Інспекція державного технічного нагляду

30

193000

263100

17.

Управління у справах національностей, міграції та релігій

7

54000

98528

18.

Управління у справах сім'ї та молоді

9

58900

99106

19.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму

11

72800

122837

20.

Управління освіти і науки

21

136000

236862

21.

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі

17

109200

192475

22.

Управління інвестиційної політики

8

59100

96385

23.

Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції

6

45800

75458

РАЗОМ

605

3685000

6733900

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 2

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 квітня 2003 року № 181-р

ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ, ВИДАТКИ

на утримання апарату районних державних адміністрацій

та їх структурних підрозділів

№ п/п

Районні державні адміністрації

Гранич-на чисель-ність (оди-ниць)

у тому числі апарат райдерж-адмініст-рацій

Фонд оплати праці працівників (грн.)

Видатки на 2003рік (грн.)

Усього

у тому числі апарат рай-держадмі-ністрацій

Усього

у тому числі апарат рай-держадмі-ністрацій

1.

Бобринецька

86

25

434500

135890

698430

242780

2.

Вільшанська

70

23

353700

125020

585185

223350

3.

Гайворонська

93

26

469900

141325

752460

252485

4.

Голованівська

89

26

449650

141325

704565

252485

5.

Добровеличківська

87

26

439500

141325

695750

252485

6.

Долинська

85

26

429400

141325

687430

252485

7.

Знам'янська

82

25

414250

135890

647000

242780

8.

Кіровоградська

88

25

444600

135890

701270

242780

9.

Компаніївська

66

23

333550

125020

549055

223350

10.

Маловисківська

93

27

469850

146760

752215

262200

11.

Новгородківська

71

24

358700

130460

569765

233065

12.

Новоархангельська

85

25

429400

135890

681585

242780

13.

Новомиргородська

85

25

429400

135890

703055

242780

14.

Новоукраїнська

94

27

474900

146760

745135

262200

15.

Олександрівська

86

26

434450

141325

685435

252485

16.

Олександрійська

93

26

469850

141325

740525

252485

17.

Онуфріївська

71

24

358700

130460

585400

233065

18.

Петрівська

81

25

409206

135890

664066

242780

19.

Світловодська

68

23

343550

125020

559710

223350

20.

Ульяновська

80

25

404144

135890

654409

242780

21.

Устинівська

69

23

348600

125020

570455

223350

Усього

1722

525

8699800

2853700

13932900

5098300

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ