від 11 квітня 2003 року № 180-р

Про заходи щодо стабілізації

становища на ринку борошна

та хліба у період до надходження

зерна від нового урожаю

Відповідно до п.9 частини 1 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання доручень Президента України від 20 березня 2003 року №1-1/314 і Кабінету Міністрів України від 21 березня
2003 року №17527 щодо вжиття заходів по недопущенню зростання цін на борошно та хліб у період до надходження зерна від нового урожаю, забезпечення постійного контролю за рівнем цін на ці продукти та їх надходженням на ринок у необхідних обсягах:

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати Знам"янському, Кірово-градському, Олександрійському, Світловодському міським головам встановити постійний контроль за рівнем цін на борошно та хліб у період до надходження зерна від нового урожаю та вжити заходів щодо недопущення їх зростання.

2. Створити робочу групу по контролю і забезпеченню стабільності цін на основні види хлібобулочних виробів та затвердити її склад (додається).

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати Знам"янському, Кірово-градському, Олександрійському, Світловодському міським головам створити міські та районні робочі групи по контролю і забезпеченню стабільності цін на основні види хлібобулочних виробів та забезпечити оперативне реагування на зміни у ситуації на ринку хліба.

4. Державній інспекції з контролю за цінами в області запровадити моніторинг роздрібних цін на борошно пшеничне вищого і першого гатунків, основні види хліба і хлібобулочних виробів та забезпечити щоденне інформування Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України про рівень зазначених цін та заходи щодо недопущення їх зростання.

Головам райдержадміністрацій, міським головам забезпечити щоденне інформування головного управління економіки облдержадміністрації про зміну зазначених цін та заходи щодо недопущення їх зростання.

5. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку і інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдерж-адміністрації разом з райдержадміністраціями і міськвиконкомами проаналізувати ситуацію та вжити заходів щодо забезпечення підприємств області зерном і борошном для хлібопечення за сталими цінами до нового урожаю.

6. Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації разом з райдержадміністраціями і міськвиконкомами встановити контроль за рівнем торговельних надбавок та вжити заходів щодо забезпечення торговельної мережі області борошном та хлібобулочними виробами за найнижчими цінами.

7. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, Державній інспекції по контролю за цінами в області, головам райдержадміністрацій, міським головам щомісяця, починаючи з квітня п.р., до 15 числа подавати головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про стан виконання завдань, передбачених даним розпорядженням.

Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження подавати голові обласної державної адміністрації щомісяця до 20 числа.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Лавренка М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 квітня 2003 року № 180-р

СКЛАД

робочої групи по контролю і забезпеченню стабільності цін

на основні види хлібобулочних виробів

Голова комісії

МОЦНИЙ

Василь Кузьмович

-

голова обласної державної адміністрації

Заступники голови комісії:

ЛАВРЕНКО

Микола Миколайович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

ЗГРИВЕЦЬ

Федір Іванович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Члени комісії:

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

ГАВРЕНКОВА

Тетяна Семенівна

-

заступник начальника управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації

ГОЛОВЧЕНКО

Тетяна Олександрівна

-

заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації

ГРІНЧЕНКО

Сергій Анатолійович

-

начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів

КРИВИЙ

Василь Семенович

-

начальник інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

МЕДВЕДЕНКО

Олексій Олексійович

-

начальник обласної Державної хлібної інспекції Міністерства аграрної політики України

ПЕТРУШЕВСЬКИЙ

Петро Григорович

-

голова правління облспоживспілки

СЕРГАТИЙ

Олександр Михайлович

-

начальник Державної інспекції з контролю за цінами в області

ЮРЕНКО

Володимир Аврамович

-

начальник Державної інспекції з карантину рослин по Кіровоградській області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

2

2

Продовження додатка