від 10 квітня 2003 року № 177-р

Про внесення змін до розпорядження

голови обласної державної адміністрації

від 29 січня 2003 року № 32-р

Зважаючи на те, що замовником по виготовленню проектно-кошторисної документації на спорудження пам"ятника "Ангелу-Хранителю" є управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2003 року № 32-р "Про обсяги капітальних вкладень на будівництво та введення в експлуатацію об"єктів у 2003 році за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті", виклавши розділ "Інші галузі" додатка у новій редакції (додається).

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 29 січня 2003 року № 32-р

(в редакції розпорядження голови

Кіровоградської обласної державної

адміністрації

від 10 квітня 2003 року № 177-р)

РОЗПОДІЛ

обсягів капітальних вкладень на будівництво та введення в експлуатацію об"єктів,

що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету

Найменування будови (об"єкта) та її місцезнаходження, одиниця виміру

Рік по-чатку і закін-чення будів-ниц-тва

Проект-

на потуж-ність (зали-шок на 1 січня 2003 року)

Будівель-на готов-ність пус-кового комплексу на

1 січня 2003 року,

%

2003 рік

Введе-ння потуж-ностей

Передбачено капіталовкладень, тис.грн.

обласний бюджет

усього

у тому числі за-боргова-ність за минулі роки

1

2

3

4

5

6

7

ІНШІ ГАЛУЗІ

1148,1

295,7

у тому числі по замовниках:

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

700,1

295,7

реконструкція стадіону Зірка”

(ІІ черга),

місць

1999-2004

15000

80

650,1

295,7

реконструкція кінотеатру під спортзал, смт Олександрівка

2003

50,0

-

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

148,0

пам"ятник "Ангелу-Хранителю"

2003

48,0

-

генеральна схема планування території області

2003

100,0

-

Регіональна служба охорони та реставрації пам"яток містобудування та архітектури

300,0

реконструкція приміщень Будинку рад

2002-2003

300,0

-

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9