від 4 квітня 2003 року № 166-р

Про розроблення програми сприяння

підвищенню якості та конкурентоспроможності

продукції у Кіровоградській області на 2003-2005 роки

Відповідно до Указу Президента України від 23 лютого 2001 р. № 113 "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції", розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 447-р "Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг"):

1. Забезпечити у II кварталі 2003 року розробку програми сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції у Кіровоградській області на 2003-2005 роки (далі - програма).

2. Для розробки та реалізації вищезазначеної програми утворити робочу групу у складі згідно з додатком.

3. Робочій групі забезпечити подання проекту програми на розгляд голові облдержадміністрації до 1 липня 2003 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 4 квітня 2003 року № 166-р

С К Л А Д

робочої групи з розробки та реалізації програми сприяння

підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції у

Кіровоградській області на 2003-2005 роки

Керівник робочої групи

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної

державної адміністрації

Заступники керівника робочої групи:

КУЛІКОВСЬКИЙ
Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

ШЕВЧЕНКО
Анатолій Олексійович

-

директор Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології та сертифікації (ДЦСМС)

Секретар робочої групи

СЛІПЧЕНКО
Микола Миколайович

-

начальник відділу сертифікації систем управління якістю та інформації Кіровоградського ДЦСМС

Члени робочої групи:

БОЙКО
Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

БОНДАРЕНКО
Віктор Дмитрович

-

заступник директора Кіровоградського ДЦСМС

БОНДАРЕНКО
Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров"я облдержадміністрації

БОНДАРЕНКО
Олександр Миколайович

-

начальник управління архітектури та містобудування облдержадміністрації

2

Продовження додатка

ВЕРИСОЦЬКИЙ
Володимир Михайлович

-

віце-президент обласного відділення "Пошук" Української спілки підприємців і промисловців (за згодою)

ВОЛОК
Микола Микитович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ГАВРЕНКОВА
Тетяна Семенівна

-

заступник начальника управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації

ГАЙДУК
Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

КРАВЦОВ
Олександр Миколайович

-

заступник начальника Кіровоградської митниці (за згодою)

КРАПІВНИЙ
Володимир Миколайович

-

проректор з наукової роботи Кіровоградського державного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент (за згодою)

КРИВИЙ
Василь Семенович

-

начальник інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

КУРАХ
Галина Миколаївна

-

головний спеціаліст управління інвестиційної політики облдержадміністрації

ЛИТВИН
Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

МАСЛОВ
Микола Альбертович

-

голова представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в області (за згодою)

МЕДВЕДЕНКО
Олексій Олексійович

-

начальник Кіровоградської обласної державної хлібної інспекції

3

Продовження додатка

МОСКАЛЕНКО
Олександр Іванович

-

начальник управління державної ветеринарної медицини в Кіровоградській області

НАПХАНЮК
Олександр Андрійович

-

начальник відділу державної екологічної експертизи державного управління екології та природних ресурсів в області

СЛОНЄВСЬКИЙ
Юрій Євгенович

-

начальник управління соціально-економічного розвитку міста Кіровоградської міської ради (за згодою)

СНІСАРЕНКО
Сергій Володимирович

-

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

ТИШКО
Тамара Григорівна

-

заступник начальника обласного управління у справах захисту прав споживачів

ТКАЧЕНКО
Сергій Петрович

-

начальник територіального управління Держнаглядохоронпраці по Кіровоградській області

ЧЕРНЯВСЬКА
Лариса Олексіївна

-

в.о. начальника відділу зовнішньоекономічних зв"язків Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати (за згодою)

ЧОРНИЙ
Федір Федорович

-

головний державний санітарний лікар Кіровоградської області

ЮРЕНКО
Володимир Аврамович

-

начальник державної інспекції з карантину рослин по Кіровоградській області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

4