від 4 квітня 2003 року № 165-р

Про розрахунки за регіональним

замовленням на сільгосппродукцію

у 2003 році

На виконання пункту 14 рішення Кіровоградської обласної ради від 24 січня 2003 року № 140 “Про обласний бюджет на 2003 рік” щодо активізації роботи облдержадміністрації по поверненню бюджетних позичок, які надавалися з обласного бюджету за регіональним замовленням:

1.Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації:

разом із Кіровоградським обласним комунальним підприємством „Агроторговий дім” та обласним комунальним підприємством „Торговий дім „Кіровоградщина”, у зв”язку з передачею відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 16 квітня 2002 року № 144-р „Про створення Кіровоградського обласного комунального підприємства „Агроторговий дім” основних засобів з балансу обласного комунального підприємства „Торговий дім „Кіровоградщина” на баланс Кіровоградського обласного підприємства „Агроторговий дім” забезпечити укладення угоди обласним комунальним підприємством „Торговий дім „Кіровоградщина” з Кіровоградським обласним комунальним підприємством „Агроторговий дім”, за погодженням з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації, про уступку вимоги боргу з суб”єктів господарювання (у частині забезпечення погашення заборгованості обласного комунального підприємства „Торговий дім „Кіровоградщина” перед головним фінансовим управлінням облдержадміністрації в сумі 1467.2 тис. грн.) за надані їм матеріально-технічні ресурси від обласного комунального підприємства „Торговий дім „Кіровоградщина” у 1999-2000 роках з метою заготівлі сільгосппродукції для потреб області, з передачею новому кредитору документів, що свідчать про право вимоги, та повідомленням боржників про уступку вимоги;

разом з райдержадміністраціями забезпечити проведення в області роботи щодо здійснення розрахунків суб”єктів господарювання за надані їм матеріально-технічні ресурси від обласного комунального підприємства „Торговий дім „Кіровоградщина” у 1999-2000 роках з метою заготівлі сільгосппродукції для потреб області з Кіровоградським обласним комунальним підприємством „Агроторговий дім” після набуття ним права уступки вимоги цих боргів від обласного комунального підприємства ”Торговий дім „Кіровоградщина”;

інформувати головне фінансове управління облдержадміністрації про проведену роботу щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

2.Головам райдержадміністрацій:

надати допомогу Кіровоградському обласному комунальному підприємству „Агроторговий дім”, з яким обласним комунальним підприємством „Торговий дім „Кіровоградщина” буде укладено угоду про уступку вимоги боргу з суб”єктів господарювання перед цим підприємством за надані їм матеріально-технічні ресурси у 1999-2000 роках з метою заготівлі сільгосппродукції для потреб області, у питанні розрахунків боржників;

інформувати головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації про проведену роботу щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним.

3.Кіровоградському обласному комунальному підприємству „Агроторговий дім ”

укласти з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації угоду, відповідно до якої провести з ним розрахунки у сумі 1467.2 тис. грн. до кінця поточного року за рахунок коштів, залучених підприємством від стягнення заборгованості, на яку йому обласне комунальне підприємство „Торговий дім „Кіровоградщина” здійснить уступку вимоги боргу;

розробити за погодженням з головним управлінням сільського господарства і продовольства облдержадміністрації графік перерахування у 2003 році до обласного бюджету коштів, які будуть залучені підприємством від стягнення заборгованості, на яку йому обласне комунальне підприємство „Торговий дім „Кіровоградщина” здійснить уступку вимоги боргу, та подати його на затвердження облдержадміністрації до 10 квітня 2003 року;

за клопотанням облдержадміністрації або за погодженням з нею укладати договори на надання юридичних послуг для вирішення питань розрахунків за регіональним замовленням у судових органах. При цьому сума витрат підприємства по оплаті таких послуг відноситься на зменшення його зобов”язань по розрахунках з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації на підставі акта передачі-приймання цієї заборгованості від підприємства до головного фінансового управління облдержадміністрації;

надавати звіт встановленої форми та пояснення до звіту щодо розрахунків по погашенню вищезазначеної заборгованості головному фінансовому управлінню обл- держадміністрації щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

4. Кіровоградській обласній спілці споживчих товариств забезпечити безумовне виконання зобов”язань перед головним фінансовим управлінням облдержадміністрації за договором від 28 вересня 1996 року по погашенню частки реструктуризованого відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2000 року № 12-р „Про розрахунки Кіровоградської облспоживспілки по бюджетній позичці” боргу за бюджетною позичкою в сумі 47.8 тис. грн. до кінця поточного року.

5. Рекомендувати Кіровоградському обласному управлінню юстиції сприяти у здійсненні структурними підрозділами Державної виконавчої служби в області виконавчого провадження по виконанню рішень господарського суду Кіровоградської області щодо стягнення з суб”єктів господарювання їх заборгованості перед головним фінансовим управлінням облдержадміністрації за бюджетними позичками, які їм надавалися у 1996-1997 роках за регіональним замовленням, та перед обласним комунальним підприємством „Торговий дім „Кіровоградщина” за надані їм матеріально-технічні ресурси у 1999-2000 роках з метою заготівлі сільгосппродукції для потреб області.

6. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації

укласти угоду з Кіровоградським обласним комунальним підприємством „Агроторговий дім”, відповідно до якої підприємство повинне буде здійснити розрахунки з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації до кінця поточного року в сумі 1467.2 тис. грн. за рахунок коштів, залучених від стягнення заборгованості, на яку йому обласне комунальне підприємство „Торговий дім „Кіровоградщина” здійснить уступку вимоги боргу;

здійснювати зарахування витрат Кіровоградського обласного комунального підприємства “Агроторговий дім” по оплаті юридичних послуг, які будуть надаватися ним за договорами, укладеними за клопотанням облдержадміністрації або за погодженням з нею, на надання юридичних послуг для вирішення питань розрахунків за регіональним замовленням у судових органах, у рахунок зменшення суми його зобов”язань по розрахунках з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації на підставі акта передачі-приймання цієї заборгованості від підприємства до головного фінансового управління облдержадміністрації;

інформувати про стан виконання цього розпорядження заступників голови облдержадміністрації Згривця Ф.І., Ковальчука М.М. та Осадчого Є.Б. щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

7. Продовжити дію пункту 1 розпорядження голови облдержадміністрації від

8 квітня 2002 року № 128-р „Про розрахунки за регіональним замовленням на сільгосппродукцію у 2002 році” на 2003 рік.

У зв”язку з закінченням бюджетного періоду 2002 року визнати такими, що втратили чинність, пункти 2 - 8 зазначеного розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І., Ковальчука М.М. та Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В. Моцний

3

2