від 31 березня 2003 року № 149-р

Про вирішення актуальних питань

фінансового і матеріального забезпечення

спорту вищих досягнень, підготовки

спортсменів України до наступних літніх

та зимових Олімпійських та Параолімпійських

ігор

На виконання окремого доручення Прем'єр-міністра України від 24 лютого 2003 року № 11239 за підсумками наради з керівниками міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо вирішення актуальних питань фінансового і матеріального забезпечення спорту вищих досягнень, підготовки спортсменів України до наступних літніх та зимових Олімпійських ігор:

1. Організацію з підготовки і проведення обласних змагань за програмою
ІІ Всеукраїнських літніх спортивних ігор та забезпечення участі спортсменів області у фінальних змаганнях покласти на організаційний комітет з підготовки та участі спортсментів області в Олімпійських і Параолімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу, Європи та Всеукраїнських змаганнях, утворений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 5 грудня 2001 року № 484-р.

2. Затвердити план заходів щодо виконання окремого доручення Прем'єр-міністра України від 24 лютого 2003 р. №11239 (додається).

3. Управлінню інвестиційної політики, у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам про виконання плану заходів інформувати управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації щокварталу до 5 числа, наступного за звітним періодом.

4. Управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму обласної державної адміністрації інформувати облдержадміністрацію про стан виконання даного розпорядження щокварталу до 15 числа, наступного за звітним періодом.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 31 березня 2003 року № 149-р

ПЛАН

заходів щодо виконання окремого доручення Прем'єр-міністра України

від 24 лютого 2003 р. №11239

п/п

Захід

Строки виконання

Відповідальний за виконання

1.

Вжити необхідних заходів до залучення позабюджетних коштів для забезпечення підготовки спортсменів до літніх та зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор шляхом надання безкоштовних фізкультурно-оздоровчих, рекламно-інформаційних та інших послуг організаціям-інвесторам

2003 рік

Управління інвестиційної політики, з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, рай-держадміністрації, міськ-виконкоми, відділення Націо-нального Олімпійського Комітету України у Кіровоград-ській області (за згодою)

2.

Провести роботу з вивчення житлово-побутових умов кандидатів до Олімпійської та Параолімпійської збірних команд та у разі потреби вжити необхідних заходів до поліпшення цих умов

2003 рік

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

3.

Вжити заходів щодо збереження мережі спортивних шкіл усіх типів, поліпшення фінансування цих шкіл

постійно

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, рай-держадміністрації, міськ-виконкоми

4.

Провести відповідну роботу з утво-рення центрів фізичного здоров'я населення“Спорт для всіх” з ураху-ванням фінансових можливостей та місцевих потреб. Провести відповідну роботу щодо організації фізкуль-турно-оздоровчих комплексів, будівництва спортивних споруд за місцем проживання, залучення приватних інвестицій, цільового виділення земельних ділянок та нежитлових приміщень

березень-серпень

2003 року

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

5.

Вжити необхідних заходів щодо реклами Національного Олімпій-ського Комітету (біг-борди, рекламні щити, місцеве телебачення, радіо, газети, реклама на автобусах, тролейбусах тощо).

травень-червень

2003 року

Управління у справах преси та інформації, з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, рай-держадміністрації, міськвикон-коми, відділення Національ-ного Олімпійського Комітету України у Кіровоградській області (за згодою)

____________________________

2

2

Продовження додатка