від 24 березня 2003 року № 136-р

Про перелік об"єктів, на яких

виконуються реставраційно-ремонтні

роботи у 2003 році за кошти обласного

бюджету

На підставі ст.18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та відповідно до рішення обласної ради від 24 січня 2003 року № 140 "Про обласний бюджет на 2003 рік", яким передбачено обсяги капітальних видатків на ремонтно-реставраційні роботи будівель пам"яток містобудування та архітектури, що будуть проводитись за рахунок коштів обласного бюджету:

1. Затвердити перелік об"єктів та розподіл коштів з обласного бюджету у сумі 257 тис.грн. на виконання у 2003 році проектних та реставраційно-ремонтних робіт будівель пам"яток містобудування та архітектури і встановлення пам"ятного хреста С.Климовському згідно з додатком.

Визначити замовником:

по ремонтно-реставраційних роботах будівель пам"яток архітектури - регіональну службу охорони і реставрації пам"яток містобудування та архітектури;

по встановленню пам"ятного хреста С.Климовському - управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

2. Управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації - головному розпоряднику коштів обласного бюджету:

довести зазначені показники та кошториси фінансування до замовника по ремонту і реставрації будівель пам"яток містобудування та архітектури, забезпечити здійснення контролю за використанням коштів згідно з цим розпорядженням;

при виробничій необхідності вносити пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо розподілу обсягів бюджетних асигнувань між об"єктами, на яких будуть виконуватися ремонтно-реставраційні роботи, у межах сум, передбачених на ці цілі в обласному бюджеті;

щокварталу не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформувати головне фінансове управління облдержадміністрації про стан освоєння виділених коштів.

3. Зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2002 року № 544-р "Про обсяги коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам"яток містобудування та архітектури, передбачені у змінах до обласного бюджету на 2002 рік".

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Лавренка М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 березня 2003 року № 136-р

ПЕРЕЛІК

об"єктів та розподіл коштів з обласного бюджету на виконання у 2003 році проектних та реставраційно-ремонтних робіт будівель пам"яток

містобудування та архітектури і встановлення пам"ятного хреста С.Климовському

тис.грн.

п/п

Найменування об"єктів

Усього

На проектні роботи

На реставра-ційні роботи

1.

Громадський будинок

вул.Дзержинського, 84, м.Кіровоград

116,0

4,0

112,0

2.

Громадський будинок

вул.Гоголя, 44, м.Кіровоград

25,0

25,0

-

3.

Колишня земська управа

вул.Луначарського, 17/7, м.Кіровоград

50,0

-

50,0

4.

Громадський будинок

вул.Луначарського, 36/30, 36б, м.Кіровоград

6,0

6,0

-

5.

Громадський будинок

вул.Луначарського, 38, м.Кіровоград

3,0

3,0

-

6.

Обласний ляльковий театр

вул.Преображенська, 3, м.Кіровоград

50,0

4,0

46,0

7.

Встановлення пам"ятного хреста С.Климовському

7,0

-

7,0

УСЬОГО:

257,0

42,0

215,0

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка 1