від 12 березня 2003 року № 121-р

Про забезпечення обговорення проекту

Закону України “Про внесення змін

до Конституції України”

Відповідно до Указу Президента України “Про внесення на всенародне обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України” та з метою якнайширшого визначення позиції громадян стосовно переходу до парламентсько-президентської форми правління, а також інших положень законопроекту:

1. Утворити робочу групу з питань забезпечення обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України” у складі згідно з додатком.

2. Головам районних державних адміністрацій утворити відповідні робочі групи райдержадміністрацій.

3. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації
(Волок М.М.), головам районних державних адміністрацій забезпечити публікацію у комунальних засобах масової інформації тексту законопроекту для широкого ознайомлення з ним населення області, започаткування у них спеціальних рубрик, присвячених обговоренню законопроекту.

4. Управлінням у справах преси та інформації облдержадміністрації, з питань внутрішньої політики, обласній державній телерадіокомпанії, обласному управлінню юстиції вжити заходів щодо проведення “круглих столів, конференцій, дискусій для обговорення та роз'яснення положень законопроекту.

5. Управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації (Яременко О.П.), головам райдержадміністрацій організувати проведення соціологічних досліджень щодо ставлення мешканців області до положень законопроекту.

6. Зобов'язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам організувати обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України” на сесіях рад усіх рівнів у період з 17 березня по
15 квітня 2003 року.

7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо підготовки і проведення загальних зборів громадян, з метою обговорення положень законопроекту.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облас-ної державної адміністрації А.В. Перевозника.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 12 березня 2003 року № 121-р

СКЛАД

робочої групи з питань забезпечення обговорення проекту

Закону України “Про внесення змін до Конституції України”

Керівник робочої групи

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники керівника робочої групи:

ЦЕЛИХ

Юрій Георгійович

-

заступник голови обласної ради (за згодою)

МИХАЛКОВИЧ

Петро Олександрович

-

начальник обласного управління юстиції

Члени робочої групи:

ВОЛОК

Микола Микитович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдерж-адміністрації

КУЛІКОВСЬКИЙ

Сергій Борисович

-

доцент кафедри філософії Кіровоградського державного технічного університету (за згодою)

МАЛОВ

Сергій Володимирович

-

начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації

М”ЯТОВИЧ

Валерій Павлович

-

головний редактор газети “Народне слово”

ОМЕЛЬЧУК

Сергій Іванович

-

генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії

СЕРДЮЧЕНКО

Юрій Миколайович

-

голова обласної організації Національної спілки журналістів (за згодою)

ЯРЕМЕНКО

Олег Петрович

-

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

ЯЦУК

Володимир Васильович

-

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кіровоградського державного педагогічного університету (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

2

2

Продовження додатка