від 7 березня 2003 року № 108-р

Про забезпечення виконання

обласної програми розвитку

малого підприємництва на

2003-2004 роки

З метою успішної реалізації обласної програми розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки (далі - програма), затвердженої рішенням обласної ради від 24 січня 2003 року № 142, виконання вимог законів України “Про державну підтримку малого підприємництва”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”:

1. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств і відомств України, міським головам забезпечити безумовне виконання основних показників програми та програмних заходів у встановлені терміни, розробити та затвердити робочі плани конкретних дій, визначити відповідальних осіб.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам вжити заходів щодо неухильного виконання вимог законодавства, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу, забезпечити зростання показників кількості суб'єктів малого підприємництва на 10 тис.осіб наявного населення, збільшити питому вагу сектора малого підприємництва в структурі економіки територій, підвищити його економічну ефективність.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації до 1 квітня
2003 року розробити основні показники стану розвитку та підтримки малого підприємництва на місцевому рівні та запровадити щоквартальний моніторинг виконання заходів програми.

4. Зобов'язати райдержадміністрації, рекомендувати міськвиконкомам організувати ефективну роботу районних та міських центрів підтримки і розвитку підприємництва та щокварталу подавати звіт про їх діяльність разом з інформацією про стан виконання програми.

5. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій посилити контроль та забезпечити недопущення фактів примусового залучення коштів суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі до фондів, утворення яких не передбачено законами України або внесення коштів до яких є добровільним.

Заступнику голови обласної державної адміністрації Осадчому Є.Б., начальнику обласного управління юстиції Михалковичу П.О. здійснювати контроль за правомірністю створення фондів при органах виконавчої влади та вжити конкретних заходів по викоріненню фактів порушення законодавства із зазначених питань.

6. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам з метою залучення широких верств населення до участі у підприємницькій діяльності забезпечити виконання районних та міських програм розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки, звернувши особливу увагу на впровадження спрощених механізмів започаткування діяльності та процедури отримання дозволів і погоджень шляхом реалізації системи “єдиних офісів”.

7. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити ефективну роботу Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області та зміцнення його матеріально-технічної бази.

8. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, міськвиконкомам і райдержадміністраціям, громадським об'єднанням підприємців, підприємствам, організаціям та установам, які визначені виконавцями заходів програми, щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подавати головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про хід їх виконання.

9. Головному управлінню економіки облдержадміністрації щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформувати Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва та обласну державну адміністрацію про хід реалізації програми.

10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

2

2