від 18 лютого 2003 року № 71-р

Про напрямки і обсяги фінансування

дорожніх робіт по області на 2003 рік

З метою забезпечення збереження і розвитку дорожнього господарства області та на виконання рішень обласної ради від 24 січня 2003 року № 140 "Про обласний бюджет на 2003 рік", від 11 січня 2002 року № 318 "Про внесення змін і доповнень до деяких рішень обласної ради":

1. Затвердити зведений план фінансування та напрямки використання коштів на дорожні роботи у 2003 році:

1.1. Надходження до місцевих бюджетів - усього - 5266,0 тис.грн.

у тому числі:

податок з власників транспортних засобів - 4866,0 тис.грн.

плата за придбання торгових патентів пунктами

продажу нафтопродуктів (автозаправними

станціями, заправочними пунктами) - 400,0 тис.грн.

Крім того, мобілізація додаткових ресурсів

(недоїмка з податку з власників транспортних

засобів минулих років) - 676,7 тис.грн.

1.2. Напрямки використання коштів:

кредиторська заборгованість - усього - 3627,7 тис.грн.

у тому числі:

за виконані обсяги дорожніх робіт у 2002 році - 3090,2 тис.грн.

обладнання, придбане у 2002 році,

що не потребує монтажу - 342,9 тис.грн.

по відрахуваннях на дорожні роботи за 1999 рік

згідно з рішенням господарського суду

Кіровоградської області - 194,6 тис.грн.

будівництво, ремонт і поточне утримання

автомобільних доріг - 1065,0 тис.грн.

у тому числі:

ремонт виробничих баз - 365,0 тис.грн.

фінансування обладнання, що не потребує монтажу,

підрядникам по фактичному придбанню - 900,0 тис.грн.

витрати, пов"язані з управлінням організацією

та зміцненням матеріально-технічної бази

Служби автомобільних доріг - 200,0 тис.грн.

заходи по виконанню обласної програми розвитку

дорожнього руху та його безпеки на 2003 рік - 150,0 тис.грн.

2. Доручити першому заступнику голови обласної державної адміністрації Лавренку М.М. затвердити за поданням Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області обсяги дорожніх робіт по районах і об"єктах з урахуванням значення доріг і видів робіт та вносити відповідні корективи у виробничу програму у разі виникнення змін в обсягах фінансування.

3. Рекомендувати державній податковій адміністрації в Кіровоградській області забезпечити:

у повному обсязі збір податків з власників транспортних засобів, плати за торгові патенти пунктами продажу нафтопродуктів;

своєчасне та повне стягнення недоїмки по податку з власників транспортних засобів за минулі роки.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Лавренка М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

2