від 17 лютого 2003 року № 63-р

Про новий склад колегії Державного

архіву Кіровоградської області

Відповідно до ст.39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", п.9 Положення про Державний архів Кіровоградської області, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 листопада
2002 року № 466-р, та у зв"язку з кадровими змінами:

1. Затвердити новий склад колегії Державного архіву Кіровоградської області згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 січня 2002 року № 21-р "Про новий склад колегії Державного архіву Кіровоградської області".

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 17 лютого 2003 року № 63-р

С К Л А Д

колегії Державного архіву Кіровоградської області

Голова колегії

ЧВАНЬ

Тамара Володимирівна

-

директор Державного архіву Кіровоградської області

Заступник голови колегії

КОСЕНКО

Тетяна Миколаївна

-

заступник директора Державного архіву Кіровоградської області

Секретар колегії

КОНОНЕЦЬ

Ніна Олександрівна

-

головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби Державного архіву Кіровоградської області

Члени колегії:

БАЛАШОВ

Володимир Іванович

-

начальник відділу формування Національ-ного архівного фонду та діловодства Державного архіву Кіровоградської області

ГУБСЬКА

Любов Олексіївна

-

начальник архівного відділу Кіровоградської районної державної адміністрації

ЖУК

Олена Климівна

-

начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату, головний зберігач фондів Державного архіву Кіровоградської області

КАРПЕНКО

Галина Михайлівна

-

завідуюча сектором діловодства та об"єдна-ним архівом виконавчого апарату Федерації профспілок області (за згодою)

КЛЯНЧИНА

Галина Іванівна

-

завідуюча Кіровоградським міським державним архівом

МАРЕНЕЦЬ

Лілія Володимирівна

-

начальник відділу інформації та використан-ня документів Державного архіву Кіровоградської області

ПЕТРОВА

Іда Василівна

-

завідувач відділу відомчих архівів, комплек-тування та експертизи цінності документів (за рахунок спецкоштів) Державного архіву Кіровоградської області

УШАКОВА

Олена Вячеславівна

-

завідувач відділу забезпечення фізичної збереженості документів Державного архіву Кіровоградської області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка