від 17 лютого 2003 року № 62-р

Про обласну програму

організаційного забезпечення

діяльності судів на 2003-2005 роки

На виконання Розпорядження Президента України від 11 грудня 2002 року № 395-рп “Про заходи щодо забезпечення належних умов діяльності судів”, з метою поліпшення матеріально-технічного забезпечення діяльності судів області, створення належних умов для здійснення правосуддя на рівні, достатньому для гарантування права кожного громадянина на судовий захист:

1. Затвердити обласну програму організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки (далі - програма) (додається).

2. Звернути увагу голів Новгородківської, Новоархангельської, Новомирго-родської райдержадміністрацій на незадовільну роботу щодо організації виконання Розпорядження Президента України від 27 липня 1996 року № 208-рп “Про забезпечення судів приміщеннями”.

3. Зобов'язати голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам, органам місцевого самоврядування забезпечити реалізацію заходів, передбачених програмою, та в межах чинного законодавства у 2003-2005 роках передбачати і здійснювати відповідні видатки за рахунок коштів місцевих бюджетів.

4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств і відомств України в області, міським головам інформувати територіальне управління державної судової адміністрації в області про стан виконання заходів, визначених даною програмою, щороку до 1 січня.

5. Територіальному управлінню державної судової адміністрації в області здійснювати аналіз стану виконання програми і узагальнену довідку з висновками і пропозиціями щодо її реалізації надавати обласній державній адміністрації до 20 січня щороку.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 17 лютого 2003 року № 62-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

організаційного забезпечення діяльності судів

на 2003 - 2005 роки

1. Обгрунтування необхідності прийняття

обласної програми

Протягом останніх років поетапно здійснено ряд заходів щодо реформування судової системи, спрямованих на зміцнення законності, підвищення професіоналізму та відповідальності судів.

З прийняттям Закону України "Про судоустрій України" започатковано нову систему судоустрою держави, яка ґрунтується на принципах територіальності та спеціалізації з метою забезпечення права на судовий захист, удосконалюється процедура здійснення судочинства, зроблені кроки для утвердження незалежності суддів.

Обласна програма організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки (далі - програма) розроблена на підставі вимог статті 130 Конституції України, Закону України "Про судоустрій України", указів Президента України від 29 серпня 2002 року № 780 "Про Державну судову адміністрацію України" та від 18 лютого 2002 року № 143 "Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян", Розпорядження Президента України від 27 липня 1996 року № 208-рп "Про забезпечення судів приміщеннями", постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 року № 692 "Про затвердження Програми забезпечення судів належними приміщеннями на 2002-2006 роки" та на виконання Розпорядження Президента України від 11 грудня 2002 року № 395-рп "Про заходи щодо забезпечення належних умов діяльності судів” і визначає заходи щодо подальшого реформування судової системи області за такими основними напрямками:

організаційне забезпечення діяльності судів;

зміцнення матеріальної бази апеляційного, господарського судів області, місцевих судів міст і районів області та забезпечення належних умов для здійснення правосуддя;

поліпшення кадрового забезпечення судів;

поліпшення охорони приміщень;

вирішення соціально-побутових проблем та забезпечення безпеки суддів.

У зв'язку з проведенням судової реформи, розширенням функцій місцевих судів значно зросло навантаження на суддів області, а саме в 2001 році -
64,6 справи на суддю на місяць, у 2002 - 73 справи.

Незважаючи на позитивні зрушення на законодавчому рівні, здійснені заходи щодо зміцнення матеріальної бази судів, стан організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, що знаходяться на території області, не відповідає нагальним потребам судів.

В області функціонує 28 судів: апеляційний суд області, господарський суд області, 26 місцевих судів міст і районів області. 5 судів розміщено у непристосованих для здійснення правосуддя приміщеннях, 1 - в аварійному приміщенні, приміщення 13 судів потребують капітального ремонту і реконструкції. Зали судових засідань апеляційного та місцевих судів області не обладнані необхідними технічними засобами фіксування судового процесу, службові кабінети - сучасною комп'ютерною та копіювальною технікою; Розгляд судових справ затримується через недостатню кількість залів судових засідань для їх проведення.

Із 26 приміщень, що займають місцеві суди Кіровоградської області, жодне не відповідає установленим вимогам. Не мають власних площ господарський суд області, місцеві суди Ленінського району м.Кіровограда, Новомиргородського, Долинського та Олександрійського районів.

Вкрай скрутне становище із забезпеченням місцевих судів приміщеннями склалося в Добровеличківському, Новгородківському, Новоархангельському, Новомиргородському районах та у м. Знам”янці. Приміщення місцевого суду Новоархангельського району знаходиться в аварійному стані. Потребують капітального ремонту 12 місцевих судів: Бобринецького, Вільшанського, Гайворонського, Кіровоградського, Компаніївського, Маловисківського, Олександрійського, Онуфріївського, Петрівського, Світловодського, Ульяновського та Устинівського районів; реконструкції - місцеві суди м.Олександрії та м.Світловодська; поточного ремонту - всі інші суди області.

За рахунок державних капітальних вкладень з 1992 року будується приміщення місцевого суду Новоукраїнського району (стан готовності - 98%), але у зв'язку з систематичним недофінансуванням ввести в дію даний об'єкт немає можливості.

У приміщенні місцевого суду Ленінського району м.Кіровограда взагалі відсутня можливість для улаштування залів судових засідань, кімнат для нарад, приміщень для утримання підсудних.

Інженерно-технічне обладнання майже у всіх судах не відповідає вимогам відправлення судочинства. Зокрема, відсутні грати на вікнах, металева огорожа та засоби телефонно-сигналізаційного забезпечення у залах судових засідань, де розглядаються кримінальні справи, охоронно-пожежна сигналізація. Відсутність ізольованого шляху доставки підсудних до залу судових засідань унеможливлює розгляд кримінальних справ. У незадовільному стані в переважній більшості судів знаходяться меблі, відсутня оргтехніка, витратні матеріали, комп"ютерна мережа (електронна пошта тощо).

Десять з 26 судів області забезпечені технічними засобами фіксування судового процесу, один суд - аудіозаписуючою апаратурою і тільки один апеляційний суд Кіровоградської області облаштований відеозаписуючою апаратурою.

Протягом останніх трьох років фінансування судів області здійснювалося у межах 60 % від потреби. У повному обсязі фінансувалися лише витрати на оплату праці. Через відсутність коштів для оплати комунальних послуг, зв'язку періодично відключаються службові телефони, припиняється подача електроенергії та тепла, затримується відправка поштової кореспонденції.

Не вирішені питання щодо соціально-побутового забезпечення суддів, членів їх сімей та працівників апарату судів. Потребують житла 21 суддя, поліпшення житлових умов - 3 судді Кіровоградської області, не відпрацьовані системи медичного обслуговування та санаторно-курортного оздоровлення, забезпечення безпеки суддів та членів їх сімей, медичного обслуговування працівників апарату судів. Створений підрозділ судової міліції за своїм штатним розписом спроможний виконувати покладені на нього функції лише в обласному центрі і для покриття території області вкрай необхідно суттєво збільшити його чисельність, укріпити його технічно, організувати систематичну професійну підготовку особового складу, виділити приміщення для його розташування.

У поліпшенні роботи судів загальної юрисдикції області однаково мають бути зацікавлені як держава, так і всі територіальні громади регіону. Тому необхідним є об'єднання та координація зусиль держави, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області для реалізації заходів щодо створення належних умов діяльності судів, спрямованої на захист прав і свобод людини і громадянина, інтересів держави.

2. Мета і завдання програми

Мета даної програми - забезпечення дотримання Конституції України, виконання чинного законодавства з питань реформування судової системи і судочинства, актів Президента України щодо підвищення рівня відправлення правосуддя на засадах законності, об'єктивності, неупередженості та поліпшення ефективності діяльності судів загальної юрисдикції, які знаходяться на території області.

Основні завдання програми - підтримання стабільного функціонування судів, належного організаційного, правового, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення оптимальних умов для якісного, швидкого здійснення правосуддя, поліпшення взаємодії правоохоронних, судових органів щодо належної охорони приміщень, особистої безпеки суддів, членів їх сімей, вирішення житлово-побутових проблем працівників судів.

Реалізація заходів, передбачених даною програмою, сприятиме створенню в судах області умов, придатних для здійснення правосуддя на рівні, достатньому для гарантування права кожного на судовий захист незалежним і неупередженим судом, відповідно до Закону України "Про судоустрій України" та процесуальних законів.

3. Заходи

1. Забезпечення судів приміщеннями, належно обладнаними для здійснення судочинства:

1.1 Виділити приміщення для розташування місцевих судів у зв'язку з аварійним станом і неможливістю відправлення судочинства у Добровелич-ківському, Новгородківському, Новомиргородському, Новоархангельському, Знам”янському районах.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, райдержадміністрації

разом з органами місцевого самоврядування

Протягом 2003 року

1.2. Вирішити питання щодо виділення коштів на відселення судової палати по цивільних справах апеляційного суду області у приміщенні готелю “Київ”.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, Кіровоградський

міськвиконком

Перше півріччя 2003 року

1.3. Вирішити питання про виділення коштів для проведення капітального ремонту аварійного нині діючого приміщення апеляційного суду області (пам'ятки архітектури).

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, управління капітального

будівництва облдержадміністрації

Перше півріччя 2003 року

1.4. Вжити заходів щодо закінчення незавершеного будівництва або надання нового приміщення під розміщення апеляційного суду Кіровоградської області.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, управління капітального

будівництва облдержадміністрації

Протягом 2003-2004 років

1.5. Надати господарському суду області додаткові службові приміщення загальною площею 200 кв.м з передачею на баланс нині діючого приміщення.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, управління з питань

власності облдержадміністрації

Протягом 2003 року

1.6. Вжити заходів щодо проведення капітального ремонту, поточних робіт і переобладнання приміщень місцевих судів Бобринецького, Вільшанського, Гайворонського, Кіровоградського, Компаніївського, Маловисківського, Онуфріївського, Олександрійського, Петрівського, Ульяновського районів та м.Знам”янки.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, райдержадміністрації

разом з органами місцевого самоврядування

Протягом 2003-2005 років

1.7. Вирішити питання про виділення коштів на прибудову залів судових засідань загальною площею 2000 кв.м, до існуючого приміщення місцевого суду Ленінського району м.Кіровограда.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, Кіровоградський

міськвиконком

Протягом 2003-2004 років

1.8. Вирішити питання про виділення коштів на прибудову залів засідань, загальною площею 500 кв.м до існуючого приміщення місцевого суду Кіровського району м.Кіровограда.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, Кіровоградський

міськвиконком

Протягом 2003-2004 років

1.9. Забезпечити належну організацію роботи по проведенню реконструкції та ремонту приміщень судів Долинського, Маловисківського районів та м.Кіровограда, м.Олександрії, м.Світловодська.

Територіальне управління державної

судової адміністрації в області,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

Протягом 2003-2004 років

1.10. Забезпечити окремим приміщенням місцевий суд м. Знам”янки.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, Знам”янський

міськвиконком

Протягом 2003 року

1.11. Вирішити питання щодо виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції приміщення місцевого суду Олександрівського району.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, Олександрівська

райдержадміністрація

Протягом 2003 року

1.12. Порушити клопотання перед Державною судовою адміністрацією України про виділення коштів з державного бюджету України на введення в експлуатацію новобудови місцевого суду Новоукраїнського району.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області

Протягом 2003 року

1.13. Для забезпечення виконання ст. 129 Конституції України вжити заходи щодо оснащення апеляційного суду, місцевих судів області технічними засобами та комп'ютерною технікою для фіксування судового процесу.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області

Протягом 2003 року

1.14. Забезпечити орган суддівського самоврядування - Раду суддів Кіровоградської області - транспортом, зв'язком, іншими необхідними засобами.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області

Протягом 2003 року

2. Забезпечення безпеки суддів, членів їх сімей

2.1. Розробити план заходів щодо забезпечення судів відповідною охороною, включаючи організацію міліцейських постів, встановлення протипожежної та ситуаційної сигналізації, облаштування камер для тримання осіб під вартою та приміщень для перебування конвою.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, міськвиконкоми, рай-

держадміністрації, управління МВС України

в області

Протягом 2003 року

2.2 Розробити план взаємодії судів області з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування на випадок виникнення надзвичайних подій, а також фактів порушення громадського порядку у приміщеннях апеляційного та місцевих судів області.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, управління МВС України

в області, головне управління з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи облдержадміністрації

Протягом 2003 року

2.3. Розробити план заходів і необхідні інструкції по забезпеченню безпеки суддів, учасників судових процесів, передбачивши координацію роботи територіального управління державної судової адміністрації, дільничних інспекторів міліції, судової міліції, загонів оперативного реагування і оперативно-розшукових підрозділів, затвердити їх спільним наказом.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, управління МВС України

в області

Протягом 2003 року

2.4. Забезпечити приміщенням підрозділ судової міліції, розглянути питання про виділення для нього транспорту (1 легковий автомобіль,
1 мікроавтобус), організувати професійне навчання, особливо підрозділу фізичної охорони, внести пропозиції МВС України щодо збільшення чисельності підрозділу судової міліції при управлінні МВС України в області.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, Кіровоградський міськ-

виконком, управління МВС України в області

Протягом 2003-2004 років

2.5. Організовувати підготовку та роботу служби судових розпорядників, аналізувати якісний і фаховий рівень кадрів, здійснювати матеріально-технічне забезпечення даної служби.

Територіальне управління державної судової

адміністрації

Постійно

2.6. У рамках чинного законодавства, на вимогу працівників суду вирішувати питання щодо видачі їм зброї та інших засобів індивідуального захисту, встановлення сучасних засобів охоронної сигналізації у приміщеннях, де проживають судді та члени їх сімей.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, управління МВС України

в області

Постійно

3. Соціально-побутове забезпечення суддів

3.1. На виконання ст.44 Закону України "Про статус суддів" забезпечити виділення житла та поліпшення житлових умов суддям апеляційного суду області, господарського суду області, місцевих судів Голованівського, Добровеличківського, Долинського, Знам”янського, Компаніївського, Маловисківського, Новгородківського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Олександрійського, Ульяновського районів та місцевих судів міст Знам”янки, Олександрії, Світловодська.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

Протягом 2003-2005 років

3.2. Розробити обласну програму будівництва житлових будинків для суддів і працівників апарату судів, визначити джерела її фінансування.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, управління капітального

будівництва, управління житлово-комунального

господарства облдержадміністрації,

міськвиконкоми, райдержадміністрації,

Протягом 2003 року

3.3. Організувати санаторно-курортне оздоровлення суддів, членів їх сімей, працівників апарату судів на базі оздоровчих комплексів області. Забезпечити оздоровлення їх дітей в канікулярний період на базі дитячих оздоровчих таборів області.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, управління освіти та

науки, охорони здоров'я, у справах сім'ї і молоді

облдержадміністрації, міськвиконкоми,

райдержадміністрації

Протягом 2003-2005 років

3.4 Вирішити питання щодо придбання комп'ютерів та створення комп'ютерної мережі в апеляційному, господарському та місцевих судах області.

Територіальне управління державної

судової адміністрації в області

Протягом 2003 року

4. Організаційно-кадрова робота

4.1. Розробити цільову комплексну програму кадрової роботи в судах області, забезпечити організацію належної роботи з кадрами.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, голови місцевих судів

області

Протягом 2003 року

4.2. Систематично аналізувати діючі нормативи щодо навантаження судів та суддів, своєчасно вносити пропозиції Державній судовій адміністрації України щодо чисельності суддів, структури та штатів апарату судів.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, голови місцевих судів

області

Постійно

4.3. За погодженням і участю суддів та працівників апеляційного суду області, ради суддів області розробляти щорічний план комплексних перевірок в судах щодо організаційного забезпечення і здійснення правосуддя. Забезпечити інформаційний супровід результатів перевірок на щорічних

конференціях суддів, президії апеляційного суду, зборах суддів, у територіальному управлінні державної судової адміністрації в області.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, голова апеляційного

суду, рада суддів області

Постійно

4.4. Вживати конкретних заходів щодо зміцнення кадрової політики, посилення особистої відповідальності голів судів області по заповненню існуючих вакансій в судах та якісному підбору кадрів на посади суддів.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, обласне управління

юстиції

Постійно

4.5. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації стану реалізації актів чинного законодавства з питань реформування судової системи в області та захисту прав і свобод громадян у сфері судочинства.

Територіальне управління державної

судової адміністрації в області

Постійно

4.6. Забезпечити місцеві суди області необхідними нормативно-правовими актами, спеціальною літературою та періодичною літературою.

Територіальне управління державної

судової адміністрації в області

Протягом 2003-2005 років

5. Науково-методичне забезпечення діяльності судів

5.1. Створити регіонально-функціональну систему професійної підготовки і перепідготовки суддів і працівників апарату судів з залученням до її реалізацій найбільш кваліфікованих суддів, а також вчених місцевих вищих навчальних закладів.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, управління освіти і науки

облдержадміністрації, центр перепідготовки та

підвищення кваліфікації працівників органів

місцевого самоврядування, керівників державних

підприємств, установ та організацій облдерж-

адміністрації, голови місцевих судів

Протягом 2003 року

6. Інформаційне забезпечення та супровід ходу судової реформи, діяльності судів області, надання правової інформації населенню області

6.1. Забезпечити обладнанням інформаційні центри при судах, підключення їх до єдиної комп'ютерної мережі судових органів України, а також обслуговування фізичних і юридичних осіб інформацією щодо розгляду справ та надання широкого спектра правової інформації

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, міськвиконкоми,

райдержадміністрації

Протягом 2003-2004 років

6.2. Розробити програму інформаційного супроводу діяльності судової системи області, забезпечити регулярне інформування населення через засоби масової інформації. Систематично аналізувати стан цієї роботи, вносити необхідні корективи.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, голови місцевих судів,

керівники засобів масової інформації області,

управління у справах преси та інформації

облдержадміністрації

Протягом 2003 року

6.3. Створити інформаційний сайт судів загальної юрисдикції, виділити на офіційному сайті облдержадміністрації сторінку для розміщення контактної інформації про суди, порядок звернення до суду, державне мито, банківські реквізити для сплати державного мита, а також для оприлюднення окремих рішень апеляційного суду та місцевих судів області.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, відділ інформаційно-

комп'ютерного забезпечення апарату

облдержадміністрації

Протягом 2003 року

7. Фінансове забезпечення

Для реалізації програми пропонується міськвиконкомам, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, передбачати у відповідних місцевих бюджетах в межах чинного законодавства кошти на фінансування заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази місцевих судів, забезпечення суддів житлом.

Територіальне управління державної судової

адміністрації в області, міськвиконкоми,

райдержадміністрації, органи місцевого

самоврядування

Постійно

8. Механізм реалізації програми

8.1. Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо виконання даної Програми здійснює територіальне управління державної судової адміністрації в області.

8.2. Хід виконання Програми заслуховується щороку на спільних нарадах за участю керівників облдержадміністрації, територіального управління державної судової адміністрації в області, голів апеляційного, господарського судів та місцевих судів області.

У разі необхідності при облдержадміністрації створюється відповідна комісія.

____________________

1

12