від 11 лютого 2003 року № 51-р

Про внесення змін до розпорядження

голови обласної державної адміністрації

від 24 листопада 2000 року № 584-р

"Про здійснення функцій управління

державними корпоративними правами

господарських товариств"

У зв"язку із завершенням приватизації ВАТ "Помічнянське ремонтно-транспортне підприємство", ВАТ "Павлиський елеватор", ВАТ "Новгородківське районне підприємство по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства "Райагрохім", ВАТ "Петрівське районне підприємство по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства "Райагрохім", внесенням змін до структури обласної державної адміністрації, призначенням нового голови Онуфріївської райдержадміністрації:

1. Достроково припинити дію договорів-доручень на виконання функцій управління пакетом акцій, що належать державі, між головою обласної державної адміністрації та Семенцем П.С. від 8 грудня 2000 року № 1607-47/4, Мірошніченком В.І. від 26 грудня 2000 року № 1687-47/10, Момотом М.М. від
12 січня 2001 року № 191-47/11.

2. Визнати таким, що втратив чинність, укладений головою обласної державної адміністрації контракт від 27 серпня 2001 року про призначення головою правління ВАТ "Помічнянське ремонтно-транспортне підприємство" Загурського В.П.

3. Розірвати договори-доручення на виконання функцій управління пакетом акцій, що належать державі, між головою обласної державної адміністрації та Москаленком О.І. від 8 грудня 2000 року № 1611-47/8, Момотом М.М. від
12 січня 2001 року № 1692-47/12.

4. Внести зміни у додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 листопада 2000 року № 584-р "Про здійснення функцій управління державними корпоративними правами господарських товариств" згідно з додатком.

5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації до 1 лютого
2003 року підготувати проект договорів-доручень між обласною державною адміністрацією та головою Онуфріївської райдержадміністрації Архипенком І.М. і начальником головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації Литвином Ю.О. на виконання функцій управління державним пакетом акцій та завдань до них.

6. Визнати таким, що втратив чинність, абзац 3 пункту 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 листопада 2000 року № 584-р.

7. На виконання пункту 6 Положення про представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 року № 791, зобов"язати відповідальних представників Архипенка І.М., Литвина Ю.О., Мірошніченка В.І., Семенця П.С., Шульгу В.І. протягом 2003 року отримати відповідну кваліфікаційну підготовку у сфері корпоративного управління на базі Міжнародного центру приватизації, інвестиції і менеджменту.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 лютого 2003 року № 51-р

ЗМІНИ ДО СПИСКУ

відповідальних представників в органах управління господарських

товариств, функції управління державними корпоративними правами

яких передані обласній державній адміністрації

ВИКЛЮЧИТИ ІЗ СПИСКУ

п/п

Код ЄДРПОУ

Назва господарського товариства

Прізвище, ім"я та по батькові відповідального представника

Посада відповідального представника

1.

727179

ВАТ "Ветзоопромпостач"

МОСКАЛЕНКО

Олександр

Іванович

Начальник управління ветеринарної медицини облдержадміністрації

2.

5489632

ВАТ "Онуфріївська "Райсільгоспхімія"

МОМОТ

Михайло Михайлович

Голова Онуфріївської райдержадміністрації

3.

904948

ВАТ "Помічнянське ремонтно-транспортне підприємство"

СЕМЕНЕЦЬ

Петро

Степанович

Голова Добровеличківської райдержадміністрації

4.

954705

ВАТ "Павлиський елеватор"

МОМОТ

Михайло Михайлович

Голова Онуфріївської райдержадміністрації

5.

5489595

ВАТ "Новгородківське районне підприємство по агрохімічному обслуго-вуванню сільського господарства "Райагро-хім"

МІРОШНІЧЕНКО

Володимир

Іванович

Голова Новгородківської райдержадміністрації

6.

5489603

ВАТ "Петрівське районне підприємство по агро-хімічному обслуговуван-ню сільського господар-ства "Райагрохім"

ГАНЖА

Володимир

Іванович

Голова Петрівської райдержадміністрації

ВКЛЮЧИТИ ДО СПИСКУ

п/п

Код ЄДРПОУ

Назва господарського товариства

Прізвище, ім"я та по батькові відповідального представника

Посада відповідального представника

1.

727179

ВАТ "Ветзоопромпостач"

ЛИТВИН

Юрій

Олексійович

Начальник головного управління сільського господарства і продоволь-ства облдержадміністрації

2.

5489632

ВАТ "Онуфріївська "Райсільгоспхімія"

АРХИПЕНКО

Іван

Михайлович

Голова Онуфріївської райдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка