від 4 лютого 2003 року № 38-р

Про виконання рішення обласної

ради від 24 січня 2003 року № 140

“Про обласний бюджет на 2003 рік”

Відповідно до статей 16, 18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити заходи щодо виконання рішення обласної ради від 24 січня 2003 року № 140 “Про обласний бюджет на 2003 рік” (додаються).

2. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам забезпечити безумовне виконання даних заходів та інформувати головне фінансове управління облдержадміністрації про стан їх виконання щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації про стан виконання даного розпорядження інформувати заступника голови облдержадміністрації Ковальчука М.М. щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

4. У зв'язку із закінченням термінів дії окремих розпоряджень голови облдержадміністрації та їх виконанням зняти з контролю розпорядження голови облдержадміністрації від 15 січня 2002 року № 14-р "Про виконання рішення обласної ради від 25 грудня 2001 року № 299 “Про обласний бюджет на
2002 рік” та від 18 вересня 2002 року № 352-р "Про формування проекту обласного бюджету на 2003 рік та заходи щодо організації роботи по складанню місцевих бюджетів на 2003 рік”.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ковальчука М.М.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 4 лютого 2003 року № 38-р

ЗАХОДИ

щодо виконання рішення обласної ради від 24 січня 2003 року № 140 “Про обласний бюджет на 2003 рік”

№ п/п

Пункти рішення обласної ради

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

5

1.

1, 2, 3

Скласти відповідно до встановленого порядку розпис обласного бюджету на 2003 рік і довести відповідні показники до розпорядників коштів обласного бюджету

Головне фінансове управління облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 25 лютого 2003 року

2.

1, 16

Забезпечити:

надходження доходів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів в обсягах, затверджених відповідними радами;

надходження податку на прибуток підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області згідно з додатком 1;

надходження плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та плати за видачу ліцензій та сертифікатів згідно з додатком 2

Державна податкова адміністрація в області, головне фінансове управління, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Управління з питань власності облдержадміністрації

Головне управління економіки, управління освіти і науки, житлово-комунального господарства обл-держадміністрації, регіональне управління департаменту з питань адміністрування акцизного збору державної податкової адміністрації в області

Протягом року

3.

1

Забезпечити виконання доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких перераховується дотація вирівнювання бюджетам області, в обсягах, затверджених у додатку 4 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”

Державна податкова адміністрація в області, Кіровоградська митниця, міськвиконкоми, райдержадмініст-рації

Протягом року

4.

1, 3

Забезпечити оперативне, своєчасне та правильне зарахування до місцевих бюджетів власних і закріплених доходів, дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету

Управління Державного казначей-ства в області

Протягом року

5.

2

Забезпечити ефективне використання бюджетних коштів, зменшення та недопущення зростання кредиторської та дебіторської заборгованості, проведення своєчасних розрахунків із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ в умовах введення нового розміру мінімальної заробітної плати, для чого вживати дієвих заходів щодо оптимізації мережі та штатної чисельності бюджетних установ

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

6.

1, 2, 3

Інформувати облдержадміністрацію про хід виконання у 2003 році обласного бюджету та зведеного бюджету області

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Щомісяця

7.

4

На підставі аналізу фактично нарахованих обсягів пільг, субсидій та допомог населенню забезпечити своєчасне внесення пропозицій облдержадміністрації щодо перерозподілу субвенцій з державного бюджету між бюджетами районів і міст обласного значення

Головне фінансове управління, головне управління праці і соціаль-ного захисту населення облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Протягом року

8.

5

Забезпечити виконання пункту 5 рішення обласної ради

Управління Державного казначей-ства в області, головне фінансове управління, управління капітального будівництва облдержадміністрації, обласна комісія щодо сприяння розв'язанню житлової проблеми військовослужбовців, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

9.

6

Забезпечити перерахування додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ бюджетам районів і міст обласного значення відповідно до умов та порядку, визначених Міністерством фінансів України

Управління Державного казначей-ства в області, головне фінансове управління облдержадміністрації

Протягом року

10.

8

Забезпечити здійснення видатків загального фонду обласного бюджету, виходячи з необхідності фінансування у першочерговому порядку захищених статей

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Протягом року

11.

9

Відповідно до умов пункту 9 рішення обласної ради вносити пропозиції щодо уточнення показників обласного бюджету

Головне управління сільського господарства і продовольства,

головне фінансове управління облдержадміністрації

Протягом року

12.

10

Забезпечити виконання пункту 10 рішення обласної ради

Головне фінансове управління облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

13.

11

Підготувати за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації проекти розпоряджень голови облдержадміністрації про затвердження:

обсягів фінансування та переліку об'єктів, видатки по будівництву і реконструкції (придбанню) яких у 2003 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку з урахуванням першочерговості включення об'єктів в обсягах не менше заборгованості за виконані у попередні роки роботи та фінансування об'єктів, що мають високий ступінь готовності

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

До 20 лютого

обсягів фінансування та переліку об'єктів будівництва і реконструкції автомобільних доріг загального користування та напрямки видатків на їх ремонт і утримання, що буде проводитись за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету

Служба автомобільних доріг в області

До 20 лютого

обсягів фінансування та переліку споруд, які є пам'ятками архітектури і належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Управління містобудування і архітектури, управління з питань власності облдержадміністрації

До 20 лютого

переліку об'єктів та обсягів фінансування за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

Головне управління економіки облдержадміністрації

До 20 лютого

розподілу бюджетних призначень, передбачених на фінансову підтримку:

громадських організацій;

творчих спілок;

громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, ігрових видів спорту;

періодичних видань, книговидання

Управління з питань внутрішньої політики,

управління культури,

управління з питань фізичної культури, спору і туризму,

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

До 20 лютого

14.

12

У разі необхідності готувати документи для отримання короткотермінових позичок у фінасово-кредитних установах у встановленому порядку

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Протягом року

15.

13

Встановити ліміти споживання енергоносіїв та комунальних послуг у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, та контроль за ефективним використанням енергоресурсів

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

16.

14

Забезпечити виконання пункту 14 рішення обласної ради

Головне управління сільського господарства і продовольства (узагальнення), ОКП „Торговий дім „Кіровоградщина”, головне фінан-сове управління облдержадмініст-рації, райдержадміністрації

Протягом року

17.

17

Організувати роботу щодо реалізації абз.3 пункту 17 та придбання сучасного цифрового мамографа для діагностики онкозахворювань у жінок

Управління охорони здоров'я (узагальнення), головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 жовтня 2003 року

__________________________________


Додаток 1

до заходів щодо виконання рішення Кіровоград-

ської обласної ради від 24 січня 2003 року

N 140 "Про обласний бюджет на 2003 рік”,

затверджених розпорядженням голови

Кїровоградської обласної державної

адміністрації

від 4 лютого 2003 року № 38-р

ОБСЯГИ

надходжень податку на прибуток підприємств спільної власності

територіальних громад сіл, селищ і міст області на 2003 рік

(тис.грн.)

№ п/п

Назва підприємства, організації

Обсяги надходжень податку на прибуток

1

Корпорація "Фармація”, м.Кіровоград

359,6

2

Комунальне підприємство "Раттус”, м. Кіровоград

13,5

3

Обласне комунальне виробниче підприємство "Дніпро-Кіровоград”, м.Кіровоград

67,9

4

Кіровоградське бюро технічної інвентаризації

45,0

5

Олександрійське бюро технічної інвентаризації

18,0

6

Світловодське бюро технічної інвентаризації

15,0

7

Ульяновське бюро технічної інвентаризації

8,1

8

Кіровоградське обласне комунальне підприємство "Агроторговий дім”

90,0

9

Комунальне підприємство „Облбіопідприємство”, м.Кіровоград

10,0

10

Кіровоградський науковий технічно-лабораторний центр спеціальних видів робіт у будівництві

13,9

11

Кіровоградська обласна служба „Укрінвестекспертиза”

2,2

12

Регіональна служба охорони і реставрації пам”яток містобудування і архітектури, м.Кіровоград

5,4

13

Госпрозрахункова пусконалагоджувальна дільниця, м.Кіровоград

0,3

14

Проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро, м.Кіровоград

7,2

15

Комунальне будівельно-геодезичне підприємство "Горизонт”, м.Кіровоград

2,0

16

Комунальне підприємство "Ферум-Атлант”, м.Кіровоград

4,5

17

Науково-виробнича реставраційна майстерня, м.Кіровоград

18,3

18

Комунальне підприємство "Поліграфія”, м.Кіровоград

15,6

19

Комунальне підприємство "Кіровоградпобутсервіс”, м.Кіровоград

1,2

20

Комунальне підприємство "Ремточмеханіка”, м.Кіровоград

0,4

21

Комунальне підприємство "Ксероцентр”, м.Кіровоград

1,5

22

Комунальне підприємство "Центрально-українське видавництво”, м.Кіровоград

5,4

Усього

705,0

_______________________


Додаток 2

до заходів щодо виконання рішення Кіровоград-

ської обласної ради від 24 січня 2003 року

N 140 "Про обласний бюджет на 2003 рік”,

затверджених розпорядженням голови

Кїровоградської обласної державної

адміністрації

від 4 лютого 2003 року № 38-р

ОБСЯГИ

надходжень плати за ліцензії на певні види

господарської діяльності на 2003 рік

(тис.грн.)

п/п

Назва управлінь обласної державної адміністрації та інших організацій

Плата за ліцензії на право роздріб-ної торгівлі алкогольними напоями та тютю-новими виробами

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

1

Головне управління економіки

1,1

2

Управління освіти і науки

14,3

3

Управління містобудування та архітектури

15,3

4

Управління житлово-комунального господарства

6,4

5

Регіональне управління департаменту з питань адміністрування акцизного збору державної податкової адміністрації в області

1660,0

Разом

1660,0

37,1

__________________

4

1

2

3

4

5