від 16 січня 2003 року № 18-р

Про заходи щодо забезпечення житлом

військовослужбовців, учасників бойових

дій в Афганістані та воєнних конфліктів

у зарубіжних країнах, членів сімей

військовослужбовців, що загинули під

час виконання ними службових обов"яків,

а також військовослужбовців, звільнених

у запас або відставку за станом здоров"я,

віком, вислугою років та у зв"язку із

скороченням штатів

На виконання Указу Президента України від 2 жовтня 1999 року № 1262 "Про комплексну Програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей", постанов Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 року
№ 2166 та від 13 червня 2002 року № 820 з даного питання, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення житлом військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов"язків, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров"я, віком, вислугою років та у зв"язку з скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (далі - військовослужбовці):

1. Затвердити новий склад обласної комісії щодо сприяння розв"язанню житлової проблеми військовослужбовців (далі - обласна комісія) згідно з додатком та розподіл субвенції державного бюджету (додається).

2. Затвердити Положення про обласну комісію щодо сприяння розв"язанню житлової проблеми військовослужбовців (додається).

3. Затвердити Положення про порядок зарахування та використання коштів (субвенції), спрямованих на придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (додається).

4. Головним розпорядником коштів окремого рахунку та відповідальним за їх цільове і ефективне використання визначити управління капітального будівництва облдержадміністрації.

Головному розпоряднику коштів (субвенції) надати право на здійснення операцій з укладання договорів по придбанню (купівлі, безоплатній передачі) житла військовослужбовцям, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.

5. Головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам організувати перереєстрацію та перевірку відповідності чинному законодавству стану квартирного обліку усіх військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов"язків, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку за станом здоров"я, віком, вислугою років та у зв"язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, розробити та подати на затвердження відповідним радам плани житлового забезпечення на відповідний рік та надавати відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації зведену базу даних щороку до 15 січня, а
першочергових - щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 квітня 2002 року № 141-р "Про додаткові заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов"язків, а також звільнених у запас або у відставку за станом здоров"я, віком, вислугою років та у зв"язку із скороченням штатів".

7. Відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдерж-адміністрації, управлінню капітального будівництва облдержадміністрації узагальнювати дані про стан виконання даного розпорядження і подавати голові обласної комісії щодо сприяння розв"язанню житлової проблеми військовослужбовців щороку до 15 січня.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 січня 2003 року № 18-р

С К Л А Д

обласної комісії щодо сприяння розв"язанню житлової

проблеми військовослужбовців

Голова комісії

ЛАВРЕНКО

Микола Миколайович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Відповідальний секретар комісії

ЗГРИВЕЦЬ

Михайло Васильович

-

спеціаліст з питань планування мобілізаційних документів апарату облдержадміністрації - заступник голови обласної Спілки ветеранів війни в Афганістані (за згодою)

Секретар комісії

ВОЛОШИН

Олександр Миколайович

-

член обласної спілки ветеранів Афганістану України (за згодою)

Члени комісії:

ГОЛОВЧЕНКО

Тетяна Олександрівна

-

заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації

ІВАНОВ

Вячеслав Кузьмич

-

голова обласної організацій ветеранів Збройних Сил України та учасників бойових дій (за згодою)

КАРПЕНКО

Григорій Петрович

-

заступник начальника відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

КОРОТИЧ

Галина Олександрівна

-

заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

КОШОВЕНКО

Валерій Леонтійович

-

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

КРАВЧЕНКО

Ольга Семенівна

-

заступник начальника управління інвестиційної політики облдержадміністрації

КУЦЕНКО

Валентин Іванович

-

заступник начальника управління Державного казначейства України у Кіровоградській області

ПЛЕШАКОВ

Олександр Вікторович

-

заступник обласного військового комісара - голова гарнізонної житлової комісії

СУХОПАРОВА

Віра Олександрівна

-

керуюча справами Кіровоградського міськвиконкому (за згодою)

ТОКАРЄВ

Віталій Вікторович

-

уповноважений представник Державного комітету України у справах ветеранів у Кіровоградській області

ЯКУБА

Валерій Семенович

-

начальник Кіровоградського гарнізону

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 січня 2003 року № 18-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну комісію щодо сприяння розв”язанню житлової

проблеми військовослужбовців

1. Обласна комісія щодо сприяння розв”язанню житлової проблеми військовослужбовців (далі - комісія), утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації згідно з дорученням Президента України від 21 жовтня 1996 р. № 1-14/705, на виконання рекомендацій Урядового комітету економічного розвитку від 10 серпня 2000 р. для координації роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямованої на виконання Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. № 114 (далі - Програма).

Усі члени комісії працюють на громадських засадах.

2. Комісія:

2.1. Організовує роботу, пов”язану з виконанням актів чинного законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради та рекомендацій Національного координаційного центру Кабінету Міністрів України (далі - виконавчий орган Програми) щодо забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров”я, віком, вислугою років та у зв”язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання та потребують поліпшення житлових умов згідно з чинним законодавством.

2.2. Забезпечує співпрацю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, підприємствами та громадянами України під час вирішення питань забезпечення житлом звільнених військовослужбовців.

2.3. Розглядає, узагальнює та передає до виконавчого органу Програми пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України щодо питань забезпечення житлом звільнених військовослужбовців.

2.4. Подає голові обласної державної адміністрації та виконавчому органу Програми свої висновки і пропозиції щодо цільового використання видатків державного бюджету України у порядку, встановленому чинним законодавством та актами Кабінету Міністрів України, у т.ч. 1,5 відсотка суми нарахованого податку на прибуток підприємств, що зараховується до спеціального фонду.

2.5. Здійснює поточний контроль за ефективністю та цільовим використанням коштів державного бюджету України, дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів України з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі за оформленням та наданням ордерів на отримання житла звільненим військовослужбовцям.

2.6. На підставі даних, наданих територіальними громадами, розробляє єдину зведену базу даних обліку звільнених військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.

2.7. Інформує населення через засоби масової інформації про здійснення в області заходів, передбачених Програмою.

3. Комісія має право:

3.1. Прийняття рішення про придбання житла.

3.2. Давати рекомендації розпоряднику коштів на виділення коштів на придбання житла для вищезазначеної категорії та здійснювати контроль за їх використанням.

3.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій та підприємств про стан роботи по забезпеченню виконання заходів Програми.

3.4. Отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на комісію завдань.

3.5. Залучати в установленому порядку спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками) до участі у виконанні заходів Програми.

4. Комісію очолює її голова - заступник голови обласної державної адміністрації.

4.1. Голова комісії має одного заступника.

4.2. До складу комісії входять керівники (їх заступники) головного управління з питань економіки, головного фінансового управління, управлінь інвестиційної політики та капітального будівництва; обласного військового комісаріату; регіональні представники виконавчого органу Програми, Всеукраїнської спілки безквартирних військовослужбовців, звільнених у запас та інших громадських об”єднань.

4.3. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

5. Комісія приймає рішення на своїх засіданнях, які скликає голова комісії не рідше одного разу на квартал.

5.1. Засідання комісії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше половини її складу.

5.2. Протокол засідання комісії підписує голова комісії (заступник), який веде засідання, та відповідальний секретар комісії.

6. У разі відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови комісії або відповідальний секретар комісії.

7. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є підставою для розпоряджень голови обласної та голів районних державних адміністрації і міських голів, пов”язаних з питаннями реалізації Програми.

___________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 січня 2003 року № 18-р

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок зарахування та використання коштів (субвенції), спрямованих

на придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій

в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання службових обов'язків,

а також військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку за станом

здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів,

які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання

І. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається механізм зарахування та використання субвенції на придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (далі - військовослужбовці).

2. Пріоритетним є спрямування цих коштів на придбання житла на вторинному ринку.

3. Вартість одного квадратного метра загальної площі житла на вторинному ринку не повинна перевищувати середньої вартості по регіону на момент його купівлі.

ІІ. Зарахування та використання коштів

1. Субвенція з державного бюджету зараховується на окремий рахунок головного фінансового управління облдержадміністрації в управлінні Державного казначейства в області для подальшого перерахування головному розпоряднику коштів для використання за цільовим призначенням.

2. Кошти, що надходять на окремий рахунок головного фінансового управління і перераховуються головному розпоряднику коштів, використовуються виключно на придбання (будівництво) житла для військовослужбовців.

3. Фінансування придбання житла для визначеної категорії громадян здійснюється у межах норм, встановлених чинним законодавством, згідно із затвердженим Положенням у такій послідовності:

3.1. Кошти з рахунку головного фінансового управління зараховуються на окремий рахунок головного розпорядника коштів, відкритий в управлінні Державного казначейства в області, згідно з протокольним рішенням обласної комісії щодо сприяння розв"язанню житлової проблеми військовослужбовців.

3.2. Міськвиконкоми та райдержадміністрації надають обласній комісії щодо сприяння розв"язанню житлової проблеми військовослужбовців протокол рішень житлових комісій територіальних громад про надання житла без прізвищ у кількісному переліку квартир.

3.3. Головний розпорядник коштів відповідно до протоколу рішення комісії здійснює придбання житла та передає його територіальній громаді для розподілу згідно з чергою та рішеннями районних та міських житлових комісій.

3.4. Головний розпорядник коштів отримує по 3% від обсягу освоєних ним коштів для виконання робіт по пошуку, придбанню та оформленню житла (розрахунки додаються).

ІІІ. Контроль та звітність за цільовим та економним

використанням коштів

.

1. Не пізніше 5 числа наступного за звітним місяця головний розпорядник коштів надає головному фінансовому управлінню звіт про надходження та використання отриманих коштів, відповідно до Інструкції про порядок складання місячної фінансової звітності установами і організаціями, які отримують кошти з державного та/або місцевого бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України на відповідний період.

2. До 10 числа наступного за звітним місяця головний розпорядник коштів надає звіт про стан виконання програми забезпечення житлом військовослужбовців до Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, та конверсії колишніх військових об єктів, для внесення відповідних змін до єдиної бази даних обліку військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку в місцевих органах влади, після проведення перереєстрації.

3. Контроль за цільовим та ефективним використанням субвенції державного бюджету на фінансування придбання (будівництва) житла для військовослужбовців здійснює головний розпорядник коштів, управління Державного казначейства України в області, контрольно-ревізійне управління в області та відповідні структури на місцях.

_________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 січня 2003 року № 18-р

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ,

субвенції державного бюджету, яка запланована Кабінетом Міністрів

України для будівництва та придбання житла військовослужбовцям усіх категорій та учасників бойових дій у 2003 році

п/п

Міста, райони

Кількість осіб, що перебу-вають на черзі

Середня вартість

1 кв.м в грн.

Потреба

Відсот-кове відно-шення

Субвенція на 2003 рік, грн.

житла, в кв.м

коштів, в тис.грн.

1.

Бобринецький

9

360

540

194,4

1,1

23758

2.

Вільшанський

3

380

180

68,4

0,4

8639

3.

Гайворонський

5

413

408

168,5

0,95

35518

4.

Голованівський

2

410

145

59,45

0,3

21479

5.

Добровеличківський

3

400

185

74,0

0,4

18639

6.

Долинський

21

336

1170

393,12

2,2

47516

7.

Кіровоградський

3

540

180

97,2

0,5

10799

8.

Компаніївський

5

300

265

79,5

0,4

13699

9.

Маловисківський

18

350

1005

351,75

2

32197

10.

Новгородківський

-

380

-

-

-

-

11.

Новоархангельський

3

375

150

56,25

0,3

16620

12.

Новомиргородський

7

200

380

76,0

0,4

23734

13.

Новоукраїнський

2

380

115

43,7

0,2

14320

14.

Олександрівський

6

390

300

117,0

0,7

22160

15.

Онуфріївський

1

320

65

20,8

0,1

15119

16.

Петрівський

7

350

395

138,25

0,8

17278

17.

Ульяновський

7

411

395

162,345

0,9

19439

18.

Устинівський

-

-

-

-

-

-

19.

м.Знам"янка

40

385

2300

8855

5

107993

20.

м.Кіровоград

306

559

17610

9843,99

44

1114198

Кіровоградський гарнізон

523

559

25060

14000,8

-

200000

21.

м.Олександрія

134

352

7675

2701,6

15,2

276195

22.

м.Світловодськ

105

375

5985

2244,375

12,6

200000

23.

м.Севастополь

2

1500

100

150000

-

150000

УСЬОГО

1202

64423

31702930

-

2389300

2

2

Продовження додатка

2