від 9 січня 2003 року № 6-р

м. Кіровоград

Про Тимчасове положення про

відділ з питань взаємодії з засобами

масової інформації та зв"язків із

громадськістю апарату Кіровоград-

ської облдержадміністрації

На підставі статті 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" затвердити Тимчасове положення про відділ з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв"язків із громадськістю апарату Кіровоградської облдержадміністрації (додається).

Перший заступник голови

обласної державної

адміністрації М.ЛАВРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 9 січня 2003 року № 6-р

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань взаємодії з засобами масової інформації

та зв"язків із громадськістю апарату Кіровоградської обласної

державної адміністрації

1. Відділ з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв"язків із громадськістю (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату облдержадміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації для аналітично-інформаційного забезпечення діяльності облдержадміністрації щодо формування та реалізації інформаційної політики в області.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим положенням.

3. Відділ здійснює свою роботу на основі перспективних та поточних планів, що затверджуються керівником апарату обласної державної адміністрації.

4. Основним завданням відділу є:

узагальнення та внесення на розгляд голови облдержадміністрації пропозицій щодо:

створення умов для вільного доступу громадян до інформації про діяльність облдержадміністрації;

усунення недоліків щодо виконання указів Президента України, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації з питань інформаційної політики;

впорядкування механізмів надання громадянам інформаційних послуг місцевим органами виконавчої влади;

надання підтримки у створенні і розвитку інформаційних та консультативних центрів в органах виконавчої влади;

удосконалення взаємодії місцевих органів виконавчої влади із засобами масової інформації та громадськими організаціями;

узагальнення аналітично-інформаційних матеріалів за результатами щоденного моніторингу інформаційного простору, підготовка щотижневих аналітичних оглядів за результатами моніторингу;

2

взаємодія з засобами масової інформації з питань підготовки та поширення інформації про діяльність облдержадміністрації;

формування бази даних щодо акредитованих при облдержадміністрації засобів масової інформації;

організація і проведення прес-конференцій, брифінгів, інших інформаційних заходів за участю керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади;

формування бази даних щодо прес-центрів з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв"язків із громадськістю місцевих органів виконавчої влади;

забезпечення інформаційного обслуговування Веб-сторінки облдержадміністрації у мережі Інтернет;

розроблення за дорученням голови облдержадміністрації або за власною ініціативою самостійно чи разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації проектів розпоряджень та доручень з питань інформаційної політики.

5. Відділ для виконання своїх завдань має право одержувати від управлінь, відділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням керівника апарату облдержадміністрації.

7. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

визначає обов"язки працівників відділу;

виконує інші доручення голови обласної державної адміністрації, керівника апарату облдержадміністрації.

8. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад головою облдержадміністрації в установленому порядку за поданням начальника відділу, погодженим з керівником апарату облдержадміністрації.

___________