від 29 вересня 2003 року № 514-р

Про підготовку та проведення

фото-художньої та документальної

виставки “Ми - з України”

Відповідно до Розпорядження Президента України від 14 квітня 2003 року № 90-рп та доручення Кабінету Міністрів України від 4 липня 2003 року
№ 23623 “Про проведення фото-художньої та документальної виставки “Ми - з України”:

1. Провести у серпні 2004 року в області фото-художню та документальну виставку “Ми - з України”, присвячену Дню незалежності України.

2. Утворити обласний організаційний комітет з підготовки і проведення фото-художньої та документальної виставки “Ми - з України” (далі - оргкомітет) у складі згідно з додатком.

3. Надати право голові оргкомітету у разі необхідності вносити зміни до його складу.

4. Оргкомітету у тижневий термін розробити робочий план з підготовки і проведення фото-художньої та документальної виставки “Ми - з України”.

5. Доручити райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам утворити організаційні комітети по підготовці і проведенню фото-художньої та документальної виставки “Ми - з України”.

6. Витрати з підготовки і проведення фото-художньої та документальної виставки “Ми - з України” здійснити за рахунок коштів, передбачених в обласному та місцевих бюджетах на 2004 рік на проведення централізованих заходів по культурі і мистецтву.

7. Управлінню культури облдержадміністрації проінформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання даного розпорядження до
10 вересня 2004 року.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 29 вересня 2003 року № 514-р

СКЛАД

обласного організаційного комітету з підготовки і проведення

фото-художньої та документальної виставки

“Ми - з України”

Голова оргкомітету

ПЕРЕВОЗНИК
Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної

адміністрації

Заступник голови оргкомітету

КОМПАНІЄЦЬ
Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдержадміністрації

Секретар оргкомітету

КОРОБОВА
Світлана Олександрівна

-

спеціаліст по закладах культури клубного типу управління культури облдерж-адміністрації

Члени оргкомітету:

ГАЙДУК
Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

ГАРАЩЕНКО
Олена Миколаївна

-

директор обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

ГРИГОР"ЄВА
Тамара Андріївна

-

директор обласного краєзнавчого музею

ДЕМЧУК
Ігор Миколайович

-

фотокореспондент газети "Народне слово"

КОВПАК
Василь Ксенофонтович

-

голова обласної організації Спілки фотохудожників України (за згодою)

КУЛІКОВСЬКИЙ
Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

ЛЕБЕДИК
Валерій Петрович

-

фотокореспондент газети "Кіровоградська правда"

МАТІВОС
Юрій Миколайович

-

голова обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців України (за згодою)

МЕЛЬНИК
Петро Петрович

-

заступник начальника управління в справах преси та інформації облдержадміністрації

ОВЧАРЕНКО
Наталія Юріївна

-

заступник начальника управління культури облдержадміністрації

ОМЕЛЬЧУК

Сергій Іванович

-

генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії

СЕРПОКРИЛОВ
Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

СУВОРОВ
Микола Миколайович

-

начальник управління у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації

ТКАЧЕНКО
Тетяна Олександрівна

-

директор обласного художнього музею

ЧВАНЬ
Тамара Володимирівна

-

директор Державного архіву Кіровоградської області

ШПІЛЬ
Тетяна Пилипівна

-

директор обласного Центру народної творчості

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка